Σημεῖα τῶν καιρῶν
 
Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος
 
«Μεσαιωνική» καὶ «ἀντιφεμινιστική» χαρακτήρισαν τήν προσπάθεια γιά τή διεξαγωγή τοῦ 1oυ Πανελληνίου συνεδρίου Γονιμότητας καὶ Ἀναπαραγωγικῆς Αὐτονομίας ποὺ θὰ γινόταν στίς ἀρχές Ἰουλίου στὰ Ἰωάννινα. Θά πραγματευόταν τό μεῖζον ἐθνικό πρόβλημα, τό δημογραφικό, καὶ τὴν ἀξία τῆς ἐνημέρωσης γιὰ θέματα γονιμότητας καὶ ὑπογονιμότητας. Ἐπρόκειτο νά γίνει μία σοβαρή ἐπιστημονική προσπάθεια γιά τὸ ἱερότατο δῶρο τῆς τεκνογονίας καί … ἀκυρώθηκε.
Εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς ποῦ φθάσαμε; Μία ἐκδήλωση πού στόχευε στὴ στήριξη τῆς μητέρας, τὴ γέννηση τῆς ζωῆς καὶ τὴν προστασία της, στήν ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος κατακεραυνώθηκε ἀπὸ τοὺς -δῆθεν- ὑπερασπιστὲς τῶν δικαιωμάτων!
 
Γιατί ἄραγε; Ἐνοχλήθηκαν, ἐπειδὴ στὸ συνέδριο εἶχαν προσκληθεῖ νὰ μιλήσουν μητροπολίτες καὶ κληρικοί; Μά αὐτοί κυρίως στηρίζουν τήν οἰκογένεια καί τῆς συμπαραστέκονται ὑλικά καί πνευματικά. Χάρη στίς προσπάθειες τῆς Ἐκκλησίας γεννήθηκαν τόσα παιδιά. Καί σέ τελευταία ἀνάλυση τί εἴδους δημοκρατία ἔχουμε, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει ἐπιλεκτικά τήν ἐλεύθερη ἔκφραση;
 
Ἐνόχλησε –εἶπαν- τό διαφημιστικό μήνυμα, τό ὁποῖο παρουσίαζε μιὰ γυναίκα ἄνω τῶν σαράντα έτῶν νὰ ἀναλογίζεται τὴν ἡλικία της καί νά διερωτᾶται· «Πότε θὰ παντρευτεῖς; Πότε θὰ γίνεις μητέρα;» Προφανῶς, παρεξηγήθηκε φοβερά τό συγκεκριμένο σπότ, τὸ ὁποῖο ἐκφράζει τὴν ἀληθινὴ προσωπικὴ ἐμπειρία μιᾶς δημοσιογράφου.

 
Τελικά, γιατί ματαιώθηκε ἡ ἐκδήλωση; Μήπως δέν χρειάζεται νά ἐνημερωθοῦν οἱ νέοι ὑπεύθυνα καί ἔγκυρα ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες γιὰ θέματα γονιμότητας καὶ ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας; Μήπως δέν πρέπει νά εὐαισθητοποιηθοῦν γιὰ τὸν δημογραφικὸ κατήφορο, ὥστε νὰ ἀναχαιτισθεῖ ἡ ἐρήμωση τῶν πόλεων καὶ τῆς ὑπαίθρου καί νά ἐπιτευχθεῖ ὁμαλά ἡ ἀνανέωση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ὄχι μέ τήν ἀντικατάσταση τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως τό ἐπιθυμοῦν ὑψηλά ἱστάμενα προόσωπα; Ἤ μήπως φαντάζει τόσο ἀπεχθής ἔννοια ἡ μητρότητα;
 
Πότε, ἐπιτέλους, ἡ πολιτεία θά σκύψει στό φλέγον αὐτό θέμα καί θά τό ἀντιμετωπίσει μέ τή δέουσα σημασία καί προσοχή; Σύμφωνα μέ τίς στατιστικές στά ἑπόμενα 30 χρόνια οἱ Ἕλληνες θά συρρικνωθοῦμε κατά 2,5 ἑκατομμύρια, ἐνῶ οἱ γεννήσεις θά μειωθοῦν κατά 600.000, δηλαδή κατά 38%. Ἔρευνα μάλιστα τῆς Νορβηγικῆς Ἀκαδημίας ὑποστηρίζει ὅτι, ἄν συνεχίσουμε μέ αὐτόν τόν ρυθμό, τό 2.100 οἱ Ἕλληνες κινδυνεύουμε νά ἀφανισθοῦμε, καθώς θά ἔχουμε ἀπομείνει 2,5 ἑκατομμύρια μόνον, χωρίς νά ἔχουν καταμετρηθεῖ οἱ συνέπειες τῆς πανδημίας!
 
