Μήν εἶστε βλοσυροί καί ἄπληστοι. Συμπεριφερθεῖτε σάν τά ἄκακα παιδιά καί, ἄν χρειαστεῖ, βοηθεῖστε πρόσχαρα τόν πλησίον σας. Προσοχή, μήν τόν προσβάλετε ἔστω καί μέ τό βλέμμα σας. Νά τόν ἀγαπᾶτε ὁλόθερμα, γιατί ἡ ἀξία του εἶναι ἀνεκτίμητη. Εἶναι μέλος τοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτόν ἔχυσε τό αἷμα Του ὁ Κύριος.

«Ἡ ἀγάπη», λέει ὁ Ἀπόστολος, «καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν» (Α΄Πέτρ.. δ΄: 8). Πότε θά συμβεῖ αὐτό;Ὅταν ἐσεῖς γίνετε ἡ παρηγοριά τῶν θλιμμένων, ἡ ἀναψυχή τῶν δυστυχισμένων, ὁ προστάτης τῶν φτωχῶν, ὁ κηδεμόνας τῶν ὀρφανῶν, ἡ ἀνακούφιση τῶν ἀσθενῶν, ὁ χειραγωγός τῶν πλανεμένων, ὁ πρόθυμος βοηθός κάθε χριστιανοῦ. Γι᾿ αὐτή σας τήν ἀγάπη πρός τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ, πρός τά δικά Του τίμια μέλη, ὁ Κύριος μας θά ἐξαλείψει τίς ἁμαρτίες σας καί θά σᾶς ἀξιώσει νά Τόν βλέπετε «πρόσωπον πρός πρόσωπον» (Α΄ Κορ. ιγ΄: 12). στήν αἰώνια βασιλεία Του.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:

Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς”

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης