Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης: «κτός τς ρθοδόξου κκλησίας, α λεγόμεναι νατολικαί Δυτικαί ποτελον αρετικά θροίσματα μικρά μεγάλα, σώματα νοσοντα ποικίλως καί λλα ντελς νεκρά… Κατόπιν λων ατν εναι πολύ περίεργον, πς λπίζεται μία προσέγγισις τς κκλησίας μετά το παπισμο, ταν πτσις του θεωρεται Τρίτη ες τήν στορίαν, μετά την πτσιν τν πρωτοπλάστων καί κατόπιν το ούδα, ς λέγει Πόποβιτς; πς δύναται νά γίν διάλογος μέ τον προτεσταντισμόν, ταν πτσις του εναι τόσον μεγάληστε πολλοί κ τν ντιπροσώπων του νά χουν ν πολλος περβάλλει ες ρειανισμόν καί ατόν τόν ρειον(ρθόδοξος Τύπος, ἀριθμ. Φύλλου 97, 10 Φεβρουαρίου 1969).

 Από το περιοδικό «Άγιον Όρος – Διαχρονική μαρτυρία στους αγώνες υπέρ της Πίστεως», Έκδοση Αγιορειτών Πατέρων, Άγιον Όρος 2014.

 http://thriskeftika.blogspot.gr/2015/02/blog-post_35.html