ΕΙΣΗΛΘΑΜΕ καὶ ἐφέτος, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ στὸ Ἅγιο Τριώδιο, στὴν πιὸ κατανυκτικὴ καὶ ἁγιασμένη περίοδο τοῦ ἑορτολογικοῦ κύκλου τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου ἀρχίζει ὁ κύκλος τῶν κινητῶν ἑορτῶν, ὁ ὁποῖος λήγει τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων. Ὀνομάζεται δὲ Τριώδιο, ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ διαβάζεται αὐτὴ τὴν ἱερὴ περίοδο.
Οἱ τρεῖς πρῶτες ἑβδομάδες ὀνομάζονται εἰσαγωγικὲς καὶ εἶναι χρόνος προετοιμασίας γιὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστή. Αὐτὴ τὴ χρονικὴ περίοδο μᾶς καλεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ κάνουμε τὴ σχετικὴ πνευματική μας προετοιμασία, ὥστε νὰ πάρουμε τὴ δύναμη νὰ ἀγωνιστοῦμε κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστή.
Ἀλλὰ ἀλίμονο! Γιὰ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων ὡς ἄνοιγμα τοῦ Τριωδίου σημαίνει τὸ ἄνοιγμα τοῦ καρνάβαλου! Εἴσοδο στοὺς ξέφρενους ρυθμοὺς τῆς κραιπάλης, τῆς ἱκανοποίησης τῶν ἄγριων ἐνστίκτων καὶ τῆς χαλάρωσης κάθε ἠθικῆς ἀναστολῆς!Αὐτὴ τὴν ἱερὴ περίοδο νεκρανασταίνεται ἡ πιὸ χυδαία μορφὴ τοῦ προχριστιανικοῦ ὀργιαστικοῦ παγανισμοῦ, προκειμένου νὰ καλυφτεῖ ἡ ἀνάγκη γιὰ πνευματικὴ ἀφύπνιση.
Ἀδέλφια μας ἀναγνῶστες, δεῖξτε ἔμπρακτα τὴν ἀντίθεσή σας στὶς δαιμονοκίνητες ἀσχήμιες αὐτῶν τῶν ἡμερῶν. Κρατεῖστε μακριὰ ἀπὸ τὰ σπίτια σας τὸ «ἀποκριάτικο πνεῦμα» τοῦ κόσμου. Μὴ μασκαρεύετε τὰ παιδιά σας. Δῶστε γιὰ μία ἀκόμη φορά τὴν ὁμολογία τῆς σῴζουσας πίστης μας! Διακηρῦξτε πὼς ἡ πραγματικὴ καὶ μόνιμη χαρὰ βρίσκεται στὴν ἐνσυνείδητη ἕνωσή μας μὲ τὸ Χριστό, μέσῳ τῆς ἁγίας Του Ἐκκλησίας καὶ ὄχι στὰ «ἀποκριάτικα» καρναβάλια καὶ στὶς ἐφήμερες κραιπάλες, οἱ ὁποῖες ἀφήνουν στὶς ψυχὲς τῶν «καρναβαλιστῶν» ἀπύθμενο κενὸ καὶ θανατερὴ μοναξιά! Στῶμεν καλῶς

Ορθόδοξος Τύπος 6/2/2015 

 http://makkavaios.blogspot.gr/2015/02/blog-post_77.html