Ἡ ξεκάθαρη θέση τοῦ Ἁγίου γιά τά ἠθικά θέματα:

 Καμμία ἀνοχή ἤ ἀποδοχή τῆς ὅποιας διαστροφῆς.

 Συνομιλία γιά τόν Ἅγιο Πορφύριο μέ τόν κ. Γεώργιο Ἀρβανίτη_mp3 (ἀποκλειστικό)

Ἡ συνομιλία ἔγινε στίς 17-2-2015 στό Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου
στό Μήλεσι Ἀττικῆς (Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος). Ὁ κ. Γεώργιος Ἀρβανίτης
εἶναι ὁ τελευταῖος λαϊκός ἐπιζών ἀπό τούς στενούς συνεργάτες τοῦ Ἁγίου
Πορφυρίου. Στήν ἀρχή τῆς συνομιλίας γίνεται ἀναφορά στή στάση τοῦ
Γέροντα ἀπέναντι στά ἠθικά ζητήματα ἐκτός καί ἐντός τοῦ Γάμου. Ἐπίσης
γίνεται ἀναφορά στήν στάση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἀπέναντι στήν ἄσκηση, τόν
Οἰκουμενισμό, τόν ἐγκεφαλικό θάνατο κ.λ.π.

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ
(δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ
Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού
θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ  ΟΣΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

54.  Μελέτη

100.                      Κατάθλιψη.γ’ μέρος

101.                      Κατάθλιψη.β” μέρος

102.                      Κατάθλιψη

103.                      Θαυμαστά γεγονότα.θ’μέρος

104.                      Θαυμαστά γεγονότα.η’ μέρος

105.                      Θαυμαστά γεγονότα.ζ’ μέρος

106.                      Θαυμαστά γεγονότα.στ’ μέρος

107.                      Θαυμαστά γεγονότα.ε’ μέρος

108.                      Θαυμαστά γεγονότα.δ’ μέρος

109.                      Θαυμαστά γεγονότα.γ’ μέρος

110.                      Θαυμαστά γεγονότα.β’ μέρος

111.                      Θαυμαστά γεγονότα.α’ μέρος

117.                      Γέροντας Πορφύριος:Ὁμιλία του ἰδίου

118.                      Ὁ Γέροντας Πορφύριος τί σοῦ εἶπε;

134.                      Ἡ Θεία Χάρη ἀκτινοβολεῖται

 

154.                      Ἡ ὑπακοή καί ὁ Γέροντας Πορφύριος -2 (mp3)

156.                      Ἡ ὑπακοή καί ὁ Γέροντας Πορφύριος (mp3)

166.                      Περί ὑπακοῆς Α΄ (Γέροντος Πορφυρίου)(mp3)

168.                      Μὲ τὸ παλιὸ ἢ μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο;

171.                      Εἶχα πολύ ζῆλο γιά τά πνευματικά

174.                      Ἡ δύναμη τῶν Ἁγίων.

185.                      Περί ὑπακοῆς Β΄(Γέροντος Πορφυρίου)(mp3)

186.                      Περί Ἐκκλησίας (Γέροντος Πορφυρίου)(mp3)

188.                      Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Β΄)(mp3)

189.                      Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Α΄)(mp3)

190.                      Οἱ μετάνοιες

196.                      Ψυχίατρος ἤ Πνευματικός;

203.                      Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_mp3