Σήμερα δικό μου
Αύριο δικο σου
Και ποτέ κανενός!
Επιγραφή σε είσοδο σπιτιού στην Πάτμο 1886

Η φράση «σήμερον εμού, αύριο ετέρου και ουδέποτε τινός», που θέλει να πει «σήμερα δικό μου, αύριο κάποιου άλλου και ποτέ του ίδιου» κοσμεί το γείσο πολλών παλιών ελληνικών σπιτιών, για να μας θυμίζει τη ματαιότητα της κτητικότητας και τον πόνο που φορτώνουμε άδικα στην ψυχή μας.
Στο Γεροντικό συναντάμε τη φράση των ασκητών για το κελί τους
“Κελλίον σήμερον εμού
Αύριον ετέρου
Ουδέποτε τινός”.
https://proskynitis.blogspot.com/2020/06/blog-post_893.html