Ἀββᾶ Δωροθέου ἔργα ἀσκητικά

 Πολύ καλά εννόησε ο αββάς Ποιμένας ότι η εντολή να μη μεριμνήσει κανείς για την επόμενη ημέρα, έχει δοθεί σε άνθρωπο που βρισκόταν σε πειρασμό. Και το «άφησε στο Θεό τη μέριμνα για σένα» (Ψαλμ. 54 : 23) στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί. Απομακρύνσου λοιπόν, παιδί μου, από τους ανθρώπινους λογισμούς και κράτησε την ελπίδα σου στο Θεό, που κάνει πολύ περισσότερα απ όσα νομίζουμε.Και η ελπίδα στο Θεό θα σε αναπαύσει. Ο Κύριος να σε βοηθήσει, παιδί μου, με την ευχή των αγίων. Πρέπει λοιπόν ν απομακρυνόμαστε από τέτοιου είδους λογισμούς, γιατί δεν είμαστε βέβαιοι, αν αύριο ζούμε.

Τῷ Θεῷ πρέπει κάθε δόξα τιμή καί προσκύνηση, 
τώρα
 καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἀββᾶ Δωροθέου ἔργα ἀσκητικά» (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΔ΄ σελ. 425)

Ἐκδόσεις «ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ»,

Ἱερά Μ. Τιμίου Προδρόμου Καρέα