Ο τυμπανιστής διάβολος, τα Gay Pride και οι Οικουμενιστές

 «Eἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμα μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας»[1] (Εἶδεν ὁ Θεὸς τὴν σαρκικότητα αὐτὴν τῶν ἀνθρώπων καὶ εἶπε· “δὲν θὰ παραμείνη πλέον τὸ πνεῦμα μου στοὺς ἀνθρώπους τούτους, διότι κυριαρχοῦνται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ σαρκικὰ φρονήματα).
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης,
ἐφημέριος του Ἱεροῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Θεσσαλονίκης
Βρώμικα παιχνίδια παίζονται πίσω ἀπὸ τὰ λεγόμενα φεστιβὰλ ὑπερηφάνειας (Gay Pride).  Ἀποκαλύπτονται αἴσχη ποὺ δὲν ξανακούστηκαν  ἄλλοτε[2]. Πιὸ προδομένοι ἀπὸ ποτὲ αἰσθάνονται οἱ ἴδιοι οἱ ὁμοφυλόφιλοι ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουν τίποτα κοινὸ μὲ τὴν διαφημιζόμενη προστυχιὰ καὶ πορνεία. Δὲν εἶναι δικαιώματα αὐτὰ ποὺ δῆθεν ὑπερασπίζονται τὰ νεοταξικὰ φεστιβὰλ ὑπερηφάνειας· εἶναι ἡ βρωμιὰ τῆς ἀκολασίας φθονερῶν ἀνθρώπων, ποὺ ξεπηδᾶ καὶ θέλει νὰ μολύνει τὰ πάντα…

Οἱ περισσότεροι τῶν ὁμοφυλόφιλων ἀνθρώπων, εἶναι φιλήσυχοι ἁμαρτωλοί. Ὅπως ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι, ζοῦν καὶ αὐτοὶ μὲ τὶς ἁμαρτίες τους, χωρὶς καμιὰ διάθεση ὅμως νὰ ὑπερηφανευτοῦν γιὰ αὐτές.Δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ τὶς διαφημίσουν, νὰ τὶς παρουσιάσουν σὰν φυσικὲς πράξεις ποὺ μποροῦν καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι νὰ τὶς διαπράξουν χωρὶς κανέναν ἐνδοιασμὸ ἢ φόβο γιὰ συνέπειες. Πολλοί, βρίσκονται σὲ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλῆς κατάστασής τους, τοὺς τύπτει ἡ συνείδηση ποὺ ζοῦν ἀντίθετα ἀπὸ τὶς εὐαγγελικὲς ἀρχές. Δυσκολεύονται νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸ δαιμόνιο τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τὸ παρδαλὸ δαιμόνιο[3], ἀλλὰ ἀγωνίζονται. Πλησιάζουν μὲ πόνο στὴν ἱερὰ ἐξομολόγηση καὶ ἀκουμποῦν στὴν ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ, ζητώντας τὸ ἔλεός Του. Συναισθάνονται τὴν ἁμαρτία καὶ παρὰ τὶς σειρῆνες τῶν χρηματοδοτούμενων φεστιβὰλ Gay, ζητοῦν τὴν ἐλευθερία Τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ ὄχι τὴν ψευτοελευθερία τοῦ Διαβόλου μὲ τὴ σκλαβιὰ στὴν Κόλαση. Πέφτουν καὶ ξαναπέφτουν, ἀλλὰ ταπεινὰ ζητοῦν τὴν συγχώρεση. Κλαῖνε γιὰ τὰ παθήματά τους καὶ μερικοὶ γίνονται πρότυπα γιὰ ὅλους τούς  ἁμαρτωλούς[4]. Όχι πρότυπα ἀκόλαστης ὑπερηφάνειας, ἀλλὰ πρότυπα μετάνοιας καὶ κατὰ Θεὸν πένθους.
