Γέρων Πορφύριος Ἁγιορείτης
© Ἱερό Ἡσυχαστήριο «Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ-Ἐμμαούς», Ἅγιος Βασίλειος Λαγκαδᾶ
  1. Συνεχής προσπάθεια

Ἀπ’ ὅλα τά μέχρι τώρα λεγόμενα τοῦ Γέροντα συνάγεται ὅτι χρειάζεται συνεχής προσπάθεια γιά νά παραμένουμε στό Φῶς. Προσπάθεια γιά ἄσκηση καί μυστηριακή ζωή. Ὁ σεβαστός ἁγιασμένος Γέροντας ζοῦσε ἀληθινά μέσα στήν Ἐκκλησία. Διά τοῦτο καί ἔλεγε:«Στήν Ἐκκλησίαγίνεται ἡ θεία συνουσία, γινόμαστε ἔνθεοι. Ὅταν εἴμαστε μέ τόν Χριστό, εἴμαστε μέσα στό φῶς· κι ὅταν ζοῦμε μέσα στό φῶς, ἐκεῖ δέν ὑπάρχει σκότος. Τό φῶς, ὅμως, δέν εἶναι παντοτινό· ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς. Συμβαίνει ὅπως μέ τό σίδηρο, πού ἔξω ἀπ’ τή φωτιά γίνεται σκοτεινός. Σκότος καί φῶς δέν συμβιβάζονται. Ποτέ δέν μπορεῖ νά ἔχομε σκοτάδι καί φῶς συγχρόνως. Ἤ φῶς ἤ σκότος. Ὅταν ἀνάψεις τό φῶς, πάει τό σκότος»1.

Συμπερασματικά

Ὁ σοφός καί ἅγιος Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, μέ τίς διδαχές του φανερώνει, ὅτι ἔχει μία ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία καί Χριστολογία. Συνάδει μέ ὅλους τούς Θεοφόρους μεγάλους Πατέρες καί μάλιστα τούς Καππαδόκες καί τούς Νηπτικούς. Ὅλα ὅσα λέγει γιά τόν προπτωτικό ἄνθρωπο μᾶς ἀφήνουν κατάπληκτους

γιά τήν σαφήνεια καί καθαρότητα μέ τήν ὁποία τά διατυπώνει, φανερώνοντας ὅτι τά ἔχει ζήσει. Τό ἴδιο καί ὅταν ἀναφέρεται σέ λεπτότατα ψυχολογικά θέματα καί θέματα ἀντιμετώπισης τοῦ κακοῦ, στόν μεταπτωτικό ἄνθρωπο. Ἡ «ἀναίμακτη» θεραπευτική του εἶναι πολυτιμότατη στήν σύγχρονη εὐδαιμονιστική ἐποχή μας. Ὁ Θεῖος Ἔρωτας, ἡ περιφρόνηση τοῦ κακοῦ, ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή μέ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀνιδιοτέλεια, τό «ἁπλά καί ἁπαλά» τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, ἡ Γενική Ἐξομολόγηση, εἶναι οἱ θεραπευτικοί του ἄξονες. Ἄν οἱ σύγχρονοι ψυχοπαθεῖς ἄνθρωποι υἱοθετούσαμε τά διδάγματά του, ἡ θεραπεία μας θά ἦταν κάτι περισσότερο ἀπό βέβαιη. Εἴθε νά τό κάνουμε μέ τίς εὐχές του.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τ ΘΕ ΔΟΞΑ!

1 Ὅ. π. σελ. 201.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

Ἀπόσπασμα ἀπό τή μελέτη: Ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου τοῦ ἉγιορείτουΠηγή εἰκόνας: Ἱ. Ἡσ. Ἀνάστασις Χριστοῦ-Ἐμμαούς, Ἅγ. Βασίλειος Λαγκαδᾶ.