Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

 Γιατί ἐρευνᾶς ὑψηλά ἐπουράνια μυστήρια, τά ὁποῖα οὔτε τά χερουβίμ δέν ἀντιλαμβάνονται πλήρως; Πιστευε μόνο πώς ἔτσι εἶναι –ὁ Κύριος ἔτσι εἶπε– καί ἡ πίστη σου θά φέρει ἐπιβράβευση. Ἐφόσον ἡ αἰώνια μακαριότητα, ἡ ἀθάνατη ζωή καί ἡ βασιλεία, δέν ἔχουν ταχθεῖ στή γνώση ἀλλά στήν πίστη. Ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρωπο ἀρκετή ἱκανότητα γιά τήν πίστη καί λιγότερη γιά τήν γνώση. Δέν τό ἀναγνώρισε ἄραγε αὐτό καί ὁ φιλόσοφος Κάντ, ὁ κριτικός τοῦ ἀνθρώπινου λόγου; Ἐκφωνώντας τίς παρακάτω λέξεις ὁ Χριστός τίς ἀπηύθυνε στήν πίστη καί ὄχι στή γνώση. Εἶπε στόν Ἀπόστολο Φίλιππο: «Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγώ ἐν τῷ πατρί καί ὁ πατήρ ἐν ἐμοί ἐστι;»1. Βλέπεις πώς ἡ πίστη ἀποκαλύπτει τά μυστήρια καί ὄχι ἡ γνώση. Δέν λέει: «Οὐ γινώσκεις ἀλλά «οὐ πιστεύεις»!

 Ἐξάλλου, θά σέ βοηθήσει λίγο καί ἡ σύγκριση. Δέν ὑπάρχει ἄραγε κάθε γιός στόν πατέρα πρίν γεννηθεῖ, καί κάθε πατέρας στόν γιό ὅταν γεννηθεῖ;

Δέν ὑπάρχει ἄραγε μέσα στήν φωτιά ἡ φλόγα καί ἡ φλόγα στή φωτιά;

Δέν ἀνήκει ἡ εὐγενής ἐπιθυμία στήν ὑψηλή σκέψη, καί ἡ ὑψηλή σκέψη στήν εὐγενή ἐπιθυμία;

 Ἀδιάκοπα προσκρούουμε στά τοῦ σώματος ὅταν σκεπτόμαστε περά τῶν πνευματικῶν πραγμάτω. Ὅποιος ὑπερβεῖ αὐτά τά προσκόμματα, πλησιάζει στό νά ἀντιληφθεῖ τήν πνευματική πραγματικότητα. Ποιός μπορεῖ νά ἀγαπᾶ περισσότερο στόν κόσμο ἀπ᾿ ὅσο ἡ μητέρα τόν μοναχογιό καί ὁ μοναχογιός τή μητέρα; Φαντάσου τήν ψυχή της, ἀλλά μόνο τήν ψυχή. Ἡ ψυχή τῆς μάνας εἶναι γεμάτη μέ τόν γιό καί ἡ ψυχή τοῦ γιοῦ μέ τή μάνα. Ἰδιαίτερα ὅταν ὁ ἕνας εἶναι μακριά ἀπό τόν ἄλλον. Ἡ μάνα εἶναι πράγματι μέ τήν ψυχή της στόν γιό καί ὁ γιός μέ τήν ψυχή του στή μάνα, καί μάλιστα τόσο μέ τή σκέψη ὅσο καί μέ τήν καρδιά. Καί ἔτσι, καθένας πού μᾶς ἀγαπᾶ, μᾶς φέρνει στόν νοῦ καί τήν καρδιά· καί ὅποιον ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τόν φέρνουμε στόν νοῦ καί τήν καρδιά. Φλεγόμενος ἀπό θεία ἀγάπη γιά τόν Χριστό ὁ Παῦλος εἶπε: «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός»2.

 Στόν χριστιανισμό ἡ ἀγάπη εἶναι μέθοδος τῆς γνώσης. Ἐάν, λοιπόν, ἐπιθυμεῖς νά γνωρίσεις τά ἐπουράνια μυστήρια, τότε ἀγάπα τόν Θεό μέ ὅλη σου τήν καρδιά καί τήν ψυχή καί τή σκέψη. Καί ὁ Θεός θά κατοικήσει μέσα σου, καί ἔτσι θά εἶσαι ἐν Θεῷ καί ὁ Θεός σέ σένα. Καί θά αἰσθανθεῖς ὡς ἀληθινά κάποια πράγματα, τά ὁποῖα στέκουν ἔξω ἀπ᾿ ὅλες τίς ὀπτικές τοῦ ἀνθρώπου, τή γνώση καί τή λογική.

Ἡ ἐπουράνια ἀγάπη ἄς σέ φωτίσει.

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

perierga.gr - Παράξενα & απίθανα πράγματα υπάρχουν γύρω μας!

   Ἀπό τό βιβλίο:Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται

Ἐκδόσεις:Ἐν πλῷ

Ἱεραποστολικές ἐπιστολές Α΄

1Ιωαν. Ιδ΄ : 10.

2Γαλ. Β΄: 20.

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο ἐκδόσειςἘνπλῷγιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτηςhttp://HristosPanagia3.blogspot.com