2015-02-17_Συνομιλία γιά τόν Ἅγιο Πορφύριο μέ τόν κ. Γεώργιο Ἀρβανίτη_mp3 (ἀποκλειστικό, γιά πρώτη φορά στό διαδίκτυο)

Συνομιλία γιά τόν Ἅγιο Πορφύριο μέ τόν κ. Γεώργιο Ἀρβανίτη στίς 17-02-2015 (Μήλεσι).


Ἡ συνομιλία ἔγινε στίς 17-2-2015 στό Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στό Μήλεσι Ἀττικῆς (Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος). Ὁ κ. Γεώργιος Ἀρβανίτης εἶναι ὁ τελευταῖος λαϊκός ἐπιζών ἀπό τούς στενούς συνεργάτες τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. Στήν ἀρχή τῆς συνομιλίας γίνεται ἀναφορά στή στάση τοῦ Γέροντα ἀπέναντι στά ἠθικά ζητήματα ἐκτός καί ἐντός τοῦ Γάμου. Ἐπίσης γίνεται ἀναφορά στήν στάση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἀπέναντι στήν ἄσκηση, τόν Οἰκουμενισμό, τόν ἐγκεφαλικό θάνατο κ.λ.π.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

1.      Ἔγινε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἡ Ἁγιοκατάταξη τοῦ  Γέροντος Πορφυρίου

2.      Ἔγγαμος βίος. Οἰκογένεια καὶ παιδιὰ.Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

3.      Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν στό σχολεῖο καί ἡ βλάβη πού προξενεῖ ὁ ἔπαινος_Ἁγίου Πορφυρίου_mp3

4.      Συνεχής πνευματική προσπάθεια, ὡς θεραπευτικό μέσο_mp3

5.      Ὑπομονή, σωματικός κόπος, μετάνοιες, ὡς θεραπευτικά μέσα_mp3

6.      Ἡ πνευματική μελέτη , θεραπεία ψυχῆς_mp3

7.      Τό κελί τοῦ γέροντα Πορφύριου στά Καυσοκαλύβια

8.      Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_mp3_1ο μέρος

9.      Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_mp3_2ο μέρος

10.  Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_3ο μέρος_mp3

11.  Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_mp3_4ο μέρος_mp3

12.  Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_Ἀντιμετώπιση τῶν λογισμῶν_mp3_5ο μέρος_mp3

13.  Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_6ο μέρος_mp3

14.  Ἡ Βυζαντινή μουσική, ὡς θεραπευτικό μέσο_mp3

15.  Ἁπαλά, χωρίς βία!

16.  Δὲν ὑπάρχει γιὰ μᾶς οὔτε θάνατος οὔτε κόλαση οὔτε διάβολος…

17.  Ἐμπειρίες ἀπὸ τὸ διορατικὸ χάρισμα τοῦ Γέροντος Πορφυρίου

18.  Ἡ ἁγιότητα τοῦ Γέροντος Πορφυρίου καὶ ἡ ἐπικοινωνία του μὲ τὴν ἄλλη ζωή

19.  Ἀνοίγεις τά χέρια σου στό Χριστό

20.  Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.Πρώτη συνομιλία

21.  Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.Δεύτερη συνομιλία

22.  Περὶ προσευχῆς. Καὶ περὶ γαστριμαργίας

23.  Ὅταν ἔλθει ὁ Χριστός…

24.  Γέροντας Πορφύριος-Ἡ κατάθλιψη

25.  Ψυχή – προσευχή (π. Πορφύριος)

26.  Ἡ μελαγχολία, ἡ ταπείνωση καί ὁ ἐξομολόγος (πατήρ Πορφύριος )


27.  Προβλήματα μέσα στό σπίτι (π. Πορφύριος )

28.  Σύζυγοι (πατήρ Πορφύριος )

29.  Π. Πορφύριος: ” Σοῦ εὔχομαι νά “σκιρτᾶς” ἀπό χαρά, κοιτάζοντας πίσω σου τό χάος ἀπό τό ὁποῖο μᾶς πέρασε ὁ Ἀναστάς Κύριος”

30.  Π. Πορφύριος: ” Σοῦ εὔχομαι νά “σκιρτᾶς” ἀπό χαρά, κοιτάζοντας πίσω σου τό χάος ἀπό τό ὁποῖο μᾶς πέρασε ὁ Ἀναστάς Κύριος”

31.  Π. Πορφύριος: ” Σοῦ εὔχομαι νά “σκιρτᾶς” ἀπό χαρά, κοιτάζοντας πίσω σου τό χάος ἀπό τό ὁποῖο μᾶς πέρασε ὁ Ἀναστάς Κύριος”

32.  Γέρων Πορφύριος.1

33.  Γέρων Πορφύριος 2

34.  Γέρων Πορφύριος 4

35.  Γέρων Πορφύριος 5

36.  Γέρων Πορφύριος 6

37.  Γέρων Πορφύριος 7

38.  Γέρων Πορφύριος 9

39.  Γέρων Πορφύριος 10

40.  Εὐχές Ἁγίων γερόντων. Γέροντας Πορφύριος

41.  Μεταμοσχεύσεις…Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;

42.  Ἔχει ὁ Θεός. Ἐκεῖ ποὺ ἀπελίζεσαι, σοῦ στέλνει κάτι ποὺ δὲν τὸ περιμένεις… ἀρκεῖ νὰ Τὸν πιστεύεις καὶ νὰ Τὸν ἀγαπᾶς.

43.  Οἱ προϋποθέσεις μιᾶς σωστῆς προσευχῆς (Γέρων Πορφύριος)

44.  Φαγητό-ἄσκηση: «Νὰ εἶναι πιὸ ἁπλὰ τὰ φαγητά μας. Νὰ μὴν ἀσχολούμαστε τόσο πολὺ μ’ αὐτά» (Γέρων Πορφύριος)

45.  Ἡ ζωή στήν Ἐκκλησία εἶναι τελείως «ἄλλη» ζωή, εἶναι ζωή μέσα στή Θεία Χάρη


46.  Κατάθλιψη, ἐγωισμός καί φιλαυτία (Κατά τούς ὁσίους Γέροντες Πορφύριο καί Παΐσιο).

47.  Ἡ ζωή στήν Ἐκκλησία εἶναι ζωή στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου)

48.  Ποιός εἶναι ὁ ἄνθρωπος καί πῶς σώζεται (Ἀπό τή διδασκαλία τοῦ γέροντος Πορφυρίου)

49.  Τό ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως.

50.  Νά ξεχνᾶς τήν σωματική σου ἀρρώστια, νά τήν ἀποδέχεσαι σάν κανόνα

51.  Χάπια, ἠλεκτροσόκ καί ψυχιατρεῖο ἤ Ἐξομολόγηση, Πνευματικός ὁδηγός καί ἐκκλησιαστική ζωή.

52.  Μετάνοιες

53.  Ὑπομονή-Σωματικός κόπος

54.  Μελέτη

55.  Προσευχή.γ’μέρος

56.  Προσευχή.β’μέρος

57.  Προσευχή.α’μέρος

58.  Ἄσκηση-Νηστεία.

59.  Ὁ καλός λογισμός.

60.  Δέν πολεμᾶμε τό κακό. Στρεφόμαστε πρός τόν Χριστό.

61.  Γέροντας-πνευματικός ὁδηγός.

62.  Μετάνοια -Ἐξομολόγηση

63.  Νέκρωση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου γιά νά γίνουμε ἄξιοι τοῦ Χριστοῦ.

64.  Ταπείνωση καί ἀνιδιοτέλεια.

65.  Ἀγάπη ἀνιδιοτελής πρός τόν Θεό.

66.  Λεπτότητα-Αἰσθηματικότητα


67.  Ἡ θεραπεία.Ἁπλά καί ἁπαλά


68.  Ἡ θεραπεία.Ἡ χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τόν ἄνθρωπο καί τόν θεραπεύει.

