ΡΩΤΗΣΕ ἕνας Καλόγηρος :
-Ποῦ ἐργάζεστε ἀδελφέ;
-Εἶμαι στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας.
-Καί τί ἁρμοδιότητες ἔχει αὐτό;
-Μπορεῖ νά ἀκυρώνει τίς διοικητικές ἀποφάσεις τῆς πολιτείας.

-Μέ τόν ἴδιο τρόπο λοιπόν ἔχουμε καί ‘μεῖς τό δικό μας ΣΤΕ πού εἶναι:ἡ Συγχωρητικότητα , ἡ Ταπείνωση καί ἡ Εὐσπλαχνία . Ὅταν ἡ ζωή μας ἀποκτήσει ἐτοῦτα τά τρία τότε αὐτά ἀκυρώνουν καί ἀναιροῦν ὅλη τήν κόλαση καί κάθε παιδαγωγικό νόμο.
 
https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/11/blog-post_737.html