Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Μιά ἀπό τίς πιό δυνατές πανουργίες τοῦ διαβόλου εἶναι νά ἐξασθενήσει τήν καρδιά μέ τήν ὀκνηρία. Ἔτσι θά ἀποδυναμώσει τόσο τίς πνευματικές ὅσο καί τίς σωματικές δυνάμεις.Σέ τέτοιες περιπτώσεις καρδιά εἶναι στεγνή ἀπό πίστη, ἐλπίδα κι ἀγάπη. Μᾶς καταβάλλει ὁλιγοπιστία, ἀπόγνωση κι ἀναισθησία πρός τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους.

Τό ἅλας μωράνθηκε.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τα βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/