Π. Σάββας 2011-10-02_Πῶς ἀνακαλύπτεται ἡ κρυμμένη Θεία Χάρη στόν ἄνθρωπο_Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 02-10-2011 (Σύναξη Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ ἱ. ν. τοῦ Ἅγ. Κωνσταντίνου).