Μή θίγετε μέ τά λόγια σας τήν τιμή τοῦ πλησίον. Νά χρησιμοποιεῖτε τή γλώσσα μόνο γιά νά δοξάζετε τό Θεό καί γιά νά λέτε λόγους ψυχωφελεῖς στούς ἀδελφούς σας.Ἄν θελήσετε νά κακολογήσετε κάποιον, θυμηθεῖτε πρῶτα τίς δικές σας ἁμαρτίες –ὅλες ἐκεῖνες πού κάνατε ἀπό τά νεανικά σας χρόνια μέχρι σήμερα–, κατηγορῆστε τόν ἑαυτό σας γι᾿ αὐτές καί ἀποφύγετε ἔτσι τήν καταλαλιά. Μήν ξεχνᾶτε ποτέ πώς ἡ ἐνασχόληση μέ τά σφάλματα τῶν ἄλλων ἀποτελεῖ σοβαρό παράπτωμα.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνοςκαίδόξαεἰςτούςαἰῶναςτῶναἰώνων.

Ἀμήν.

 

Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:

Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς”

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης