Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Εἶπε ὁ Κύριος στούς μαθητές Του: «Ὑμεῖς δέ λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾿ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαράν γενήσεται» (Ἰωάν. ιστ΄:20). Τοῦτο καί σ᾿ ἐσένα λέει ὁ Κύριος, θεῖε Πέτρο. Ἀφοῦ καί ἡ δική σου θλίψη εἶναι ἀποστολική. Ἐσύ θλίβεσαι ἐξαιτίας τῆς μάχης πού γίνεται στίς μέρες μας ἐνάντια στόν Χριστό στή Ρωσία. Συνέχεια ἀναρωτιέσαι πῶς γίνεται νά ξεσηκωθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ στήν πλέον χριστόφιλη χώρα; Πῶς γίνεται νά πανηγυρίζει ὁ Ἰούδας ἐπάνω ἀπό τόν Χριστό στήν Ρωσία; Καί κάθε μέρα κλαῖς ἀπό τή θλίψη γιά τόν ταπεινωμένο Χριστό.


Λυπήσου, γέρο δέν λυπᾶσαι μόνος. Καί οἱ οὐράνιοι ἄγγελοι λυποῦνται μαζί σου γιά τό ρωσικό χριστιανικό λαό. Λυπᾶσαι, λές πού δέν μπορεῖς τίποτα νά κάνεις γιά τήν ὀρθόδοξη Ρωσία. Ἀρκετά κάνεις πού θλίβεσαι. Ἡ θλίψη σου εἶναι ἅγια, ἀφοῦ ἐσύ δέν θλίβεσαι γιά τά νιάτα σου, οὔτε γιά τόν πλοῦτο οὔτε γιά τή γήινη δόξα, ἀλλά γιά τόν Χριστό. Καί ὁ πλουσιότερος ἀπ᾿ ὅλους τούς πλούσιους καί δυνατότερος ἀπ᾿ ὅλους τούς αὐτοκράτορες, ὁ Χριστός, θά ἀνταμείψει τήν ἁγία θλίψη σου καί τά εὐγενικά δάκρυά σου. Ἀπό τήν ἁγία θλίψη σου θά ἔρθει καλό καί σ᾿ ἐσένα καί στόν ρωσικό λαό.

Ὁ σοφός Ἰσαάκ ὁ Σύρος λέει: «Ἡ μικρή θλίψη ἕνεκεν Θεοῦ εἶναι καλύτερη ἀπό τό μεγάλο ἔργο πραγμένο χωρίς θλίψη». Γιατί; «Ἐπειδή, λέει αὐτός, ἡ ἑκούσια θλίψη δίνει τή μαρτυρία περί τῆς πίστεης μέσω τῆς ἀγάπης» (Λόγος 74ος). Καί ἡ πίστη καί ἡ ἀγάη λάμπουν μέσα στά δάκρυα σου. Γι᾿ αὐτό ἄς εἶναι εὐλογημένη ἡ θλίψη σου! Αὐτή κάποια στιγμή «εἰς χαράν γενήσεται». Ὁ Χριστός θά φωτίσει μέ τήν οὐράνια χαρά κι ἐσένα καί τή Ρωσία, ὅπως καί ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι σ᾿ αὐτό τόν κόσμο θλίβονται ἕνεκεν Αὐτοῦ. Ξέρει ὁ Κύριος μας, ὅτι ἡ ἁγία θλίψη ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο γι᾿ αὐτό καί δέν διακόπτει τή θλίψη ἀμέσως. Ἀφοῦ ἀπό αὐτή τήν ἁγία θλίψη γεννιέται ὁ νέος ἄνθρωπος, ὁ πραγματικός οὐράνιος ἄνθρωπος, ὅπως ὁ σωματικός ἄνθρωπος γεννιέται ἀπό τήν γυναίκα ὅταν ἐκεῖνη πονάει. Ὅμως ὅταν ἡ γυναίκα γεννήσει, «οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διά τήν χαράν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τόν κόσμον» (Ἰωαν. ιστ΄:21). Ξέρει ὁ Παντογνώστης, ὅτι ἀπό τήν ἁγία θλίψη γεννιέται μεγάλο καλό. Γι᾿ αὐτό Ἐκεῖνος παρότι βλέπει τή θλίψη σου καί μετράει τά δάκρυά σου, ὅμως σιωπᾶ πρός τό παρόν κοιτάζοντας στό μέλλον, σ᾿ ἐκείνη τήν ὁρισμένη μέρα καί τή στιγμή, πού θά ἀντιστρέψει τή θλίψη σου σέ μεγάλη χαρά. Μέσα ἀπό τό στόμα Του ἔχει ἀγγελθεῖ στόν κόσμο αὐτή ἡ ἀληθινή μαρτυρία: «Μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε» (Λουκ.στ΄: 21).

Εἰρήνη σέ σένα καί παρηγοριά ἀπό τόν Κύριο.

 


Ἀπό τό βιβλίο: “Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται…”

Ἱεραποστολικές ἐπιστολές  Α΄

Ἐκδόσεις “Ἐν πλῷ”