Στήν Δύση κυριαρχεί ή ταραχή. Ή αιτία της ταραχής στη Δύση είναι πού γύρισαν τήν πλάτη τους στον Θεό και έστρεψαν το πρόσωπό τους προς τον Σατανά… Πάντα ή ίδια αιτία, ή έκπτωση δηλαδή από τον Θεό και ή συμπόρευση με το σατανά.

Ό Θεός προειδοποιεί σοβαρά και πατρικά, ενώ ό σατανάς προβάλλει ψεύτικες εικόνες, προσελκύοντας κοντά του τούς άφρονες και ελαφρόμυαλους. Με τα φαρμακερά του γλυκίσματα, ψαρεύει και έλκει τούς ηδυπαθείς και κοντόφθαλμους.

Ἁγιοπνευματικές Διδαχές γιά τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπυς , Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος,. ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/04/blog-post_94.html