Κυκλῶστε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν τάσεις αὐτοκτονίας μὲ ἐντατικὲς προσευχές

 Γιὰ μιὰ νέα κοπέλα, ποὺ ἔκανε ἀπόπειρα αὐτοκτονίας, συνέστησε στοὺς γονεῖς νὰ τὴν περικυκλώσουν προστατευτικὰ μὲ ἐντατικὲς προσευχές, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρων ἀνθρώπων. Αὐτὸ ἔγινε, καὶ ἡ κοπέλα σώθηκε ἀπὸ ὑποτροπές.
 Νὰ ἀλλάξεις συντροφιές
Σὲ μιὰ νέα, ποὺ εἶχε κάνει ἀπόπειρα αὐτοκτονίας, συνέστησε ν᾿ἀλλάξει ἀπαραιτήτως τὶς συντροφιές της, ποὺ τὴν ἐπηρέαζαν ἀρνητικά, καὶ νὰ κάνει συντροφιὰ μὲ χριστιανὲς νέες τῆς ἀρεσκείας της, ποὺ μαζί τους νὰ μπορεῖ νὰ συζητᾶ εὐχάριστα, νὰ πηγαίνει ἐκδρομὲς καὶ νὰ ἐπισκέπτονται ναούς, ὅπου θὰ παρακολουθοῦν Ἱερὲς ἀκολουθίες. Φρόντισε μάλιστα νὰ ἀναθέσει σὲ μιὰ καλὴ κοπέλα, ποὺ τὸν ἐπισκεπτόταν τακτικά, νὰ ἀναλάβει ἐκείνη τὴν πρωτοβουλία τῆς προσεγγίσεως.
Ἀπὸ τὸ βιβλίο “Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν Γέροντος Πορφυρίου”
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

Άγιος Πορφύριος http://www.porphyrios.net/?p=6340