Π. Σάββας 2016-01-13_Τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα_Ἐνοριακὸ κέντρο Ἀμπελειῶν Πέλλης_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 13-01-2016 (Σύναξη στὸ Ἐνοριακὸ κέντρο Ἀμπελειῶν Πέλλης).