Τὰ Gay Pride ἐξευτελίζουν τὸν ἄνθρωπο. Καὶ τὸ κάνουν μὲ δαιμονικὴ μανία, κατορθώνοντας μὲ ξετσιπωσιὰ νὰ θέσουν τὸν κιναιδισμὸ στὶς προτεραιότητες τῶν νέων. Τὸν ὁρίζουν ὡς ἐπιλογή, ἀκόμη καὶ ὡς φυσική, γονιδιακὴ κατάσταση καὶ ξεφαντώνουν μὲ τὴν «ἀνακάλυψη» αὐτήν. Μόνο ποὺ τὸ γονίδιο τῆς ὁμοφυλοφιλίας, εἶναι ἀνυπόστατη θεωρία· ψέμα, ποὺ δὲν ἀπασχολεῖ τοὺς νεοεποχίτες διοργανωτὲς τῶν φεστιβὰλ ὁμοφυλοφιλικῆς ἐπίδειξης· αὐτοὶ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀλήθεια. Παριστάνουν τοὺς ἐλεύθερους καὶ προοδευτικούς, καλοῦν στὴ φοβερὴ ἁμαρτία τοὺς ἀνθρώπους. Τοὺς «θωρακίζουν» μὲ ὅλα τὰ ψεύδη ὀμιχλωδῶν θεωριῶν, ἀνυπόστατων ἐπιστημονικῶν θέσεων, ὑποτιθέμενων ἀποτελεσμάτων ἐργαστηριακῶν ἐρευνῶν. Ἀφοῦ κατορθώσουν νὰ πλανέψουν ὅσους μποροῦν, μετὰ σὰν τὸν τυμπανιστὴ διάβολο, τοὺς ἐξευτελίζουν.
Ἀναφέρουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, πὼς ὑπάρχει ἕνας εἰδικὸς διάβολος, ὁ λεγόμενος τυμπανιστής, ποὺ ὡς ἀποστολὴ του ἔχει τὴ διαπόμπευση τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Προσπαθεῖ μὲ πανουργία, μεταχειριζόμενος κάθε μέσο καὶ παγίδα, νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο στὴν πτώση. Ὅπως ὁ Ὄφις στὸν Παράδεισο, νὰ πλανέψει καὶ νὰ παιδέψει[5]. Καταρχάς, ὑπόσχεται ἐχεμύθεια καὶ προστασία ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ κόσμου. Ἡ ἁμαρτία θὰ διαπραχθεῖ ἐν τῷ κρυπτῶ, κανεὶς δὲ θὰ πάρει εἴδηση τοῦ γεγονότος καὶ ὅλα καλά, σὰν νὰ μὴν ἔγινε τίποτα. Μάλιστα, παίρνει καὶ μία μεγάλη κουβέρτα ποὺ σκεπάζει μὲ αὐτὴν τὸν ἄνθρωπο νὰ διαπράξει τὴν ἁμαρτία ἐκεῖ ἀπὸ κάτω! Μόλις ὅμως ὁ μπουνταλὰς κάνει τὴν ἁμαρτία, ὁ ἐμπαθὴς καὶ μισάνθρωπος διάβολος, ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν ὥρα τῆς πράξης, τραβάει τὴν κουβέρτα, ὥστε ὅλοι νὰ δοῦν τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ ἐξευτελιστεῖ ὁ ἁμαρτωλός. Καὶ δὲν φτάνει αὐτό, παίρνει στὰ χέρια τοῦ ἕνα μεγάλο νταούλι καὶ μὲ φασαρία καὶ φωνές, χτυπάει δυνατά, ὥστε ὅλοι νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ δοῦν τὴν ἁμαρτωλὴ πράξη. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὁ τυμπανιστὴς διάβολος κατορθώνει τὸν ἐξευτελισμό, τὴν διαπόμπευση καὶ ὁδηγεῖ τέλος στὴν ἀπελπισία καὶ στὸν θάνατο τὸν ἁμαρτωλό. Στὶς μέρες μας οἱ τυμπανιστὲς διάβολοι, εἶναι οἱ διοργανωτὲς καὶ οἱ συμμετέχοντες στὰ Gay Pride.