69.  Ὁ ἀσθενής ἄνθρωπος καί τά μέσα τῆς θεραπείας.β’μέρος

70.  Ὁ ἀσθενής ἄνθρωπος καί τά μέσα τῆς θεραπείας.α’μέρος

71.  Ο ὑγιής ἄνθρωπος.β’μέρος

72.  Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: Καρτερώντας τόν θάνατο …

73.  Ὁ ὑγιής ἄνθρωπος.α’μέρος

74.  Ἡ σημερινή κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου


75.  Ἐπίδραση τοῦ εὐρύτερου περιβάλλοντος στόν ἄνθρωπο.

76.  Γονεῖς καί παιδιά.

77.  Ἀλληλεπιδράσεις τῆς ψυχῆς μέ τό περιβάλλον

78.  Ἀλληλεπιδράση ψυχῆς καί σώματος

79.  Ὁ πόνος

80.  Τό προπατορικό ἁμάρτημα καί ὁ μεταπτωτικός ἄνθρωπος.

81.  Ἡ δομή τοῦ ἀνθρώπου. Συστατικά στοιχεῖα, λειτουργίες καί ἀλληλεπιδράσεις.

82.  Α΄. Ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου καί τά στοιχεῖα τοῦ εἶναι του.

83.  Περί Ἐκκλησίας (Γέροντος Πορφυρίου +2/12/1991)

84.  Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον (Γέροντος Πορφυρίου)

85.  Ἰαματικό χάρισμα μετά θάνατον.

86.  Ἐπικοινωνία τῶν μελῶν τῆς ἐπίγειας μέ τά μέλη τῆς Οὐράνιας ἄκτιστης Ἐκκλησίας.

87.  Τό θεραπευτικό χάρισμα.

88.  Ἡ ἱκανοποίηση τῶν αἰτημάτων τῶν μελῶν ἀπό τήν κεφαλή. Δέν πρέπει νά ἀπαιτοῦμε οὔτε νά ἀνυπομονοῦμε. Νά ζητοῦμε μέ εὐγένεια καί τέλειο ἄφημα. Θά τό λάβουμε ὅταν πρέπει καί ἄν εἶναι γιά τό καλό μας.

89.  Τό θεραπευτικό κατά τοῦ καρκίνου χάρισμα.

90.  Τό χάρισμα τοῦ νά βρίσκει νερό καί διακριβώνει τήν ποιότητά του.

91.  Τό προορατικό χάρισμα.

92.  Τό χάρισμα τῆς θεραπείας (ἰαματικό)

93.  Τό χάρισμα τῆς προοράσεως

94.  Μέσα στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει ποικιλία χαρισμάτων· ἕνα τέτοιο εἶναι τό χάρισμα τῆς διοράσεως.

95.  Ἡ θεία χάρις σοφίζει τόν ἄνθρωπο πού τήν δέχεται καί τήν ἔχει ἐνεργό μέσα του.


96.   Κατάθλιψη.ζ’ μέρος

97.  Κατάθλιψη.στ’ μέρος


98.  Κατάθλιψη.ε’ μέρος

99.  Κατάθλιψη.δ’ μέρος

100.                      Κατάθλιψη.γ’ μέρος

101.                      Κατάθλιψη.β” μέρος

102.                      Κατάθλιψη

103.                      Θαυμαστά γεγονότα.θ’μέρος

104.                      Θαυμαστά γεγονότα.η’ μέρος

105.                      Θαυμαστά γεγονότα.ζ’ μέρος

106.                      Θαυμαστά γεγονότα.στ’ μέρος

107.                      Θαυμαστά γεγονότα.ε’ μέρος

108.                      Θαυμαστά γεγονότα.δ’ μέρος

109.                      Θαυμαστά γεγονότα.γ’ μέρος

110.                      Θαυμαστά γεγονότα.β’ μέρος

111.                      Θαυμαστά γεγονότα.α’ μέρος

112.                      Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές. β’ μέρος

113.                      Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.α’ μέρος

114.                      Ὁ π. Πορφύριος καί ὁ π. Παΐσιος γιά τόν Πάπα καί τόν διάλογο μαζί του. Ο ΠΑΠΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

115.                      Γέροντας Πορφύριος . Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη

116.                      Μήν ὑπενθυμίζεις στόν ἄλλο τά σφάλματά του

117.                      Γέροντας Πορφύριος:Ὁμιλία του ἰδίου

118.                      Ὁ Γέροντας Πορφύριος τί σοῦ εἶπε;

119.                      Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνεργασία Θεοῦ καί ἀνθρώπου γιά τή θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου.

