π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

Βασικό μέλημα κάθε πιστού η απολογία

 Πρωτοχρονιά 1992 (ανέκδοτο κείμενο)

     «…Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι το πνεύμα της Εκκλησίας παραμερίζεται και αντικαθίσταται από το πνεύμα τού αποκρυφισμού και της παραθρησκείας… Οι αποκρυφιστικές οργανώσεις ανέρ­χονται ήδη σε εκατοντάδες· το πνεύμα τους, πού ως τάση είναι ευρύτερα γνωστό με τον όρο «Νέ­α Εποχή», επηρεάζει βασικούς παράγοντες των περισσοτέρων τομέων της ζωής μας. Σ’ αυτή την τάση συμπλέκονται δεκάδες χιλιάδες επί μέρους παράγοντες και ομάδες, όπως ακριβώς οι κόμβοι σε ένα τεράστιο δίκτυοΩ… Αυτό το δίκτυο χαρακτηρίσθηκε από τούς «αποστόλους» της τάσεως αυτής «απαλή συνομωσία»…Βρισκόμαστε ήδη σε μία εποχή όπως εκείνη στην οποία ευρίσκετο η πρώτη Εκκλησία, πού όλα γύρω της προσδιωρίζοντο από ένα «άλλο πνεύμα». Επομένως και σήμερα καλείται ή Εκκλησία να ξαναδώσει στην απολογητική διακονία της τη θέση εκείνη πού ή διακονία αυτή κατείχε στην πρωτοχριστιανική Εκκλησία.

…Στην πρωτοχριστιανική Εκκλησία η απολογητική κατείχε κεντρική θέση στην εκκλησιαστική ζωή. Αποτελούσε βασικό μέλημα, όχι μόνο των μεγάλων θεολόγων και ποιμένων της Εκκλησίας, αλλά και τού κάθε πιστού.

Ήδη στην Καινή Διαθήκη υπογραμμίζεται το καθήκον όλων των πι­στών να είναι «έτοιμοι εις απολογίαν παντί τω αιτούντι ημάς λόγον περί της εν ημίν ελπίδος με­τά πραότητος και φόβου» (Α’ Πέτρ. γ’ 15)

…Η απολογητική διακονία μας δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί κατά τρόπο δραστικό και σύμ­φωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, αν δεν στηρίζεται στη βαθύτερη μελέτη και ορθή κατανό­ηση της έξωθεν προκλήσεως. Είναι δυστύχημα το ότι δεν υπάρχει ένα Ερευνητικό Κέντρο, πού να ασχολείται με αυτό το θέμα».

           Από τον ΔΙΑΛΟΓΟ τεύχος 15

http://agioritis.pblogs.gr/2013/08/p-a-alebizopoylos-basiko-melhma-kathe-pistoy-h-apologia.html