Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

 Ἐπιβεβαίωσαν μέ τό χειρότερο δυνατό τρόπο τά ὅσα διαμείφθησαν στό Σαμπεζί τῆς Γενεύης κατά τίς ἐργασίες τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν προετοιμασία τῆς Μεγάλης Συνόδου περί τῆς ὁμοφυλοφιλίας τόν περασμένο Φεβρουάριο ἐπιχειρώντας νά τά διαψεύσουν! Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης, ὡς πρόεδρος φέρεται νά ζήτησε ἀπό τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς νά σταματήσουν οἱ διαρροές πρός τούς δημοσιογράφους!!! Τήν ἴδια στιγμή ὁ καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θ. Γιάγκος προσπαθώντας νά διαψεύσει τά ὅσα εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας ἀπό τό ἀποκαλυπτικό ρεπορτάζ τῆς εἰδησεογραφικῆς ἰστοσελίδας «Ἁγιορείτικο Βῆμα» περί τῶν θέσεων τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς στό θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας οὐσιαστικά τά ἐπιβεβαίωσε μέ τίς ἀοριστίες τοῦ λόγου του, ἀλλά καί τήν ἀντιδεοντολογική συμπεριφορά του νά δημοσιεύσει ἀπάντηση σέ ἄλλη ἰστοσελίδα…

Πέραν λοιπόν τῆς γενικῆς κατακραυγῆς πού προκάλεσαν μέ τίς ἀπαράδεκτες θέσεις πού ἐξέφρασαν καί δή οἱ ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἱεράρχες περί τῆς ὁμοφυλοφιλίας -εὐτυχῶς δέν ἔγιναν τελικά  ἀποδεκτές- ὑπῆρξαν δριμύτατες ἀνακοινώσεις ἀπό τούς Μητροπολίτες Πειραιῶς Σεραφείμ καί Καλαβρύτων Ἀμβρόσιο. Ἀνακοινώσεις πού θά ἔπρεπε -ἐάν ὑπῆρχε ἔστω καί  ἡ ἐλάχιστη τσίπα- νά προκαλέσουν τήν ἄμεση παραίτηση τῶν Μητροπολιτῶν Δημητριάδος Ἰγνατίου καί Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦν τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στή Μικτή Ἐπιτροπή.Βέβαια ἡ παρουσία δύο Ἱεραρχῶν πού μέ συγκεκριμένες πράξεις καί θέσεις τους ἔχουν ἀποδείξει ὅτι διακατέχονται ἀπό νοσηρό οἰκουμενιστικό πνεῦμα καί ἔχουν κατά καιρούς προκαλέσει τούς πιστούς δηλοῖ καί ὑποκρύπτει τόν ἰδιοτελῆ χαρακτήρα καί τίς μύχιες σκοπιμότητες τοῦ ἐγχειρήματος τῆς σύγκλισης τῆς Πανορθόδοξης Ἱερᾶς Συνόδου. Σκοπιμότητες πού ἀποβλέπουν, ὅπως διαπιστώνεται, στόν ἐντυπωσιασμό τῆς κοινῆς γνώμης καί στήν ἐπιβεβαίωση ὀφφικίων καί ἀνούσιων γιά τόν τριαδικό Θεό ἐκκλησιαστικῶν ἐξουσιῶν.

Μέ τίς ἐνέργειές τους καί τίς ἀντορθόδοξες καί ἀντιευαγγελικές θέσεις πού ἐξέφρασαν οὐσιαστικά ἀπέδειξαν γιά μία ἀκόμη φορά πόσο μακράν της σωτηριολογικῆς ὁδοῦ καί πόσο ἐγγύς τοῦ φαρισαϊσμοῦ βρίσκονται.

Κι ἐπειδή σ’αὐτή τήν ἐφημερίδα ἔχουμε μάθει νά λέμε τά πράγματα ὡς ἔχουν καί νά ὑπηρετοῦμε τήν ἀλήθεια ὁ ἰδιοτελής χαρακτήρας τῆς ἐπικείμενης πανορθοδόξου Συνόδου διαπιστώνεται καί ἀπό τήν ἐπιλογή τῶν προσώπων πού ἐκπροσωποῦν τίς Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔχει ὁρίσει νά εἶναι ἐπικεφαλῆς ὁ Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι λίγες φορές πού ἡ διατύπωση τῶν θεολογικῶν του ἀπόψεων ἔχουν προκαλέσει ποικίλες ἀντιδράσεις. Στήν οὐσία πρόκειται γιά ἐκκλησιαστικό ἄνδρα πού ὑποστηρίζει ἀναφανδόν τόν νοσηρό οἰκουμενισμό, ὅπως αὐτός ἐκφράζεται ἀπό τό ἐκκλησιαστικό δόγμα τοῦ Τρούμαν.

Ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος ἀκόμη εἶναι ὁ ἱδρυτής καί ὑποστηρικτής τῆς λεγόμενης μεταπατερικῆς -ἰσοπεδωτικῆς κατά τήν προσωπική μας ἄποψη- νέας θεολογίας καθώς καί ἐκφραστής  μίας ὁμάδας θεολόγων πού παρουσιάζουν μέ παντελῶς ἀδόκιμο τρόπο τίς σκέψεις τους στήν προσπάθειά τους νά ἐντυπωσιάσουν…  Ὁ ἕτερος ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνοικτά διακηρύσσει τά φιλοπαπικά του αἰσθήματα, πιθανόν ἀπόρροια τῶν σπουδῶν του στό Βατικανό. Συγκεκριμένα εἶχε προκαλέσει παλαιότερα τό χριστεπώνυμο ποίμνιο μέ τήν παραχώρηση ναοῦ στήν Καλαμάτα στούς Παπικούς. Ἀκόμη σέ κείμενό του ἀπροκάλυπτα παρουσιαζόταν ὡς θιασώτης τῆς λεγομένης θεολογίας τῶν Κλάδων. Πρόκειται γιά παπική αἱρετική ἀμιγῶς θεολογία πού ὑποστηρίζει ὅτι μέρος τῆς ἀλήθειας βρίσκεται διάσπαρτη σέ ὅλες τίς χριστιανικές Ἐκκλησίες. Οἱ θέσεις του προκάλεσαν τότε τήν εὔλογη ἀντίδραση τοῦ Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μέ σειρά ἐπιστολῶν ζητοῦσε νά ξεκαθαρίσει τή θέση του, χωρίς ὁ δεύτερος νά τό πράξει. Τό θέμα ἀπασχόλησε καί τήν Ἱερά Σύνοδο ὅπου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐπιχειρώντας νά «ξοφλήσει» τά γραμμάτια τῆς στήριξης τοῦ Μεσσηνίας Χρυσοστόμου κατά τήν ἀρχιεπισκοπική ἐκλογή, τοῦ παρεῖχε πλήρη κάλυψη, παρουσιάζοντας τό μεῖζον αὐτό θέμα ὡς δῆθεν ἁπλή φιλονικία μεταξύ τῶν δύο Ἱεραρχῶν. Καί στήν πραγματικότητα ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος στή συνεδρίαση ἐκείνη ἀναδιπλώθηκε παίρνοντας πίσω τά ὅσα ἐμμέσως μέν πλήν σαφῶς ὑποστήριζε.

Παραμένουν ἐκτεθειμένοι!

Στό ὅλο ζήτημα παρενέβη μέ ἐκτενῆ δήλωσή του ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος. Ἡ δήλωσή του τήν ὁποία παραθέτουμε αὐτούσια ἐξανάγκασε τελικά τόν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη νά ἐκδώσει ἐσπευσμένως ἀόριστη ἀνακοίνωση διάψευσης καί νά ἀνακαλέσει τήν ἀρχική  δήλωσή του περί διαρροῶν!!!

«Στό Chambesy τῆς Γενεύης -ἐπισημαίνει ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ἔλαβαν χώραν δύο Συνελεύσεις τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Προπαρασκευῆς τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία πρόκειται νά συγκληθῆ κατά τό προσεχές ἔτος 2016.

Μετέχουν ἐκεῖ Ἱεράρχες ἀπό ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὅπως ἐπίσης καί Καθηγητές τῆς Θεολογίας. Προεδρεύει ὁ κατά πάντα σεβαστός Σεβ. Γέρων Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, τέως Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἐκ μέρους δέ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος καί Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Ἀπό ἀκριτομυθίες, οἱ ὁποῖες διέρρευσαν, κατά τίς Συνεδρίες τοῦ Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ἡ Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή ἀσχολήθηκε καί μέ τό ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας!

Καθώς λέγεται, κατατέθηκε πρόταση τοῦ Σεβ. Προέδρου, ὥστε ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος «νά ἐκφράζει τήν ἀλληλεγγύη της στίς «σεξουαλικές μειονότητες» δηλ. στά ἄτομα, πού ὑφίστανται διώξεις γιά τίς σεξουαλικές τους προτιμήσεις.

