Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

σιος Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, κατά κόσμον Εάγγελος Μπαϊρακτάρης, γεννήθηκε στίς 7 Φεβρουαρίου το 1906, στό χωριό γιος ωάννης Εβοίας. Ο γονες του νομάζονταν Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης καί λένη, τό γένος ντωνίου Λάμπρου. Γέροντας πό μικρός ναγκάζεται νά φυλάσσει πρόβατα στό βουνό. Παρακολουθε μόνο τήν Α΄ Δημοτικο καί ατήν χι πλήρως. Σέ λικία 7 τν πηγαίνει στήν Χαλκίδα, που ργάζεται γιά 2-3 χρόνια. Κατόπιν μεταβαίνει στόν Πειραι, που πίσης ργάζεται γιά δύο χρόνια σέ παντοπωλεο συγγενος του. Στά δώδεκά του χρόνια μεταβαίνει (περνικώντας τήν γάπη στούς γονες του) στό γιον ρος. Πόθος του εναι νά μιμηθε τή ζωή τογαπημένου του γίου ωάννου το Καλυβίτου.

γκαθίσταται στά Καυσοκαλύβια, στήν Καλύβη τογίου Γεωργίου. κε κάνει διάκριτη καί χαρούμενη πακοή στούς δύο αταδέλφους Γέροντες του, τόν ερομόναχο-πνευματικό Παντελεήμονα καί τόν γέροντα ωαννίκιο.Σέ λικία 14 τν γίνεται μοναχός, παίρνοντας τό νομα Νικήτας, ν δύο χρόνια ργότερα κείρεται μεγαλόσχημος. Δέν περν πολύς χρόνος καί Θεός το δωρίζει τό διορατικό Χάρισμα. Στά 19 του χρόνια ρρωσταίνει πολύ σοβαρά καί ναγκάζεται, γκαταλείποντας τό γιον ρος, νά μεταβε στήν Μονή τογίου Χαραλάμπους Λευκν, στήν Εβοια.

Σέ λικία 20 τν (στά 1926) χειροτονεται ερέας στόν γιο Χαράλαμπο Κύμης, πό τόν πίσκοπο Σιναίου Πορφύριο Γ΄, ποος το δίδει τό νομα Πορφύριος. Στά 22 του χρόνια γίνεται πνευματικός καί λίγο ργότερα ρχιμανδρίτης. Γιά να διάστημα ργάζεται ς φημέριος καί πνευματικός, σέ διάφορους τόπους στήν Εβοια.

Στά 1940 γκαθίσταται στήν θήνα, που ναλαμβάνει καθήκοντα φημερίου καί πνευματικο, στό κκλησάκι τογίου Γερασίμου, τς Πολυκλινικς θηνν (μόνοια, δός Σωκράτους καί Πειραις). Γιά 33 χρόνια διακονεκε, τόν πονεμένο λαό το Θεο. Στά 1955 γκαθίσταται στά Καλλίσια, στό μονύδριο τογίου Νικολάου. Καλλιεργε τήν γύρω περιοχή καί συγχρόνως σκε τό πνευματικό του ργο, μέχρι τό 1978, πότε παθαίνει μφραγμα.

Τό καλοκαίρι το 1979 γκαθίσταται στό Μήλεσι ττικς, ρχικά σ΄ να τροχόσπιτο. νειρό του εναι νά χτίσει να μοναστήρι. Λίγο ργότερα μένει σ’ να σπιτάκι πό τσιμεντόλιθους. Στά 1984 μεταφέρεται σέ κτίσμα τοπό νέγερση μοναστηριο. ν καί εναι πολύ ρρωστος καί τυφλός, ργάζεται μέ πολύ ζλο γιά τήν ποπεράτωση τς Μονς (ερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτρος). Στά 1990, στίς 26 Φεβρουαρίου θεμελιώνει τό Καθολικό τς Μονς τς Μεταμορφώσεως το Σωτρος. τοιμάζεται γιά τό τέλος τς πίγειας ζως του μέ γενική ξομολόγηση.

Στά 1991, ρχές το καλοκαιριο, πιστρέφει στό γιον ρος, που διατηροσε κελλί πό τά 1984. πιστρέφει στήν Καλύβη τογίου Γεωργίου, στήν Καλύβη τς μετανοίας του. κε κοιμται σιακά, τό πρωί τς 2ας Δεκεμβρίου το 1991. Τήν πομένη θάπτεται στό κοιμητήριο το Κυριακο τν Καυσοκαλυβίων (τς γίας Τριάδος), πλά καί θόρυβα, πως τό πιθυμοσε.

Τά τελευταα του λόγια, σαν ατά τς ρχιερατικς προσευχς το Κυρίου, τά ποα στή διάρκεια τς ζως του πολύ συχνά παναλάμβανε: «να σιν ν»1.

