Σπεῖρε, λέει ὁ Σολομών, τό πρωί τόν σπόρο σου ( τῆς προσευχῆς ) καί τό βράδυ ἄς μή παύει τό χέρι σου, γιά νά μήν ὑπάρξει διακοπή στή συνέχεια τῆς προσευχῆς καί χάσεις ἴσως τήν ὥρα πού θά εἰσακουστεῖς. Γιατί δέ γνωρίζεις ποιό θά εὐδοκιμήσει, αὐτό ἤ ἐκεῖνο.

( Ἐκκλ. 11,6: «ν τ πρωί σπερον τ σπέρμα σου, κα ες σπέραν μφέτω χείρ σου, τι ο γινώσκεις ποον στοιχήσει, τοτο τοτο, καἐὰν τ δύο π τ ατγαθά» ).