Ομιλία μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου (1927 – 2006)

«καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆμα

Και βλέπουν από τους λαούς, τις φυλές και τις γλώσσες και τα έθνη το πτώμα των δύο προφητών τρεισήμισι ημέρες και δεν αφήνουν οι άρχοντες της πόλεως, ο Αντίχριστος, να ταφούν σε μνήμα. Η έκφρασις, λαών, φυλών, γλωσσών, εθνών, προσφιλής εις τον προφήτη που πολλές φορές την έχει την έκφραση αυτή, δείχνει το παγκόσμιον του πράγματος. Δηλαδή, δεν είναι τοπικό το θέμα … η Αποκάλυψις αγαπητοί μου είναι ένα βιβλίο παγκόσμιον, δεν είναι Ελληνικόν.

«καὶ βλέπουσιν». Ποιοί βλέπουν; Από τις φυλές, τους λαούς, τις γλώσσες και τα έθνη. Δηλαδή, παγκοσμίως βλέπουν. Πώς βλέπουν; Αδιανόητον. Τώρα διανοητόν, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Με την τηλεόραση. Αυτή η φράσις μερικά χρόνια πίσω ήτο αδιανόητη. Αδιανόητη αυτή η φράσις και θα μπορούσε να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως, αλλά βλέπετε, κατά την ορθή παρατήρηση του Αγίου Ανδρέου Καισαρείας, κάθε πράγμα που θα έρχεται θα κατανοείται. Αυτό το σημείον ήρθε. Πώς θα βλέπουν οι λαοί και τα έθνη και οι γλώσσες, δηλαδή, πως είναι δυνατόν να .. ακούστε, όχι θα διαβάσουν σε εφημερίδα, θα βλέπουν, ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝ τρεισήμισι ημέρες τα πτώματα των προφητών εις την πλατείαν της Ιερουσαλήμ. Θα βλέπουν με τα μάτια τους. Ε, πώς θα βλέπουν αφού είναι όλη η γη πολύ μακριά από την Ιερουσαλήμ. Πώς; Με την τηλεόραση. Είναι καταπληκτικό.

Αλλά ακόμα εδώ εκφράζει και τα αισθήματα του κόσμου, που θα βλέπουν όλοι. Αν επί παραδείγματι αγαπητοί υπάρχει μία ποδοσφαιρική συνάντησις κι έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν μου λέτε, θα πήγαιναν όλοι στις τηλεοράσεις να ιδούν; Ασφαλώς ναι. Ε, αυτό το ότι θα είναι όλοι κολλημένοι στις τηλεοράσεις τους και θα βλέπουν το γεγονός, αυτό εκφράζει τα αισθήματα του κόσμου που αναζητούν το θέαμα του φόνου των προφητών, αλλά και την έκθεση των πτωμάτων των εις την πόλιν Ιερουσαλήμ. Αυτή η έκθεσις των ατάφων πτωμάτων θα μείνει τρεισήμισι ημέρες, όσο αντιστοίχως και η μαρτυρία των δύο προφητών που διήρκησε τρεισήμισι χρόνια. Τρεισήμισι χρόνια η μαρτυρία τους, τρεισήμισι η έκθεσις των πτωμάτων των εις την πόλιν Ιερουσαλήμ.

«καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾿ αὐτοῖς, καὶ εὐφρανθήσονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς

Ω χαιρεκακία. … Όλοι οι κάτοικοι της γης δια της τηλεοράσεως, όπως σας είπα, θα ιδούν και θα χαρούν και θα ευφρανθούν. Γιατί λέτε; Επειδή απηλλάγησαν από το βασανιστικό κήρυγμα των δύο προφητών.

Ώστε το κήρυγμα βασανίζει τις συνειδήσεις; Το ελεγκτικό κήρυγμα βασανίζει τις συνειδήσεις; Μια παρατήρηση θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ. Ένας άθεος δεν έχει λόγους να ελεγχθεί. Ένας άπιστος γιατί να ελεγχθεί; Αφού δεν ελέγχεται ο άπιστος και ο άθεος τότε γιατί να βασανίζεται; Αφού δεν πιστεύει στην κόλαση. Αγαπητοί μου. Οι άθεοι δεν βασανίζονται, εξαπολύουν όμως αυτοί τον διωγμό εναντίον των Χριστιανών. Γιατί; Γιατί απλούστατα δεν υπάρχει απόλυτος άθεος. Δεν υπάρχει απόλυτος άθεος, ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος να πιστεύει. Μας έκανε ο Θεός για τον εαυτόν του. Είναι μία έφεσις του αντιτύπου .. προς το πρωτότυπον. Αυτό δεν ξεριζώνεται, αυτό είναι μέσα στην κατασκευή μας, μέσα σ’ αυτήν την υφή μας. Έτσι εκείνος που διακηρύσσει ότι είναι άθεος στην πραγματικότητα, στο υποσυνείδητό του, διατηρεί έναν φόβο και όταν βλέπει ότι απηλλάγη από τον φόβον αυτόν, χαίρει, και ασκεί τον διωγμόν ακριβώς για να απαλλαγεί από τον φόβον. Αυτή είναι η ψυχολογία του αθέου ανθρώπου. Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστική η παρατήρηση ότι οι κάτοικοι της γης θα ανταλλάξουν δώρα μεταξύ τους.

… Ο άθεος δεν δίδει εσχατολογική διάσταση στην ιστορία. Η ιστορία υπήρχε και θα υπάρχει πάντοτε, δεν υπάρχει τέλος του κόσμου, τέλος της δημιουργίας δια τον άθεον. Αυτό είναι το πρώτο λάθος του αθέου και το δεύτερο λάθος, η πραγματικότις της αναστάσεως των νεκρών. Εάν μου πείτε δεν το πιστεύουν, μα και το πρώτο δεν πιστεύουν αλλά είναι τα δυο τεράστια λάθη τους. Πάντως όλες οι ενέργειες των αθέων κινούνται με προοπτική την διαγραφή αυτών των δύο.

Η ανάστασις γι’ αυτούς όταν θα γίνει θα είναι η μεγαλύτερα έκπληξις. Γι’ αυτό εξεπλάγησαν όταν στην τηλεόραση πάλι αγαπητοί μου θα ιδούν τους δύο προφήτας να ανασταίνονται. Διότι ενώ θα τους βλέπουν στην τηλεόραση πεθαμένους, πεταμένους, εκεί ξαφνικά -διότι ο Θεός τα έχει έτσι προνοήσει, να είναι κολλημένα τα μάτια τους εις την τηλεόραση για να το δουν- κι εκεί ξαφνικά θα ιδούν τους δύο προφήτας, ενώ θα πίστευαν ότι θα είχαν βρωμίσει, να στέκονται στα πόδια τους όρθιοι.

Φοβερό. Η μεγαλύτερα έκπληξη που θα μπορούσε να υποστεί ένας άθεος. … …

***

***

Απομαγνητοφώνηση/σχολιασμός [21:47 – 29:37] Φαίη για το ΑΒΕΡΩΦ

Πηγή βίντεο ΕΛΛΑΣ-ΑΦΥΠΝΙΣΗ-ΤΩΡΑ

http://aktines.blogspot.gr/2017/05/blog-post_157.html#more