Εἶναι γνωστό, ἐπίσης, ὅτι οἱ συνέπειες τοῦ δημογραφικοῦ ἐπιβαρύνουν τὴν ἄμυνα, τὸ συνταξιοδοτικὸ καί γενικά τὴν εὐρυθμία τῆς κοινωνίας. Γι’ αὐτό ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἀκόμη ὁ Περικλῆς στὸν Ἐπιτάφιό του, πού μᾶς διασώζει ὁ Θουκυδίδης, προτρέπει τοὺς γονεῖς τῶν πεσόντων νὰ ἀποκτήσουν καὶ ἄλλα παιδιά. Παρόλα αὐτά ἐμεῖς ἐπιδεικνύουμε άδιαφορία.
 
Τελικά εἴμαστε μιά γενιά πού μικρύναμε τήν Ἑλλάδα. Πῶς τά κατάφερναν οἱ πρόγονοί μας καί δημιουργοῦσαν οἰκογένειες, μέ ἕξι καί ἑπτά παιδιά σέ συνθῆκες φτώχειας τοῦ Ἔθνους μας; Φαίνεται νά ἐνοχλεῖ σοβαρὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο ἡ γέννηση παιδιῶν. Τὶς τελευταῖες δεκαετίες παρατηρεῖται μία πρωτοφανὴς ἀπέχθεια γιά τὴ γέννηση παιδιῶν καὶ τὴν οἰκογένεια, τουλάχιστον στὸν δυτικὸ κόσμο ἀλλὰ καὶ στὴν πατρίδα μας, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ δουλικὰ τὰ δυτικὰ πρότυπα. Βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη μία ἀσύλληπτη ἐκστρατεία κατὰ τῶν γεννήσεων καὶ ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς δῆθεν ὑπεράσπισης τῶν «δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν»!
 
Τό πρόβλημα σίγουρα ἐπιδεινώνεται ἀπό τήν προώθηση τῆς ὁμοφιλοφυλίας, σημεῖο καί τοῦτο τῶν καιρῶν μας. Στήν ἐκστρατεία τῆς προβολῆς της ἐπιστρατεύθηκαν ἀκόμη καί αὐτά τά ΕΛΤΑ μὲ μία σειρὰ γραμματοσήμων, ἡ κυκλοφορία τῶν ὁποίων προδίδει βαθειά πολιτισμική σήψη. Καθώς οἱ ἐπιστολές μας ταξιδεύουν, διακινοῦνται -στά 200 μάλιστα χρόνια ἀπό τήν έθνική μας παλιγγενεσία- ἀλλότρια πρός τόν θεῖο νόμο καί καταλυτικά γιά τό δημογραφικό μηνύματα μέσω τῶν γραμματοσήμων, τά ὁποῖα κάποτε ἀντικατόπτριζαν τήν ἱστορία καί πρόβαλαν τήν παράδοσή μας. Κι ὅταν βλέπεις τήν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας νά προσκαλεῖ τούς ΛΟΑΤΚΙ στή γιορτή τῆς Δημοκρατίας, δέν εἶναι δυνατόν νά μήν ἀναφωνήσεις “o tempora! o mores!”.
 
Κοντά σέ ὅλα τά ἀνησυχητικά τεκταινόμενα προστίθεται καί ἡ εἰσαγωγή τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στό Νηπιαγωγεῖο, Δημοτικό, Γυμνάσιο καὶ Λύκειο, ὡς ὑποχρεωτικὸ μάθημα! Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, τὸ πρόγραμμα ποὺ προωθεῖται, τό ἐπιμελήθηκε μιά ἀκτιβιστική ὀργάνωση μέ τὴν ὀνομασία «Πολύχρωμο Σχολεῖο». Ἡ συγκεκριμένη ὀργάνωση, ποὺ δημιουργήθηκε τὸ 2009 μὲ τὸ ἀρχικὸ ὄνομα «Ὁμοφοβία καὶ Τρανσφοβία στὴν Ἐκπαίδευση», ἔχει σκοπὸ της τήν ἐξάλειψη τῶν διακρίσεων στόν σεξουαλικὸ προσανατολισμό, στὴν ταυτότητα, στὴν ἔκφραση καὶ στὰ χαρακτηριστικὰ φύλου· πρόκειται, δηλαδή, γιά ὠμὴ προπαγάνδα πανσεξουαλισμοῦ στὶς ἀθῶες παιδικὲς ψυχές ἀπό τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας στά σχολεῖα.
 
