Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου (Ματθ. 2,13-23)

Ἁγία ἀνησυχία

(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶναι θεομητορικὴ ἑορτή. Ὅπως μαρτυρεῖ καὶ τὸ ὄνομά της –σύναξις ὀνομάζεται–, καλούμεθα ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι νὰ συγκεντρωθοῦμε στοὺς ναοὺς κ᾿ ἐκεῖ μὲ εὐγνωμοσύνη νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ γιὰ τὴν σάρκωσι τοῦ Λόγου, καὶ νὰ ἐγκωμιάσου με πρεπόντως τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ποὺ τὸν ἔφερε στὴ γῆ. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ ὡς ἁμαρτωλοὶ δὲν εἴμεθα ἄξιοι ν᾿ ἀτενίσουμε στὸ ὕψος τοῦ θρόνου της, ἂς ῥίξουμε ἕνα βλέμμα ἐδῶ κάτω στὴ γῆ, ὅπου ἔζησε κ᾿ ἐκείνη, γιὰ νὰ δοῦμε ἀπὸ τὸν βίο της ἕνα ἐπεισόδιο ποὺ διηγεῖ ται τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 2,13-23).