Σοκάρουν τά στοιχεῖα τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ., πού δείχνουν ἀνεξήγητη ἄνοδο 6,22% τό 2022. Στίς αἰτίες συμπεριλαμβάνεται ὁ κορονοϊός.
Σόκ καί δέος προκάλεσαν τά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς ἀναφορικὰ μέ τήν αὔξηση τῶν θανάτων πού εἴχαμε τό 2022 στή χώρα. Ἡ αὔξηση σέ σχέση μέ τό προηγούμενο ἔτος ἀγγίζει τό 6,22%, ἐνῶ σέ σύγκριση μέ τήν πενταετία 2015-2021 φτάνει τό 15,42%!
Συγκεκριμένα, στό δελτίο τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ. πού ἐκδόθηκε χθές τό μεσημέρι καί ἀφορᾶ τίς πρῶτες 30 ἑβδομάδες τοῦ… ἔτους ἐπισημαίνεται πώς ὁ ἀπόλυτος ἀριθμός τῶν θανάτων ἀνῆλθε σέ 85.043 τό διάστημα 3 Ἰανουαρίου – 31 Ἰουλίου 2022 (42.670 ἄνδρες – 42.373 γυναῖκες), ἔναντι 80.032 τό ἀντίστοιχο διάστημα τοῦ 2021 (40.800 ἄνδρες – 39.232 γυναῖκες).
 
Καί ἄν ἡ σύγκριση μέ τό 2021 εἶναι ἀνησυχητική, αὐτή μέ τήν προηγούμενη πενταετία κυριολεκτικά τρομάζει, καθώς σέ σχέση μέ τόν μέσο ὅρο τῶν πρώτων 30 ἑβδομάδων τῆς ἑξαετίας 2016-2021 (73.684 θάνατοι) ἡ αὔξηση ἔφτασε τό 15,42%.

 
Τά δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ἀφοροῦν θανάτους οἱ ὁποῖοι προκλήθηκαν ἀπό διάφορες αἰτίες, περιλαμβανομένων καί αὐτῶν λόγῳ τῆς πανδημίας Covid-19. Προέρχονται, δέ, ἀπό στοιχεῖα πού διαβιβάζονται ἀπό τά ληξιαρχεῖα τῶν δημοτικῶν Ἀρχῶν γιά τούς θανάτους πού ἔχουν δηλωθεῖ καί καταχωριστεῖ ὡς τήν ἡμερομηνία διαβίβασής τους.
 
Σύμφωνα μέ τά παραπάνω στοιχεῖα, οἱ ὑψηλότερες ποσοστιαῖες αὐξήσεις καταγράφηκαν την 5η ἑβδομάδα τοῦ ἔτους (31 Ἰανουαρίου – 6 Φεβρουαρίου), τήν 4η (24-30 Ἰανουαρίου) καί τή 2η ἑβδομάδα (10-16 Ἰανουαρίου), κατά 42,7%, 40,3% καί 35,2%, ἀντίστοιχα.
Οἱ πιό σημαντικές ποσοστιαῖες μειώσεις καταγράφηκαν τη 18η ἑβδομάδα (2-8 Μαΐου), τήν 26η (27 Ἰουνίου ἕως 3 Ἰουλίου) καί τήν 25η (20-26 Ἰουνίου), κατά 20,6%, 19,9% καί 16,4%, ἀντίστοιχα.
Οἱ θάνατοι ἦταν περισσότεροι κυρίως στίς ἡλικιακές ὁμάδες ἄνω τῶν 90 ἐτῶν (2.677 θάνατοι), 85 ἕως 89 (1.711 θάνατοι) καί 75 ἕως 79 (857 θάνατοι), ἐνῶ λιγότεροι καταγράφηκαν κυρίως στίς ἡλικιακές ὁμάδες 70 ἕως 74 (229 θάνατοι), 50 ἕως 54 (96 θάνατοι) καί 55 ἕως 59 (66 θάνατοι).
 
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2022/09/blog-post_28.html#more