Τί κάνει ὅμως ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Πῶς ἀντιστέκεται στὴν κατρακύλα τοῦ κόσμου; Τί ἐμπόδια θέτει στὰ δαιμονικὰ σχέδια τῆς Νέας Ἐποχῆς; Πῶς προστατεύει καὶ ἐνημερώνει τὸ ποίμνιό της; Παίρνει θέση ἢ κοιμᾶται σὰν ἄστοργη μητέρα ποὺ στὸν ὕπνο της πλακώνει τὰ παιδιά της καὶ τὰ δολοφονεῖ;[6] 
Πολὺ σημαντικὴ καὶ ἐπιβεβλημένη στὴν ἐποχή μας, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν κρίση θεσμῶν καὶ ἀρχῶν, εἶναι ἡ στάση της ἀπέναντι στὰ ποικίλα προβλήματα. Οἱ ἐνέργειές της πρέπει νὰ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὶς ἁγιοπνευματικὲς παρακαταθῆκες τῶν Πατέρων της. Ἀλλὰ μία Ἐκκλησία ποὺ οἱ ταγοὶ της ὑπηρετοῦν τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀρθρώσει λόγο οἰκοδομῆς; Πολλὰ ἀπὸ τὰ πρωτοκλασάτα στελέχη της ὑπηρετοῦν τὸν συγκρητισμὸ μὲ τὶς πρακτικὲς τῶν συμπροσευχῶν καὶ τῶν οἰκουμενιστικῶν διαλόγων. Μερικὰ στελέχη της ὑπηρετοῦν τὴ Μασονία[7]. Ἄλλα στελέχη της πάλι δὲν παίρνουν θέση γιὰ τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς παρελάσεις ἡ γιὰ βλάσφημες θεατρικὲς παραστάσεις, ἀκόμη καὶ ἂν γίνουν στὶς μητροπολιτικὲς περιφέρειές τους, διότι συμπορεύονται μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ πολιτικοῦ κόμματος ποὺ στηρίζει τοὺς θεσμοὺς αὐτῶν τῶν δράσεων. Μία τέτοια διοικοῦσα Ἐκκλησία, σὲ μεγάλο βαθμὸ ὑπακούουσα σὲ οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες καὶ ἐρωτοτροποῦσα μὲ τὴν παπικὴ θρησκευτικὴ κοινότητα, εἶναι ἀνάξια νὰ σταματήσει τὴν πρακτική τοῦ Ἀντίχριστου. Καὶ ποιὰ εἶναι αὐτήν; Εἶναι ἡ πρακτικὴ ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸ Εἶναι του. Γιατί ὁ Ἀντίχριστος, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν, θὰ εἶναι ὁμοφυλόφιλος καὶ οἰκουμενιστής. Ἐμπνευστὲς τῶν Gay Pride καὶ τῶν οἰκουμενιστικῶν συμπροσευχῶν, εἶναι οἱ πρόδρομοί του!
Εἶναι ἀνάγκη, περισσότερο τώρα, νὰ στραφοῦμε σὲ φορεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἁγνοὺς καὶ παραδοσιακούς. Στὸ ἄμεσο ἑπόμενο διάστημα, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἐπαίσχυντου Ἀντιρατσιστικοῦ Νόμου τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας[8], μόνον αὐτοὶ θὰ τολμοῦν νὰ ἀρθρώσουν λόγο Χριστοῦ, μὴν ὑπολογίζοντας συνέπειες. Σύντομα τὰ σημερινὰ ἀμφισβητούμενα φεστιβὰλ Ὁμοφυλοφιλίας θὰ γίνουν θεσμὸς στὴν Πατρίδα μας, ἂν ἐγκαταλείψουμε τὸν ἀγώνα. Δυστυχῶς, οἱ Οἰκουμενιστὲς δὲν εἶναι ἄξιοι νὰ προστατέψουν τὸ λαὸ Τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν λαίλαπα τῆς Νέας Ἐποχῆς, γιατί τὴν ὑπηρετοῦν, ὁδηγώντας τὴν Ἐκκλησία Τοῦ Χριστοῦ στὴν ἀπώλεια. Δὲ θὰ τοὺς ἀφήσουμε· μὲ  τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ ἀντισταθοῦμε!
Στύλος Ορθοδοξίας, Ιούνιος 2014, α.φ. 157

[1] Γεν. 6,3
[2] http://www.katanixis.blogspot.gr/2014/04/gay.html
[3] Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης – Το παρδαλό δαιμόνιο http://www.katanixis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_8634.html
[4] Η ομοφυλοφιλία ως πάθος, του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, http://www.pentapostagma.gr/2013/02/omofulofilia-pathos-antron.html#.U4HokHZs5DQ
[5] Γεν. 3,1-6
[6] Γ Βασ. 3,19
[7] Μοναχός Σεραφείμ, Η Μασονία και οι Πατριάρχες. Η μασονική προώθηση του Οικουμενισμού, Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 2003 (-09)
[8] Με καθυστέρηση 4 μηνών ψηφίστηκε στην επιτροπή το αντιρατσιστικό http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=585438


http://katanixis.blogspot.gr