120.                      Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μία θρησκευτική ὀργάνωση,…ἀλλά πνευματικό νοσοκομεῖο, θεραπευτήριο, πού θεραπεύει τίς πνευματικές ὑπαρξιακές ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων

121.                      Ἡ ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι θεωρητική, δέν εἶναι μία αἰθέρια πτήση σέ ἰδέες

122.                      Ἡ ἀνθρώπινη ψυχή ὅμως, δέν θεραπεύεται μέ φιλοσοφικές προσεγγίσεις,..ἀλλά μέ «τήν τῆς ψυχῆς ἐπιστήμη», πού εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πατερική παράδοση.

123.                      Ἄν ἀγνοήσει κανείς αὐτήν «τήν ἀπαίτηση» τῆς ψυχῆς του γιά τόν Θεῖο Ἔρωτα, τήν ἔνθεη τρέλα, αὐτός παραμένει ἀθεράπευτος, ψυχικά ἄρρωστος, «ψυχοπαθής»…

124.                      Οἱ λεγόμενες «ψυχοεπιστῆμες» εἶναι μία φενάκη τοῦ σύγχρονου, αὐτονομημένου ἀπό τόν Θεό, ἀνθρώπου.

125.                      Στήν Ἐκκλησία, τά θαύματα γίνονται κατά κύριο λόγο μυστικά, γιά νά μήν καταπιέζεται ἡ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων.

126.                      Ἀκόμη καί αὐτός ὁ θάνατος δέν μᾶς χωρίζει ἀπό τούς ἁγίους μας, οὔτε μᾶς στερεῖ τίς θεραπευτικές τους προσευχές.

127.                      Γέρων Πορφύριος: Ἡ ἀσθένειά μας γίνεται πραγματική εὐεργεσία

128.                      «Ἐξ ὑπακοῆς ταπείνωσις· ἐκ ταπεινώσεως διάκρισις· ἐκ διακρίσεως διόρασις· ἐκ δέ ταύτης προόρασις»

129.                      Τό Ἅγιο Πνεῦμα κατευθύνει καί ἁγιάζει κάθε ζωντανό κύτταρο τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ.

130.                      Στήν Ἐκκλησία εἶναι δυνατόν νά ἔχουμε καί αἴσθηση σωματικῆς παρουσίας τοῦ ἄλλου, πού βρίσκεται μακρυά μας

131.                      Δέν εἴμαστε ἐκεῖ πού εἶναι τό σῶμα μας, ἀλλά ἐκεῖ πού εἶναι ὁ νοῦς μας

132.                      …ὅταν ὁ ἄνθρωπος χωρίζεται ἀπό τό σῶμα, τότε βιώνει πιό ἔντονα τήν ἑνότητα μέ τά ἄλλα μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

133.                      Οἱ ἄνθρωποι μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί ἔξω ἀπό αὐτήν, ἀλληλοεπηρρεαζόμαστε

134.                      Ἡ Θεία Χάρη ἀκτινοβολεῖται

135.                      Ζώντας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ … μετέχουμε στή Θεία Χάρη καί στά χαρίσματα ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου.

136.                      Ἡ ζωή ἐν τῇ Ἐκκλησία εἶναι ζωή ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, εἶναι ζωή θριαμβική, δοξολογητική, χαρούμενη.

