Ο Κύριος τα οικονόμησε έτσι τα πράγματα, ώστε τόσο πολύ να εξαρτόμεθα μεταξύ μας οι άνθρωποι, ώστε ούτε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, να μην είναι απαλλαγμένος απ’ αυτήν την αλληλοεξάρτηση. Και *όχι μόνο οι φτωχοί έχουν ανάγκη των πλουσίων, αλλά και οι πλούσιοι έχουν ανάγκη τους φτωχούς και μάλιστα μεγαλύτερη.*

Για να το διαπιστώσεις αυτό, υπέθεσε δύο πόλεις, που στην μία ζούνε μόνο φτωχοί και στην άλλη μόνο πλούσιοι. Ποιά από τις δύο, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της;

Στην πόλη των πλουσίων, δεν θα υπάρχουν τεχνίτες, οικοδόμοι – μαραγκοί, αλλά και ούτε γεωργοί και κτηνοτρόφοι – κάτι που θα υπάρχουν στην πόλη των φτωχών – διότι κανείς από τους πλουσίους δεν θα καταδεχτεί να εξασκήσει αυτά τα επαγγέλματα.
Πώς θα μπορέσει αυτή η πόλη να συντηρηθεί; Στην πόλη όμως των φτωχών, τέτοιο πρόβλημα επιβίωσης δεν θα υπάρξει…
_*(Ιερός Χρυσόστομος)*_