ΠΕΘ πρός Ὑπουργό Παιδείας

 Πρός τόν νέο Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων, κ. Ἀνδρέα Λοβέρδο, ἡ «Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων» ἀπέστειλε βαρυσήμαντο υπόμνημα  μέ τό ὁποῖο γνωστοποιεῖ τίς θέσεις της ἐπί καίριων θεμάτων. 
Παρουσιάζουμε δειγματοληπτικά κάποιες ἀπό αὐτές: 
 Γιά τό νέο πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδῶν τῶν Θρησκευτικῶν Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου ἡ ΠΕΘ ζητεῖ «ἀφενός τήν πλήρη ἀπόσυρσή του καί ἀφετέρου τή σύσταση νέας Ἐπιτροπῆς Ἐμπειρογνωμόνων (μέ συμμετοχή ὅλων τῶν ἀπόψεων γιά ἐπίτευξη συνεννοήσεως)».
 Ζητεῖται «ὁριστική ἐπίλυση τοῦ ζητήματος» σχετικά μέ τίς ἀπαλλαγές ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Αἰτεῖται «δίωρη ἑβδομαδιαία διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σ’ ὅλες τίς τάξεις καί σ’ ὅλους τούς τύπους τῶν Σχολείων (ἀπό τήν Γ΄ Δημοτικοῦ), ὅπως τό Σύνταγμα καί οἱ νόμοι τοῦ κράτους ὁρίζουν».
 Σχετικά μέ τά διδακτικά βιβλία προτείνεται ἡ συγκρότηση «νέας Ἐπιτροπῆς κρίσεων… προκειμένου νά διορθωθοῦν».
 Ἡ Ἕνωση τοποθετεῖται ἀρνητικά στήν πρόταση νά ὀργανωθεῖ Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 Ἐπιτέλους, τά τόσο δίκαια αἰτήματα περιμένουμε νά εἰσακουσθοῦν καί νά ἱκανοποιηθοῦν πρός ὄφελος πρωτίστως τῶν παιδιῶν μας.


Περιοδικό Απολύτρωσις–Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2014

 http://aktines.blogspot.gr/2014/09/blog-post_743.html