Αγάπη

 π. Σάββας Αγιορείτης

Λέει ὁ Ἅγιος Νικόδημος στόν Ἀόρατο Πόλεμο κάτι πολύ ὡραῖο καί πολύ παρήγορο: «Ἐάν βλέπεις στόν ἐαυτό σου ὄχι ὅτι δέν προοδεύεις πνευματικά οὔτε ὅτι μένεις στάσιμος, ἀλλά ὅτι πᾶς πίσω, ὅτι χειροτερεύεις, ἀκόμα καί τότε μήν ἀπελπίζεσαι. Συνέχισε τόν ἀγῶνα καί ὁ Χριστός μας πού θά σέ βρεῖ σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα, θά σέ σώσει».

Γιατί αὐτό μποροῦμε νά κάνουμε. Δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά ἔχουμε τά ἀποτελέσματα πού θέλουμε. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι τοῦ Θεοῦ. Στό χέρι μας εἶναι ὁ ἀγῶνας, ἡ προσπάθεια, ἡ διάθεση, τό νά θέλουμε νά σωθοῦμε. Νά ἔχουμε αὐτή τήν ἀρχική θέληση, τήν προαίρεση ὅπως λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες.
Από ομιλία του π. Σάββα του Αγιορείτη.

https://paraklisi.blogspot.gr/2018/04/blog-post_89.html