Το βάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό λένε οι Πατέρες είναι βάπτισμα μετανοίας.
Ο τύπος του, δια καταδύσεως,προτύπωσε το δικό μας, το εν Χριστώ βάπτισμα, το οποίο επιπλέον αποτελεί βάπτισμα αφέσεως.
Σύμφωνα με τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, κατά τη στιγμή της βάπτισής μας η θεία Χάρις «ἀπορρήτως προσφύεται» δηλαδή «κρυφά φυτεύεται» μέσα στην καρδιά μας.
Όταν έλθει η ευλογημένη ώρα και πυρποληθεί ο άνθρωπος με μετάνοια, η ίδια αυτή Χάρις «ἂνωθεν ἐφίπταται» λέει ο θείος Πατέρας και αλλάζει ολάκερος ο βίος του ανθρώπου.
Τότε ενεργοποιούνται και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που λάβαμε κατά το ιερό Χρίσμα.

Με το άγιο Βάπτισμα ενσωματωνόμαστε στο Σώμα του Χριστού, με τη συμμετοχή μας στη θεία Ευχαριστία συσσωματωνόμαστε στον Χριστό.
Ίδιο σώμα έχουμε και ίδιο αίμα κυλάει στις φλέβες μας και με πνευματικό τρόπο γινόμαστε «συγγενεῖς ἐξ αἳματος» όλοι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί.
Μια φορά βαπτιστήκαμε όλοι οι Ορθόδοξοι και αυτό αποτελεί τη δεύτερη γέννα μας, με Πατέρα τον Θεό και Μητέρα την Εκκλησία.
Στην κολυμβήθρα συνταφήκαμε με τον Χριστό και συναναστηθήκαμε.
Δεν προσέξαμε όμως τη ζωή μας και με τα πονηρά έργα μολύναμε το φωτεινό αναστάσιμο ένδυμα της Βάπτισής μας.
Εδώ έρχεται τώρα η μετάνοια και τα δάκρυά της,που καθαρίζουν τις κηλίδες των αμαρτημάτων και γινόμαστε και πάλι ολοφώτεινοι.
Γι᾽ αυτό πρέπει να προσέχουμε τα έργα μας και τη φωνή του Τιμίου Προδρόμου που από τα έγκατα της συνείδησής μας, μάς καλεί δια μέσου των αιώνων σε μετάνοια.

 Φωνή Κυρίου 2014

https://proskynitis.blogspot.gr