Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 08-01-2012 (Σύναξη Κυριακῆς).