Ἡ ὁμοφυλοφιλία, λοιπόν, εἶπαν, δέν πρέπει νά ἀποτελεῖ ἀφορμή γιά νά ὑφίστανται διώξεις οἱ ἀδελφοί μας.

Διέρρευσεν ἐπίσης, ὅτι μερικοί τῶν Ἀρχιερέων ἔλεγαν, καί πώς ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι τό «μεγαλύτερο ἁμάρτημα»!

Τέλος, πρός τήν κατεύθυνση αὐτή λέγεται, πώς συνετάχθησαν, δυστυχῶς ἄν εἶναι ἀλήθεια, καί οἱ Ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας μας, σεβ. Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος καί Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Ἐμεῖς προσωπικά ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ὅτι στήν Γενεύη συνετελέσθη μία τέτοια ΠΡΟΔΟΣΙΑ τῆς χριστιανικῆς Ἠθικῆς!

ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ, ὅτι οἱ Μητροπολίτες Δημητριάδος καί Μεσσηνίας ἐψήφισαν μία τέτοια ἀνήθικη διάταξη!

Παρά ταῦτα τά γεγονότα πού ἀκολούθησαν δέν μᾶς ἀφήνουν νά ἡσυχάσουμε! Καί ἰδού τό γιατί:

1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου, μέ ἀνακοίνωσή του, πού δημοσιεύθηκε ἀπό ἠλεκτρονικό πρακτορεῖο εἰδήσεων τήν 1ην Ἀπριλίου ΔΕΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ τήν ΕΙΔΗΣΗ, ἀλλά –δυστυχῶς- τήν ἐπιβεβαιώνει!

Δηλ. δέν λέγει, ὅτι εἶναι συκοφαντικά καί ἀνυπόστατα, ὅσα ἐγράφησαν γιά τήν ὁμοφυλοφιλία, ἀλλά παρακαλεῖ τά Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς μέ τίς λέξεις: «σταματῆστε τίς διαρροές στά ΜΜΕ»!

Ἄρα, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, ἐπιβεβαιώνει τήν δι’ ἡμᾶς ἐξοργιστική εἴδηση! Εἶναι σάν νά λέγει: «Ναί, τά περί τῆς ὁμοφυλοφιλίας τά συζητήσαμε καί τά ἀποφασίσαμε, ἀλλά μή τά λέτε πρός τά ἔξω»!!!

Ὁ σεβ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος προέβη σέ μία Ἀνακοίνωση μέσω ἐκκλησιαστικοῦ πρακτορείου, διά τῆς ὁποίας ὅμως –ἐμμέσως πλήν σαφῶς- ἐπιβεβαιώνει καί αὐτός τήν ἐγκληματική Ἀπόφαση τῆς Γενεύης!

Ἰδού τό σχετικό ἀπόσπασμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά μέ τά ὅσα φέρονται νά ἀναφέρθηκαν στήν προπαρασκευαστική ἐπιτροπή γιά τήν Πανορθόδοξη Σύνοδο γιά τό ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἔδωσε ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος σέ ἐπικοινωνία πού εἶχε μέ τόν  ἰδιοκτήτη Ἐκκλησιαστικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων.

Ὁ Σεβασμιώτατος παρέπεμψε γιά τό θέμα σέ ἄρθρο τοῦ κυρίου Θεόδωρου Γιάγκου, καθηγητοῦ καί προέδρου τοῦ τμήματος κοινωνικῆς θεολογίας».

Ἄς μή μᾶς περνάει γιά τόσο ἀφελεῖς ὁ Σεβ. Μεσσηνίας! Τό πρόβλημά μας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ τί εἶπε καί τί ἔγραψε ὁ Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου κ. Γιάγκος γιά τό ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας!

Τό ἐρώτημα εἶναι τί ἐλέχθη καί τί ἀποφασίσθηκε στό Chambesy τῆς Γενεύης κατά τόν Φεβρουάριο μήνα. Θά ἦταν λίαν ἱκανοποιητική μία δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Χρυσοστόμου, πού θά ἔλεγε περίπου τά ἑξῆς: «Ὅλα αὐτά εἶναι ψεύδη! Οὐδέποτε συζητήσαμε ἕνα τέτοιο θέμα! Οὐδέποτε συμφωνήσαμε κάτι ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἐμεῖς τήν καταδικάζουμε ἀπεριφράστως»!

Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, δέν ὑπάρχει μία τέτοια σαφής δήλωση, τότε καί ὁ Σεβ. Περγάμου κ. Ἰωάννης, ἀλλά καί οἱ Σεβ. Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος καί Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στή συνείδηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Πληρώματος ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ!

Εἰσερχόμεθα στήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Εἶναι ἡμέρες ἱερές αὐτές πού ἔρχονται! Μή μᾶς κολάζετε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί!

Δέν μποροῦν οἱ λαϊκοί νά εἶναι σοφώτεροι ἡμῶν τῶν Διδασκάλων τῆς χριστιανικῆς Ἠθικῆς! Μάθετε, σᾶς παρακαλῶ, ὅτι ὁ Ἄρειος Πάγος μέ πρόσφατη Ἀποφασή του ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ τό «γάμο» δύο ὁμοφυλοφίλων, πού εἶχε τελεσθῆ στήν Τῆλο κατά τό ἔτος 2007 (Βλ. ἐφημερίδα «ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 17 Μαρτίου 2015).

Μάθετε, παρακαλῶ, νά λέτε «τό ΝΑΙ, ναί καί τό ΟΥ, οὐ», διότι τό «περισσόν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστι» (Μάτθ, ε, 37) κατά τόν λόγον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιποίμενος καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Τό Ἀνακοινωθέν τῆς Ἐπιτροπῆς

Ἡ Εἰδική Διορθόδοξος Ἐπιτροπή, ἡ συγκροτηθεῖσα κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τόν Μάρτιον τοῦ 2014, προκειμένου κάτ’ ἐντολήν αὐτῆς νά ἀναθεωρήση τά συνταχθέντα καί ἐγκριθέντα κείμενα ὑπό τῆς Γ’ Προσυνοδικῆς Διασκέψεως (Γενεύη 1986) καί προσέτι νά ἐπιμεληθῆ τῶν κειμένων ὑπό τῆς Β’ Προσυνοδικῆς (Γενεύη 1982), ὠλοκλήρωσεν εἰς τρεῖς συνεχεῖς συνελεύσεις (29 Σεπτ.- 4 Ὀκτ. 2014, 16-21 Φεβρ. καί 29 Μαρτ.- 3 Ἀπρ. 2015) εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθοδόξω Κέντρω τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου τό ἔργον αὐτῆς.

Οὕτω τά ἀναθεωρηθέντα καί τά τυχόντα ἐπιμελείας κείμενα εἶναι ἕτοιμα διά τά περαιτέρω.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἐπιτροπῆς διηξήχθησαν ἐν πνεύματι ἀδελφικῆς ἀγάπης καί ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου.

Ὅλα τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς πληροφοροῦν ὑπευθύνως ὅτι ὅσα ἐδημοσιεύθησαν περί δῆθεν ἀποδοχῆς θέσεων ἀντιθέτων πρός τήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀπολύτως ἀνακριβῆ καί ἀνυπόστατα.

Νά σταματήσουν οἱ «διαρροές»…

Νά σταματήσουν τίς “διαρροές” σέ δημοσιογράφους καί νά μήν ἐπιτρέπεται ἡ λήψη φωτογραφιῶν ζήτησε ὁ προεδρεύων τῆς εἰδικῆς διορθόδοξης ἐπιτροπῆς πού ἔχει συσταθεῖ γιά τήν προπαρασκευή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ὁ μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης ζήτησε κατά τή διάρκεια τῆς Γ’ συνεδρίας τῆς ἐπιτροπῆς στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης ἀπό ὅλα τά μέλη της, νά μήν μιλοῦν στούς ἐκπροσώπους τῶν ΜΜΕ γιά τά ὅσα θέματα τίθενται ἐπί τάπητος.

…Τό θέμα ( τῆς ὁμοφυλοφιλίας) προέκυψε τυχαῖα καί ὑποστηρίχθηκε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν καταδικάζει τούς ἀνθρώπους, δηλαδή τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τήν ἁμαρτία.

 Τεράστια τά θεολογικά καί ἠθικά ἐρωτήματα

Στό θέμα ὅπως προαναφέραμε παρενέβη καί ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ ὁ ὁποῖος σέ πολυσέλιδη ἀνακοίνωσή του ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων ὅτι:

Α. Ἡ φερομένη πρόταση τοῦ Σεβ. Μητρ. Περγάμου κ. Ἰωάννου, ἡ ὁποία τελικῶς ὡς δημοσιογραφικῶς φέρεται δέν συμπεριελήφθη στό κείμενο τῆς Εἰδικῆς Προσυνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἕνεκα τῆς θυέλλης τῶν ἀντιδράσεων τῶν περισσοτέρων ἀντιπροσώπων, δημιουργεῖ τεράστια θεολογικά καί ἠθικά ἐρωτήματα, γιατί ἀνατρέπει συλλήβδην ὅσα ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Πατερική Παράδοση διδάσκουν περί ἀρσενοκοιτίας καί Σοδομισμοῦ.