ταν θά γινόταν νακομιδή του, εχε δώσει ντολή στούς Πατέρες το Κελλιο του, νά μεταφερθον τά στ του σέ γνωστο σημεο, μέσα στό δάσος καί νά ταφον πάλι. Ατό καί γινε. πόφυγε τσι καί τήν μετά θάνατον τιμή καί δόξα πό τούς νθρώπους.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στήν παροῦσα ταπεινή- καί ὁπωσδήποτε ἐλλειπή- ἐργασία, διακρίναμε τρεῖς θεραπευτικές πηγές, τρεῖς κρουνούς σοφίας, Χάρης καί γνώσης, πού πηγάζουν ἀπό τόν Ὅσιο Γέροντα Πορφύριο καί μποροῦν νά ξεδιψάσουν τήν, βασανισμένη ἀπό τόν πνευματικά καύσωνα τῆς ἁμαρτίας, ψυχή μας.

Ὁ πρῶτος θεραπευτικός κρουνός, εἶναι ἡ πνευματική του πορεία, ὁ τρόπος, πού πάλαιψε καί νίκησε τούς τρεῖς ἐχθρούς2, στόν Ἀόρατο μυστικό πόλεμο.

Ὁ δεύτερος κρουνός εἶναι ἡ θεολογία του, τά χαριτόβρυτα λόγιά του, οἱ θεόπνευστες συμβουλές του

Ὁ τρίτος κρουνός εἶναι ἡ ἁγία χαριτωμένη προσωπικότητά του ὅπως συντίθεται ἀπό ὅλες τίς θεοαγάπητες ἀρετές καί τά θεοδώρητα χαρίσματά του

Ἀντλώντας ἀπό αὐτούς τούς τρεῖς ποταμούς τοῦ «ζῶντος ὕδατος» μποροῦμε νά ποτίσουμε τήν «ἄνυδρη γῆ» τῆς ὕπαρξής μας καί νά λάβουμε θεραπευτική ἀγωγή γιά τήν γεμάτη πνευματικές ἀσθένειες ψυχή μας.

Χωρίσαμε τήν παροῦσα μελέτη σέ τρία βασικά κεφάλαια:

Α΄ Κεφάλαιο: Ἡ πνευματική πορεία τοῦ Γέροντα· ἀπό τή Μετάνοια στή Θεολογία.

Β΄Κεφάλαιο: Τό δόγμα· ἡ θεολογία καί ἡ ποιμαντική-συμβουλευτική τοῦ π. Πορφυρίου καί

Γ΄ Κεφάλαιο: Τό ἦθος· οἱ ἀρετές καί τά χαρίσματά του.

Ἀναλυτικώτερα…

Ὁ Γέροντας Πορφύριος : λεπτός, «ασθηματίας»3, πως ατοαπεκαλετο, χαρισματοχος, μέ πλθος γιοπνευματικά χαρίσματα, πλούστατος μέσα στή μεγαλοσύνη του, ταπεινός σά μικρό παιδάκι, ελαβέστατος καί διακριτικότατος· μᾶς θεραπεύει:

Α)μέ τόν τρόπο, πού ἀγωνίστηκε πνευματικά περνώντας ἀπό τήν πράξη στή θεωρία. Ἡ γνήσια καί εἰλικρινής μετάνοια τόν ὁδήγησε στήν ἄκρα καί χαρούμενη ὑπακοή· ἡ ὑπακοή στήν καθαρά προσευχή· ἡ καθαρά προσευχή στήν γνήσια Θεολογία.

Β)μέ τήν χαριτόβρυτη διδασκαλία – Θεολογία του. Θεολογερθοδοξότατα, διότι ζερθόδοξα· καί ζερθά, διότι ζε μυστηριακά καί μυστικά. Διακρίναμε ἐπί μέρους μικρές ἑνότητες ὥστε νά γίνει μία κατά δύναμη συστηματική παρουσίαση τῆς διδασκαλίας του καί τῶν θεραπευτικῶν προεκτάσεών της.

Στήν Α΄ἑνότητα ἐντάξαμε λόγους τοῦ π. Πορφυρίου γιά:

 • τόν Θεό (Θεολογία) καί γιά τόν Χριστό Μας (Χριστολογία),

 • τόν ἄνθρωπο, τήν ἀνθρώπινη ψυχή (Ἀνθρωπολογία) καί τόν τρόπο πού μπορεῖ κανείς νά σωθεῖ (Σωτηριολογία),
 • τό τί εἶναι Ἐκκλησία, ποῖος εἶναι ὁ σκοπός Της καί πῶς κανείς ἐντάσσεται ὀργανικά σ’ Αὐτήν (Ἐκκλησιολογία),
 • τά ἔσχατα, γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (