Στὶς 3 Ἰουνίου ξεκίνησε ἡ μεγαλύτερη προσκυνηματικὴ πορεία ποὺ πραγματοποιοῦν κάθε χρόνο οἱ ρῶσοι ὀρθόδοξοι πιστοὶ πρὸς τιμὴν τῆς θαυματουργικῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἡ πομπὴ μὲ ἐπικεφαλῆς πιστὸ ἀντίγραφο τῆς ἀπολεσθείσας θαυματουργῆς εἰκόνας Τοῦ Ἁγίου Νικολάου κατευθύνεται ἀπὸ τὴν πόλη Kirov στὸ χωριὸ Velikoretskoye στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ  ὅπου ἔγινε ἡ εὕρεση τῆς εἰκόνας πρὶν ἀπὸ 600 χρόνια. Προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν περιφέρεια τῆς ἐπισκοπῆς Viatka καὶ ἀπὸ ὅλη τὴν χώρα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ συρρέουν γιὰ νὰ βαδίσουν 150 χιλιόμετρα σὲ 6 ἡμέρες. Φέτος οἱ διοργανωτὲς ὑπολογίζουν τοὺς συμμετέχοντες σὲ 33.000.

Διασχίζουν χωράφια, δάση, φαράγγια ἐνῶ σταματοῦν κατὰ τόπους γιὰ νὰ ἀπευθύνουν μιὰ προσευχὴ στὸν θαυματουργὸ ἅγιο καὶ προστάτη τῆς Ρωσίας. Ἡ πομπὴ τῆς Velikoretskaya εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες. Ἡ εἰκόνα ἀνακαλύφθηκε τὸ 1383. Ἕνας ἀγρότης ἀπὸ τὸ Agalakov βρῆκε τὴν εἰκόνα στὶς ὄχθες τοῦ Μεγάλου Ποταμοῦ πλησίον το χωριοῦ Velikoretskaya ὅπου ὀφείλεται καὶ….

ἡ ὀνομασία της.

Ἡ πομπὴ Velikoretskaya ἦταν ἀπαγορευμένη μέχρι καὶ τὸ 1989. Τὸ 2000 ὁ Πατριάρχης Ἀλέξιος μὲ διάταγμα προσέδωσε θρησκευτικὸ στάτους ἐθνικῆς κλίμακας στὴν πομπή.

 

Τὴν 2η ἡμέρα τῆς πομπῆς ἐθελοντὲς χρειάστηκε νὰ συνδράμουν 288 προσκυνητές. Σὲ περισσότερα ἀπὸ 100 ἄτομα ἔγινε ἔλεγχος τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καὶ σημειώθηκαν περιστατικὰ ὑπέρτασης. Βοήθησαν 6 γονεῖς νὰ βροῦν τὰ παιδιά τους ποὺ χάθηκαν στὴν κοσμοσυρροή.

Συμμετέχουν παιδιὰ καὶ ἀνήλικοι 12 καὶ 13 ἐτῶν. Ο Maxim ἕνας ἀπὸ τοὺς μικροὺς προσκυνητὲς δηλώνει: “ἐρχόμαστε μὲ τοὺς φίλους μας καὶ μὲ τοὺς δασκάλους μας. Πολλοὶ θεωροῦν ὅτι κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐξιλεώνονται ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες τους”. Γιὰ ἄλλους σηματοδοτεῖ μιὰ νέα ἀρχὴ μιὰ νέα φάση στὴ ζωή τους. Οἱ προσκυνητὲς εἶναι ἐφοδιασμένοι μὲ τὰ πλέον ἀπαραίτητα. Νερὸ, τροφὴ καὶ τάπητα κάμπινγκ. Κοπέλες τῆς περιοχῆς Vyatka ποὺ κατὰ τὴν παράδοση δὲν μποροῦν νὰ παντρευτοῦν κάνουν τὸ προσκύνημα καὶ ὁ ἅγιος τὶς βοηθάει.

Ἄλλωστε εἶναι εὐρέως διαδεδομένη ἡ βοήθεια ποὺ παρεῖχε ὁ Ἅγιος σὲ 3 κοπέλες ἑνὸς γείτονά του ποὺ ἀντιμετώπιζε οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ ποὺ τὰ κορίτσια εἶχαν φθάσει στὸ φάσμα τῆς πορνείας. Ὁ ἅγιος το βράδυ ἔριχνε ἀπὸ τὸ παράθυρο χωρὶς νὰ τὸν ἀντιληφθοῦν ἕνα γερὸ κομπόδεμα.

Τρεῖς φορὲς γιὰ νὰ παντρέψει καὶ τὶς 3. Ὅπως κι ἔγινε. Μιὰ ἱστορία ποὺ ἔφθασε πολὺ μακριὰ καὶ ἴσως ἦταν αὐτὴ ποὺ ἐνέπνευσε τὸν θεατρικὸ συγγραφέα Ἀλεσσάντο Κασόα στὸ ἔργο του «τὰ Δέντρα πεθαίνουν ὄρθια» ὅπου ὁ πρωταγωνιστὴς χρησιμοποιεῖ ἀκριβῶς τὸν ἴδιο τρόπο γιὰ νὰ βοηθήσει τοὺς ἀπελπισμένους.

Πετάει ἀπὸ τὰ παράθυρα στὰ σπίτια σημειώματα ποὺ δίνουν ἐλπίδα καὶ λόγια παρηγοριᾶς. 

Ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι ἡ ὑπέρτατη ἀξία τῆς πορείας εἶναι ἡ ἀλληλοβοήθεια στὶς ἀντιξοότητες.

(Πορφύρης Δ Σταφυλᾶ Π, pentapostagma.gr)

orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/06/150.html#more