Β. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, εἶναι τό ἰατρεῖο τῶν ψυχικῶν καί σωματικῶν παθῶν καί ἡ χώρα τῶν μεταποιουμένων ἁμαρτωλῶν, καί ὄχι τῶν σατανικῶς καί ἀμετανοήτως ἐμμενόντων στήν διαστροφή τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καί ὀντολογίας».

Καί προσθέτει: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέβεται τήν προσωπική καί ἰδιωτική ζωή κάθε προσώπου, ὡς ὑπεύθυνη ἐλεύθερη ἐπιλογή. Δέν ἔχει πρόθεση οὔτε νά ἐπέμβει ρατσιστικά οὔτε νά ἀναστείλει δικαιώματα καί ἐλευθερίες.

Ἡ ἀπενοχοποίηση, ὅμως, τοῦ ἐγκλήματος τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας, μέ τήν θεσμική ἀναγνώριση τῶν αἰσχίστων παθῶν τῆς ὁμοφυλοφιλίας σήμερα, τῆς παιδοφιλίας αὔριο (βλ. Ὀλλανδία) καί τῆς κτηνοβασίας μεθαύριο (βλ. Γερμανία), ἀποτελεῖ ἀσύγγνωστο καί τερατῶδες κακούργημα εἰς βάρος τοῦ αἰωνίου Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τό ὁποῖο ἐξισώνεται πλήρως μέ τήν ὕβρη τῶν Σοδόμων καί Γομμόρων. Ἡ ἀθώωση, ὑποστήριξη καί παρουσίαση τῶν αἰσχρῶν καί ἀτίμων παθῶν ὡς φυσιολογικῆς καταστάσεως καί ὡς ἁπλῆς διαφορετικότητος προσκρούει στήν πανανθρώπινη συνείδηση, ἡ ὁποία ἀνά τούς αἰῶνες γνωρίζει ὡς φυσιολογική σεξουαλική συμπεριφορά τίς σχέσεις ἀνάμεσα στόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα, στό ἄρσεν καί τό θῆλυ. Αὐτή εἶναι ἡ ἀνθρώπινη φυσιολογία καί ὀντολογία. Κάθε ἄλλη σχέση ἀνατρέπει τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία, ὡς παρά φύσιν ἐκτροπή, ἡ ὁποία δέν παρατηρεῖται οὔτε καί στά ζῶα, παρά τά κατασκευασθέντα «ντοκυμαντέρς» τοῦ Σιωνιστικοῦ συστήματος».

Ἰδιαίτερα ἡ Ἁγία Γραφή, πού ἐκφράζει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί σοφοῦ Γνώστη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καταδικάζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς πάθος, ἀτιμία καί ἀσχημοσύνη, τό ὁποῖο τιμωρήθηκε αὐστηρά μέ φωτιά καί θειάφι στήν πόλη τῶν Σοδόμων καί Γομμόρων. Γιά τό σύνολο τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι τό πιό σιχαμερό καί ἀκάθαρτο ἁμάρτημα καί ἀποτελεῖ μεγάλη ἀσέβεια πρός τόν Θεό – Δημιουργό τοῦ ἀνθρώπου σέ ἄρσεν καί θῆλυ καί βλάσφημη κατάργηση τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ δημόσια προβολή τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἐκτός τοῦ ὅτι προσβάλλει τήν δημόσια αἰδῶ καί τήν θρησκευτική μας συνείδηση, στέλνει πρός τούς νέους μηνύματα ἀνώμαλης σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς καί ἀποτελεῖ τορπίλλη στά θεμέλια της ἑλληνικῆς οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας μέ τό ὀξύ δημογραφικό πρόβλημα, ἀλλά καί αἰτία ψυχοπαθολογικῶν διαταραχῶν στά παιδιά, ποῦ θά ἀνατραφοῦν ἀπό ὁμοφυλοφιλικά ζεύγη, ὅπως ἐπιδιώκεται».

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=1892&obcatid=1