Ἐπίκεντρο τῆς διαπαιδαγώγησης, σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα, θὰ εἶναι ἡ προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤΚΙ μαθητῶν καὶ μαθητριῶν καὶ ἄλλα θέματα γιὰ τὴ σεξουαλική ποικιλομορφία. Στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ΙΕΠ, γιά τό σχετικό πρόγραμμα διαβάζουμε ὅτι σκοπός του εἶναι: «Νὰ προάγει τὸν ἀλληλοσεβασμό, τὴ διασφάλιση τῆς ἀξιοπρέπειας κάθε ἀτόμου, τὴν ἐλευθερία ἀπὸ κάθε μορφῆς διάκριση, τὴν ἐλευθερία σκέψης καὶ ἔκφρασης, μὲ ἔμφαση στὴν προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤΚΙ μαθητριῶν/-τῶν, ἀλλὰ καὶ μαθητριῶν/-τῶν τῶν ὁποίων τὰ ἐξωτερικὰ χαρακτηριστικὰ ἤ/καὶ ἡ συμπεριφορὰ δὲν ἐναρμονίζονται μὲ τὰ ἔμφυλα στερεότυπα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑφίστανται ὁμοφοβικὸ σχολικὸ ἐκφοβισμὸ καὶ κοινωνικὸ ἀποκλεισμό». Ἀκόμη, τά παιδιά θά μάθουν ὅτι ὑπάρχει βιολογικὸ φύλο καὶ «κοινωνικό»(!) φύλο· θά γνωρίσουν τὴ «φυλακὴ τοῦ φύλου», τά «ἀρνητικὰ ἔμφυλα στερεότυπα», τό λεξιλόγιο γιά τή «σεξουαλικὴ ποικιλομορφία».
 
Ἀναρωτιόμαστε γιατί τό Ὑπουργεῖο ἐφαρμόζει ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα ποὺ παραβιάζουν τὴν ἱερότητα καὶ τὴν ἁγνότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας καί φορτώνουν τὰ ἄδολα μυαλά τους μὲ πληροφορίες ποὺ δὲν μποροῦν νὰ διαχειριστοῦν, ἀλλά καὶ δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ διαχειριστοῦν; Βέβαια, ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση εἶναι ἕνα εὐαίσθητο θέμα, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ μελετᾶται σὲ ὅλες του τὶς πτυχές καὶ ὄχι μονόπλευρα καὶ στοχευμένα. Ἡ ἐνημέρωση αὐτή εἶναι θέμα τῶν γονιῶν. Γιατί τό Ὑπουργεῖο τούς ὑποσκελίζει καί τούς ὑποκαθιστᾶ; Ἐκεῖνοι γνωρίζουν τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ κάθε παιδιοῦ τους καί ξέρουν πότε καί πῶς θά μιλήσουν στά παιδιά τους τους γιὰ τὰ τόσο εὐαίσθητα θέματα. Ποιός θά ἀσφαλίσει τήν ἀθωότητα στίς παιδικές ψυχές τους;
 
Ζοῦμε ὄντως μία παράνοια: Ἡ χώρα, πού γέννησε τή δημοκρατία, ἕνα συνέδριο γιὰ τὰ θέματα τῆς μητρότητας, τῆς γονιμότητας καὶ τοῦ δημογραφικοῦ δέν τό ἄντεχε. Ἀποφασίζει, ὅμως, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νά προχωρήσει σέ μία ὀργανωμένη ἐκστρατεία πανσεξουαλικῆς προπαγάνδας σὲ ὅλες τὶς σχολικὲς βαθμίδες, ἀπὸ τὴν ἑπόμενη χρονιά. Τί ἄλλο πρέπει νά περιμένουμε; Ἄς μήν ἐφησυχάζουμε. Χρειάζεται ἐπαγρύπνηση καί προσοχή!
 
 
 
 
http://aktines.blogspot.com/2021/09/blog-post_221.html