Οἱ ἀπόψεις ποὺ ἐκφράζονται ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς καὶ τὸ λόμπι ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων ἔχουν ξεπεράσει πλέον κάθε ὅριο.. Στὴν Ἀμερική, οἱ συγκεκριμένες ἀπόψεις εἶναι τόσο ἐξοργιστικὲς καὶ ἡ κοινὴ γνώμη τόσο ἀπαθὴς καὶ μπερδεμένη, ποὺ ὁποιαδήποτε ὀπτικὴ στὸ ζήτημα τῶν ἐκτρώσεων θεωρεῖται “ἐναλλακτική”, “διαφορετικὴ” καὶ “ριζοσπαστική”.
Σὲ ἐκπομπὴ τοῦ ἀμερικανικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμού MSNBC, ἡ παρουσιάστρια Melissa Harris-Perry υποστήριξε ὅτι «ἡ ζωὴ ἑνὸς παιδιοῦ ξεκινᾶ μόνο ὅταν οἱ γονεῖς «αἰσθάνονται» ὅτι αὐτὸ συμβαίνει»…
Ἂς εἴμαστε ξεκάθαροι: Δὲν μιλᾶμε καν γιὰ ὑποστήριξη τῶν ἐκτρώσεων. Ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὴν στυγνὴ δολοφονία παιδιῶν μετὰ τὴν γέννησή τους…Ὅταν γεννηθεῖ ἕνα παιδί, ὁ τερματισμὸς τῆς ζωῆς του δὲν μπορεῖ νὰ νοεῖται ὡς «ἐπιλογὴ» – ἀποτελεῖ φόνο τόσο ἀπὸ νομικῆς ὅσο καὶ ἀπὸ ἠθικῆς ἄποψης…
«Πότε ξεκινᾶ ἡ ζωὴ (ἑνὸς παιδιοῦ); Θεωρῶ ὅτι ἡ ἀπάντηση ἐξαρτᾶται κατὰ ἕνα πολὺ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ αἰσθήματα τῶν γονέων. Εἶναι ἕνα ἰσχυρὸ συναίσθημα – ἀλλὰ δὲν συνιστᾶ ἐπιστήμη..», δήλωσε ἠ Harris-Perry αφήνοντας ἄναυδο τὸ κοινὸ στὶς 21 Ἰουλίου στὴν ἐκπομπὴ τῆς στο MSNBC.
Βέβαια, δὲν μένει ἁπλῶς σὲ «ἐναλλακτικὲς θεωρήσεις» – Παράλληλα ὑποστηρίζει μὲ θέρμη τὴν δολοφονία νεογέννητων μωρῶν (ὁ «ὅρος» ποὺ προσπαθοῦν νὰ…
ἐπιβάλλουν γιὰ αὐτὴν τὴν ἀποτρόπαια καὶ ἀπάνθρωπη πράξη εἶναι ἔκτρωση μετά τὴν γέννηση (“post-birth abortion”), ἐνῶ παράλληλα ἐπιτίθεται κατὰ τῆς βιολογικῆς κανονικότητας καὶ ἐπιστήμης ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι ἕνα ζωντανὸ μωρὸ ποὺ ἀναπνέει, ἔχει καρδιακὸ παλμὸ καὶ φυσιολογικὴ ἐγκεφαλικὴ λειτουργία εἶναι ζωντανό, καὶ ὄχι νεκρό…

Ὅμως, οἱ ἀπάνθρωποι ὑποστηρικτὲς τῶν ἐκτρώσεων γίνονται ἀκόμη πιὸ προκλητικοὶ καὶ στυγεροί: ὑποστηρίζουν πλέον ὅτι εἶναι ἀπολύτως φυσιολογικὸ γιὰ τοὺς γονεῖς νὰ δολοφονοῦν τὰ παιδιὰ τους ἀκόμη καὶ στὴν ἡλικία τῶν 3 ἐτῶν..
Οἱ συγκεκριμένες ἀντιλήψεις, δείχνουν τὴν ἀπόλυτη διαστροφὴ τῶν ὑποστηρικτῶν τῶν ἐκτρώσεων, καὶ τὴν πλήρη ἀποστροφή τους στὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς…

πενταπόσταγμα

orthodoxia-ellhnismos.gr