137.                      Ἡ ζωή ἐν τῇ Ἐκκλησία εἶναι ζωή ἐν ἀδιαλείπτῳ κοινωνίᾳ μετά τοῦ Θεοῦ, διά τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς καί πνευματικῆς μελέτης.

138.                      ..Ἡ χαρά τοῦ Χριστοῦ θά σέ γιατρέψει…Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

139.                      Ἡ ζωή ἐν τῇ Ἐκκλησία εἶναι κοινοτική, κοινοβιακή, ἀληθινή κοινωνία προσώπων.


140.                      Ἡ ζωή ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ εἶναι τελείως «ἄλλη» ζωή, εἶναι ζωή «ἐν Χάριτι» καί «ἐν ἀγαλλιάσει».

141.                      Ὁ Μοναχισμός: τό μυστήριο τῆς συνέχισης τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

142.                      Ἐλευθερία. Ἡ «ἐλεύθερη» ὅραση τοῦ Χριστοῦ Μας.

143.                      Μέσα στήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχουν μόνο δύο «δρόμοι» σωτηρίας (γάμος ἤ μοναχισμός)

144.                      Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου”.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

145.                      Ὅταν εἶναι ὅλοι ἑνωμένοι στήν κοινή λατρεία…δημιουργεῖται ἕνας «εἰρηνικός πνευματικός ἀνεμοστρόβιλος»

146.                      Αὐτός πού ἀγαπᾶ ἀκτινοβολεῖ στόν ἀγαπώμενο καί γενικά στό περιβάλλον του τήν Θεία Χάρη


147.                      Β) Ἡ ζωή ἐν τῇ Ἐκκλησία προϋποθέτει τήν ὕπαρξη Πνευματικοῦ ὁδηγοῦ-Γέροντος.

148.                      «…δέν θέλει τόν φόβο ὁ Χριστός, δέν τόνε θέλει τόν φόβο…»

149.                      Ἡ εἴσοδος καί παραμονή στήν Ἐκκλησία εἶναι δῶρο τοῦ Χριστοῦ, σ’ αὐτούς πού τηροῦν τίς ἐντολές Του.

150.                      Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας σοφίζονται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.

151.                      «Τί νά σοῦ κάνουν οἱ πολιτικοί;»Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

152.                      Περί Θείου Ἔρωτος (Γέροντος Πορφυρίου)(mp3)

153.                      Τραυματίζεις τὸν ἄλλον καὶ χωρὶς νὰ μιλᾶς.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

154.                      Ἡ ὑπακοή καί ὁ Γέροντας Πορφύριος -2 (mp3)

155.                      Τὸ μυστήριο ποὺ κρύβεται στὴν ὑπακοή.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

156.                      Ἡ ὑπακοή καί ὁ Γέροντας Πορφύριος (mp3)

157.                      Τί εἶναι ἡ προσευχή;Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

158.                      Νὰ παίζεις ἐργαζόμενη.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

159.                      “Λέγε διαρκῶς τὴν εὐχή”.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

160.                      Γέροντας Πορφύριος:΄΄ὁ φανατισμός δεν ἔχει σχέση μέ τόν Χριστό΄΄

161.                      Ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος γιά τόν π. Πορφύριο


162.                      Συμβουλὲς πρὸς κυοφοροῦσες μητέρες.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

163.                      Δὲν ἀντέχουμε ὅλα τὰ βιβλία. Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

164.                      Κανένας ἀργόσχολος καί ὀκνηρός. Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

165.                      Ὁ Θεὸς δὲν τιμωρεῖ. Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

166.                      Περί ὑπακοῆς Α΄ (Γέροντος Πορφυρίου)(mp3)

167.                      Ἡ σιωπὴ τοῦ Γέροντα.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

168.                      Μὲ τὸ παλιὸ ἢ μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο;

169.                      Τὰ φάρμακα, ὁ Χριστός, οἱ γιατροί, ἡ ἁμαρτία. Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

170.                      Πρὸς μοναχό: “Τότε ὅλα θὰ εἶναι εὔκολα…”Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

171.                      Εἶχα πολύ ζῆλο γιά τά πνευματικά

172.                      Τὸ μέλλον τοῦ τόπου μας καὶ τῆς ἀνθρωπότητας.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

173.                      Ἄλλο τό κόμπλεξ, ἄλλο ἡ ταπείνωση, ἄλλο ἡ μελαγχολία.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

174.                      Ἡ δύναμη τῶν Ἁγίων.

