Ἁγιορείτικη Κελλιώτικη Φωνή.
 
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 1.1.2023( π. ἡμ.).
 
Περιτομή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
 
Ἑορτὴ Ἁγίου Βασιλείου.
 
Σύγχρονη γενοκτονία τοῦ ἐνδόξου Ἑλληνικοῦ ἔθνους.
 
Ἡ ἀπάντηση Ἁγιορείτη Κελλιώτη Μοναχοῦ σὲ μήνυμα φιλικοῦ του προσώπου, μὲ ἀφορμὴ πρόσφατο διαδικτυακό δημοσίευμα ἱστοσελίδας μὲ θέμα «Ἀπογραφή 2021: Τραγικὴ μείωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ», ὅπου παρατίθενται τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ κοινοποίησε ἡ ΕΛ.ΣΤΑΤ.
 
Καλά Θεόδωρε,
 
Ποιόν κοροϊδεύουν ….;;;;
 
Ἀπὸ τήν δεκαετία τοῦ 1980 ( Ν.1609/1986, Φ.Ε.Κ. 86/Α΄/3-7-1986) ἐμφανέστατα μὲ ἀντίχριστους νόμους πολέμησαν τὴν οἰκογένεια…
 
Συνειδητὰ …δολοφονοῦσαν τοὺς ἀγέννητους Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες…
 
Μὲ ἐγκληματικὲς νομιμοποιήσεις τῶν δολοφονικῶν, ἀντίχριστων ἐκτρώσεων….
 
350.000-400.000 ἐκτρώσεις στὴν Ἑλλάδα !!!!

 
Μὲ ἐπιδοτήσεις ποὺ στοιχίζουν στὸ ἴδιο τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο ἑκατομμύρια εὐρώ €, δηλαδὴ τὸ χρῆμα τοῦ φορολογούμενου Ἕλληνα πολίτη….
 
Χρηματοδοτοῦσαν τίς γυναικολογικὲς κλινικές γιὰ τίς ἐκτρώσεις, οἱ ὁποῖες σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ διδασκαλία ἰσοδυναμοῦν μὲ φόνο, γεγονὸς ποὺ ἐξηγεῖται μὲ βάση τὴν δογματικὴ καὶ θεολογικὴ συνείδηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας περί τῆς «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» ὑπάρξεως ἐμβρύου ἐμψυχωμένου μὲ ψυχὴ λογικὴ καὶ νοερά, ἔστω κι ἂν ἡ διαδικασία συμπληρώσεως τοῦ δυνάμει ὑπάρχοντος λογικοῦ ἄρχεται καὶ ὁλοκληρώνεται μετὰ τὴν γέννηση.
 
Τώρα κόπτονται ;;;;;;;
 
Οἱ ἐγκληματίες διαολο-πολιτικάντηδες ὅποιου κομματικοῦ χρώματος…;;;
 
Οἱ ὁποῖοι ἔκαναν καὶ ψήφισαν στὸ κυνοβούλιο τοὺς δολοφονικοὺς γιὰ τὸ Ἔθνος νόμους….;;;;……..
 
(Μὲ συνεργούς-συνενόχους αὐτοὺς ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα τοὺς ψηφίζουν..;;;)
 
Σύμφωνα μὲ τίς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους μέχρι σήμερα τῶν παγκοσμιοποιητῶν, διεθνῶν Σιωνιστῶν-Μασόνων…
 
Τώρα θέλουν νὰ δώσουν τὸ τελειωτικὸ χτύπημα στὸ ἔνδοξο Ἑλληνικὸ Ἔθνος…στήν οἰκογένεια….
 
Νὰ «μπολιάσουν» μὲ λαθροεποίκους μωαμεθανοὺς γιὰ νὰ ἐξαλείψουν παντελῶς ὅποιο ἴχνος φυλετικοῦ Ἑλληνισμοῦ….
 
Τοὺς ἐνοχλεῖ ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ Ἑλληνισμός…
 
Τοὺς εἴμαστε ἐμπόδιο στὰ σχέδια τους…
 
Εἴμαστε πολέμιοι καὶ ἀντίπαλοι στὴν ἀντίχριστη ἐπιβολὴ τῆς νέας τάξης πραγμάτων τῶν παγκοσμιοποιητῶν, τῆς ἐγκαθίδρυσης τοῦ Ἀντίχριστου….
 
Εὔχομαι
 
σὲ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας,
 
Καλὴ φώτιση,
 
Καλὴ μετάνοια,
 
Καλὸν ἀγῶνα.
 
Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες εἴμαστε μὲ τὸ στρατόπεδο τοῦ Ἀρχηγοῦ μας,
 
Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ…!!!!…..
 
Εἴμαστε οἱ νικητὲς …!!!!…
 
Εὐχές
 
Ἁγιορείτικη Κελλιώτικη Φωνή.
 
ΥΓ. Αὐτὸ εἶναι τὸ καρδιακό μου μήνυμα….πρός τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος….καί ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους….
 
μᾶς γενοκτονοῦν….και δὲν ἀντιδρᾶμε ὡς Ἔθνος…..ἔχουμε ἔλλειψη ἡγετῶν…..!!!!………
 
 
 
 
https://aktines.blogspot.com/2023/01/blog-post_56.html