Σύναψη γάμου σέ μικρή ἡλικία

 

Ἐπίσης, κάτι πρακτικό πού θά βοηθοῦσε ἀποτελεσματικώτατα στήν ἀποφυγή τῶν προγαμιαίων καί διαστροφικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν νέων, εἶναι ἡ σύναψη γάμου σέ μικρή ἡλικία. Σήμερα, δυστυχῶς, κυριαρχεῖ τό ἀντίθετο, δηλαδή ἡ σύναψη γάμου σέ προχωρημένη ἡλικία μέ πρόφαση τίς σπουδές καί μέ ἀποτελέσματα ὀδυνηρότατα: προγαμιαῖες σχέσεις, ἐναλλαγή πολλῶν συντρόφων, ἐκτρώσεις, ἀδυναμία τεκνοποιΐας, καταφυγή σέ μεθόδους τεχνητῆς γονιμοποίησης κ.λ.π.

Ὅταν τά παιδιά ἔλθουν εἰς γάμο μέχρι τό πολύ τήν ἡλικία τῶν 16 ἐτῶν (ὅπως συνιστοῦσε ὁ Ἱερός Χρυσόστομος), ἀποφεύγονται τά ἀνωτέρω, καθώς καί οἱ ἐνδεχόμενες ὁμοφυλοφιλικές διαστροφές. Ὁ διάβολος, ἐκτός τῶν ἄλλων πειρασμῶν πού δημιουργεῖ στήν ἐφηβεία, ἐκμεταλλεύεται μία προσωρινή αὔξηση τῶν ἀντιθέτων τοῦ φύλου τῶν παιδιῶν ὁρμονῶν κατά τήν ἡλικία τῶν 11-13 ἐτῶν καί βάζει λογισμούς ὁμοφυλοφιλικούς. «Ὅπως μᾶς ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Ἁγιορείτης στό Μήλεσι», σημειώνει ὁ Μοναχός Ἰωάννης, «ὅλα τά ἀγοράκια καί τά κοριτσάκια κάπου στήν ἀρχή τῆς ἐφηβείας τους (περίπου ἀπό 11-13 ἐτῶν) καί γιά ἕνα ἑξάμηνο, περίπου, ἔχουν μία μικρή αὔξηση τῶν ἀντιθέτων τοῦ φύλου τους ὁρμονῶν γιά νά ὀμορφαίνουν (τά ἀγοράκια μικρή αὔξηση οἰστρογόνων – τά κοριτσάκια μικρή αὔξηση ἀδρεναλίνης καί τεστοστερόνης).

Σέ ἐκείνη ἀκριβῶς τήν προσωρινή σωματική «φάση» τά ταγκαλάκια (οἱ δαίμονες) πολεμοῦν ἐντονότατα τούς ἀθώους καί ἀπονήρευτους ἐφήβους μέ πονηρούς λογισμούς ὁμοφυλοφιλίας, γιά νά τούς δώσουν μπερδεμένη δισεξουαλική κατεύθυνση. [Σχόλιο δικό μας: Ἐδῶ προφανῶς στηρίζονται οἱ ὁπαδοί τῆς διαφθορᾶς καί τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων οἱ ὁποῖοι προωθοῦν τήν σύγχυση στά παιδιά ὡς πρός τήν ταυ­τότητα τοῦ φύλου τους καί ψηφίζουν νόμους, ὅπως πρόσφατα στήν Ἑλλάδα (2017), γιά τή δυνατότητα ἀλλαγῆς του ἀπό 15 ἐτῶν. Τό ἐπιδιωκόμενο ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ δημιουργία ἀτόμων μέ διαλυμένη προσω­πικότητα, ἄβουλων καί χειραγωγήσιμων πού δέν θά ἀντιδροῦν στά καταχθόνια σχέδια τους].

Αὐτό τό ξέρανε ἀπό παλιά στήν Κρήτη γι’ αὐτό, καί σήμερα ἀκόμη, πολλοί γονεῖς ἀγοριῶν, κυρίως, στά πρώιμα ἐφηβικά τους στάδια τά ὁδηγοῦν – δυστυχῶς – νά πορνεύσουν, γιά νά τά σιγουρέψουν, νά «ἀντρέψουν», γιατί φοβοῦνταν μή τούς ἐξελιχθοῦν, τά ἀγόρια τους σέ «ἀδελφές». Ὁ ἀντίστοιχος μικρότερος φόβος γιά τά κορίτσια τους, ὁδηγοῦσε τούς γονεῖς τους νά τά προξενέψουν καί νά τά παντρέψουν νωρίς.

Αὐτές τίς πρόωρες ἀνωμαλίες σεξουαλικῆς τάσης τίς φοβόταν πολύ καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (345-407 μ.Χ.) καί στούς περίφημους λόγους του περί γάμου συνιστοῦσε στούς γονεῖς τῆς ἐποχῆς του νά παντρέψουν τό ταχύτερο δυνατό τά παιδιά τους… Στήν ἐποχή μας αὐτό πιά σπανιότατα ἐφαρμόζεται, γιατί προέχουν οἱ σπουδές τῶν παιδιῶν. Καί λόγῳ οἰκονομικῆς καχεξίας καί οἱ ἐνήλικες ἄνω τῶν 20 ἐτῶν δύσκολα παντρεύονται καί πανεύκολα χωρίζουν (λόγω ἐλλιποῦς πνευματικότητας κλπ)»[1].

Εἴθε οἱ χριστιανοί γονεῖς νά ἐφαρμόσουν τήν συμβουλή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, γιά νά ἔχουμε ἁγνούς συζύγους καί ὑγιεῖς πνευματικά οἰκογένειες πού θά ἔχουν ἁγιασμένα ἐκ κοιλίας μητρός τέκνα.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο

[1]               Ἰωάννου Μοναχοῦ, Λόγος περί ὁμοφυλοφιλίας θεματικῆς ἑβδομάδας ἔμφυλων ταυτοτήτων καί σχέδιο νόμου γιά τήν ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου,

https://enromiosini.gr/ekpaideysh/%CE%BB% (προσβάθηκε στίς 23-6-2017).