175.                      Ό παλαιός άνθρωπος δε θά μας απασχολεί…Γέρων Πορφύριος

176.                      Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θὰ μᾶς διδάξει τὴν προσευχή. Γέροντας Πορφύριος

177.                      Ὁ Χριστὸς δὲν θέλει κοντά του χοντροκομμένους ἀνθρώπους

178.                      «Νά ἀγαπᾶς τοὺς πειρασμούς. Νὰ εὐχαριστεῖς τὸν Θεὸ γιὰ τὸν πειρασμό σου» . Γέροντας Πορφύριος

179.                      «Πῆγα ἐκεῖ πάνω ὑποτακτικός». Γέροντας Πορφύριος

180.                      «Γέροντα, θέλουμε μια χάρη: Να μας επιτρέψεις να σου φιλήσουμε τα πόδια».

181.                      Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δίνεται στὸν Χριστὸ ξεπερνάει τὶς δυσκολίες χωρὶς νὰ φθείρεται. Γέρων Πορφύριος

182.                      Πῶς ὁ Θεός ἔσωσε μία κοπέλλα ἀπό τήν αὐτοκτονία (συγκλονιστικό θαῦμα τοῦ Γέροντα Πορφύριου)…

183.                      Ο Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης για τη ζήλια και την αγάπη

184.                      Οικογενειακές στενοχώριες και αγιασμός – Γερων Πορφύριος

185.                      Περί ὑπακοῆς Β΄(Γέροντος Πορφυρίου)(mp3)

186.                      Περί Ἐκκλησίας (Γέροντος Πορφυρίου)(mp3)

187.                      Περί ὑπακοῆς (Γέροντος Πορφυρίου) (Α΄) (mp3)

188.                      Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Β΄)(mp3)

189.                      Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Α΄)(mp3)

190.                      Οἱ μετάνοιες

191.                      Συμβουλές του Γέροντος Πορφυρίου για τη νοερά προσευχή

192.                      Τί εἶναι τά λεγόμενα «ψυχολογικά» προβλήματα;

193.                      «Ὅταν ὁ Θεός δέν μᾶς δίνει κάτι πού ἐπίμονα τοῦ ζητοῦμε…»(Διδασκαλία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου)

194.                      Θαυμαστή θεραπεία ἰριδοκυκλίτιδας ἀπό τόν Γέροντα Πορφύριο

195.                      Τά χαρίσματα τῆς διόρασης καί τῆς προόρασης τοῦ Γέροντος Πορφυρίου

196.                      Ψυχίατρος ἤ Πνευματικός;

197.                      Τό διορατικό χάρισμα ἡ τέλεια ἀγάπη καί τά μυστικά θαύματα (Γέροντος Πορφυρίου)

198.                      Γέρων Πορφύριος: «Θάρθουν δύσκολοι καιροί καί ὁ κόσμος θα χρειασθεί φροντίδα από τα Μοναστήρια»

199.                      Ἡ σοφία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τό διορατικό χάρισμα (θαυμαστά περιστατικά)

200.                      Ἡ μετάδοση τῆς Θείας Χάρης (Θαυμαστό περιστατικό μέ τόν Γέροντα Πορφύριο)

201.                      Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς τοῦ Γέροντος Πορφυρίου (θαυμαστά περιστατικά)

202.                      Ἦρθα … καί σοῦ ἄφησα καί τήν πόρτα ἀνοικτή (Θαυμαστή μετάβαση)

203.                      Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_mp3


204.                      Ἐγχείρηση χωρίς ἀναισθητικό (συγκλονιστικό περιστατικό μέ τόν Γ. Πορφύριο)

205.                      Τὸ παλιατζίδικό μας. Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης