Τό Ἅγιον Ὄρος (ἐπίσημα: Ἱερά Κοινότης Ἁγίου Ὅρους) αποτελεί «Αὐτόνομη Μοναστική Πολιτεία», ἐντός τῆς Ἑλλάδας, (ἴσως μοναδική στό κόσμο, μέ ἐξαίρεση τήν κοσμική Λάσα τοῦ Θιβέτ), στή χερσόνησο τοῦ Ἄθω τῆς Χαλκιδικῆς στή Μακεδονία και αποτελεί το κέντρο τοῦ Ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ.

Θεωρεῖται ἀπό τά σημαντικότερα τμήματα τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, λόγω τῆς μεγάλης ἐθνικῆς, ἱστορικῆς, θρησκευτικῆς, γραμματειακῆς καί πολιτισμικῆς ἀξίας αὐτοῦ, ὡς ἀκόμη καί κέντρου διατήρησης καί συντήρησης πλούσιου ὑλικοῦ, ἔτσι ὥστε νά χαρακτηρίζεται “καταφύγιο” καί “μουσεῖο” μοναδικοῦ θησαυροῦ ἑλληνικῆς τέχνης καί γραμμάτων.
Τά Μοναστικά ἱδρύματα του Ἁγίου Ὄρους διακρίνονται σέ ἕξι τάξεις: τίς Ἱερές Μονές ἤ Μοναστήριατίς Σκῆτεςτά Κελιά, τίς Καλύβες, τά Καθίσματα καί τά Ἡσυχαστήρια. Τό Ἅγιο Ὄρος συνίσταται ἀπό εἴκοσι ἱερές, κυριαρχικές, βασιλικές, πατριαρχικές καί σταυροπηγιακές μονές.
Στή χερσόνησο τοῦ Ἄθω, σύμφωνα μέ τήν παλαιά βυζαντινή τάξη, απαγορεύεται η εἴσοδος γυναικῶν. Ὁ περιορισμός αὐτός ἔχει πνευματική βάση στήν παρθενία τῶν μοναχῶν καί τήν ἀφιέρωση του Ὄρους στην Παναγία. Ὀνομάζεται «ἄβατον» καί ισχύει από τήν αρχή της σύστασης της ἰδιόρρυθμης πολιτείας.


Πώς να επισκεφθείτε τον Άθωνα
Ἐπίσκεψη στό Ἅγιο Ὄρος ἐπιτρέπεται, σύμφωνα μέ τό Τυπικό τῆς μοναστικῆς πολιτείας, μόνο στούς ἄντρες. Οἱ ἐπισκέπτες ὀφείλουν, αρκετές μέρες πρίν ἀπό τήν ἐπίσκεψή τους, νά τηλεφωνήσουν στά γραφεῖα τοῦ Ἅγιου Ὄρους (Γραφείο Προσκυνητών) στή Θεσσαλονίκη γιά νά κλείσουν θέση καί νά πάρουν ἕναν κωδικό ἀριθμό. Ὁ ἀριθμός αὐτός (που αναγράφεται στο «Διαμονητήριο») εἶναι ἀπαραίτητος, μιᾶς καί εἶναι περιορισμένος ὁ ἀριθμός τῶν ἐπισκεπτῶν (120) πού ἐπιτρέπονται ἀνά ἡμέρα. Τό γραφεῖο τοῦ Ἁγίου Ὄρους στή Θεσσαλονίκη εἶναι ἀνοικτό ἀπό τίς 8:30 ὥς τίς 14:00, καί τό Σάββατο ἀπό τίς 10:00 ὡς τίς 12:00.
Οἱ ἐπισκέπτες μποροῦν νά πᾶνε ὁδικῶς (μέ τό αὐτοκίνητό τους ἥ μέ λεωφορεῖο) ἀπό τή Θεσσαλονίκη ὡς τήν Ἱερισσό, τά Νέα Ρόδα ἤ τήν Οὐρανούπολη. Ἡ διαδρομή εἶναι περίπου 140 χιλιόμετρα. Ὑπάρχουν καί ἀπευθείας συνδέσεις λεωφορείων ΚΤΕΛ ἀπό τίς μεγάλες πόλεις τῆς Ἑλλάδας μέ τήν Οὐρανούπολη, γιά νά μπεῖτε στό Ἅγιο Ὄρος. Οἱ πόλεις εἶναι τουριστικές, πού σημαίνει ὅτι ὑπάρχουν ὅλων τῶν εἰδῶν τά καταστήματα, ξενοδοχεῖα ἀλλά καί πάρκινκ γιά τά αὐτοκίνητα. (Τά μόνα αὐτοκίνητα πού ἐπιτρέπονται στό Ἅγιο Ὄρος εἶναι αὐτά τῶν μονῶν καί τῶν ἐργατῶν πού δουλεύουν σ’ αὐτές). Ἔτσι οἱ ἐπισκέπτες θά πρέπει νά ἀφήσουν τά αὐτοκίνητά τους στήν πόλη.
Πρίν ἀναχωρήσουν οἱ ἐπισκέπτες γιά τό Ἅγιο Ὄρος πρέπει ὁπωσδήποτε νά προμηθευτοῦν τά Διαμονητήριά τους (έγγραφο εισόδου). Αὐτό γίνεται στήν Οὐρανούπολη, στά ἐκεῖ γραφεῖα τοῦ Ἅγιου Ὄρους (δεξιά ἀπό τό λιμάνι). Ἐδῶ πρέπει νά βρίσκονται οἱ ἐπισκέπτες τουλάχιστον μία ὥρα πρίν ἀπό τήν ἀναχώρηση. Πάνω στό Διαμονητήριο ἀναγράφονται τά στοιχεῖα τοῦ ἐπισκέπτη, o κωδικός του ἀριθμός, ἡ ἡμερομηνία καί οἱ ἡμέρες παραμονῆς. Συνήθως ὁρίζονται 4 ἡμέρες ἀλλά σέ περίπτωση πού ο επισκέπτης θελήσει νά μείνει περισσότερες μπορεῖ νά ζητήσει παράταση ἀπό τήν Ἱερά Ἐπιστασία στίς Καρυές.
Ἀπό τήν Ἱερισσό οἱ ἐπισκέπτες παίρνουν τό καΐκι πού τούς πηγαίνει στήν ἀριστερή πλευρά τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀπό ἐκεῖ μποροῦν νά ἐπισκεφθοῦν τίς μονές: ΧιλανδαρίουἘσφιγμένουΒατοπεδίου, Παντοκράτορος, Σταυρονικήτα, Ἰβήρων, Μεγίστης Λαύρας. Τό δρομολόγιο τῆς Ἱερισσοῦ γίνεται μόνο τό καλοκαίρι. Ἀπό τήν Οὐρανούπολη ξεκινάει ἄλλο καράβι πού πηγαίνει στή δεξιά πλευρά καί κάνει στάση στίς μονές: Δοχειαρίου, Ξενοφῶντος, Παντελεήμονος, Γρηγορίου, Διονυσίου, Ἁγίου Παύλου. Γιά τίς ἄλλες μονές οἱ ἐπισκέπτες θά πρέπει νά κατέβουν στό λιμάνι τῆς Δάφνης (2 ὧρες μέ τό καραβάκι) καί από εκεῖ στίς Καρυές (μισή ὥρα μέ τό λεωφορεῖο).
Ἡ συγκοινωνία στό Ἅγιο Ὄρος δέν εἶναι ἐπαρκής. Ἔτσι, ἐκτός ἀπό τά καΐκια καί τά λεωφορεῖα, μποροῦν ὅποιοι θέλουν νά μισθώσουν αὐτοκίνητο γιά νά τούς πάει στόν προορισμό τους. Πάντως οἱ ἐπισκέπτες πρέπει νά εἶναι καί προετοιμασμένοι γιά αρκετό περπάτημα.
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Γραφεῖο Προσκυνητῶν Ἁγίου Ὄρους –Θεσ/νίκη: 2310252575 & 2310252578 & 2310861611
Γραφεῖο Διαμονητηρίων -Οὐρανούπολη: 2377071422
ΠΛΟΙΑ ΠΕΡΙΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ἁγιορείτικες Γραμμές: 2377071626 & 2377071511
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΑΞΙ ΕΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
23770/23266 & 6944302451
ΚΤΕΛ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: 2310/316565
ΚΤΕΛ ΑΘΗΝΩΝ: 210/5254800
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΝΔΟΧΕΙΩΝ
ΚΑΡΥΩΝ: 23770/24114
ΔΑΦΝΗΣ: 23770/23603
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ: 23770/71422
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ: 2310/252575
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ: 2310/252578
Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου
artionrate
 http://agia-trias.blogspot.com/2014/09/blog-post.html