« σωφρονήσατε οὖν καί νήψατε εἰς τάς προσευχάς »

(Α΄ Πέτρ. δ΄:7)

«Νά ἀγρυπνεῖτε στίς προσευχές»

«Τίποτα δέν κάνει τόν ἄνθρωπο τόσο ἀχώριστο σύντροφο μέ τό Θεό,

ὅσο ἡ καθαρή προσευχή.

Αὐτή ξέρει νά ἑνώνει μέ τόν Χριστό ἐκεῖνον πού προσεύχεται ἀπερίσπαστα,

μέ τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος».

( Ἁγίου Νικήτα Στηθάτου,

Δευτέρα φυσικῶν κεφαλαίων ἑκατοντάς, κεφ. ζθ΄, Φιλοκαλία τ. Γ΄)