Είναι εντροπή, είναι αμαρτία, ημείς οι Έλληνες να περιμένωμεν να μας ειρηνεύσουν εκείνοι τους οποίους εξημερώσαμεν, να ρυθμίσουν τα οικιακά μας οι ξένοι. 

Γέροντας Γαβριήλ  Διονυσιάτης (1886-1983) 

http://www.pemptousia.gr

http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/2015/01/5897.html