εικόνα

«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Ἀπό τό Γεροντικό

Ἕνας ἀδελφός πού ἔπεσε σέ πειρασμό, δηλαδή σέ ἁμαρτία, ἀπό τή θλίψη του παράτησε τόν μοναχικό κανόνα, καί θέλοντας νά τόν ξαναρχίσει, ἐμποδιζόταν ἀπό τή λύπη. Ἔλεγε μέσα του:

«Πότε θά ξαναβρῶ τόν ἑαυτό μου, ὅπως ἤμουν κάποτε;»

καί ἀποθαρρυμένος δέν μποροῦσε νά ἀρχίσει τή μοναχική ἐργασία. Πῆγε λοιπόν σέ κάποιον γέροντα καί τοῦ εἶπε ὅσα τοῦ συνέβαιναν. Ὁ γέροντας, ἀφοῦ ἄκουσε τήν αἰτία τῆς λύπης του, τοῦ ἔφερε ἕνα κατάλληλο παράδειγμα.

«Κάποιος ἄνθρωπος», εἶπε, «εἶχε ἕνα χωράφι καί, ἐπειδή τό ἀμέλησε, ἐκεῖνο χέρσωσε καί γέμισε ἀγριόχορτα καί ἀγκάθια.Κάποτε ἀποφάσισε νά τό περιποιηθεῖ, καί εἶπε στόν γιό του· “Πήγαινε νά καθαρίσεις τό χωράφι”. Πῆγε ὁ γιός νά τό καθαρίσει, ἀλλά βλέποντας τά πολλά ἀγκάθια, ἀποθαρρύνθηκε καί σκέφτηκε· “Πότε θά ξεριζώσω ὅλα αὐτά, γιά νά καθαρίσω τό χωράφι;” Ἔπεσε λοιπόν καί κοιμήθηκε. Ὅταν ξύπνησε, ξανακοίταξε τά πολλά ἀγκάθια, ἔχασε κάθε διάθεση γιά δουλειά καί ἔμεινε ξαπλωμένος. Πότε λοιπόν κοιμόταν καί πότε γύριζε ἄσκοπα, σάν τήν πόρτα γύρω ἀπό τόν ἄξονά της. «

»Στή συνέχεια ἦρθε ὁ πατέρας του νά δεῖ τί ἔκανε, καί τόν βρῆκε νά μήν κάνει τίποτε. Τόν ρώτησε λοιπόν· “Γιατί δέν ἔκανες τίποτε ὥς τώρα;” “Πατέρα”, ἀπάντησε ἐκεῖνος, “μόλις πήγαινα νά δουλέψω, ἔβλεπα τά πολλά ἀγριόχορτα καί ἀγκάθια καί μέ ἔπιανε ἀπελπισία, καί ἀπό τή λύπη μου ξάπλωνα καί κοιμόμουν. Γι᾿ αὐτό καί δέν ἔκανα τίποτε”. Τοῦ εἶπε ὁ πατέρας του·παιδί μου, κάθε μέρα νά κάνεις ὅσον τόπο πιάνει τό στρῶμα σου, καί ἔτσι θά προχωρήσει ἡ δουλειά σου, χωρίς νά ἀποθαρρύνεσαι”. Ὁ νεαρός συμμορφώθηκε, καί σέ λίγον καιρό καθαρίστηκε τό χωράφι.«

»Ἔτσι λοιπόν καί ἐσύ, ἀδελφέ· λίγο λίγο ἐργάσου καί δέν θά χάνεις τό θάρρος σου. Καί ὁ Θεός μέ τή χάρη του πάλι θά σέ ξαναφέρει στήν παλιά σου κατάσταση».

Ἄκουσε ὁ ἀδελφός, κάθισε μέ ὑπομονή στό κελλί του καί ἔκανε ὅπως τόν συμβούλεψε ὁ γέροντας. Καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ βρῆκε ἀνάπαυση.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Εὐεργετινόςτόμος α΄

Ἐκδόσεις:«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις:«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν .

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτηςhttp://HristosPanagia3.blogspot.com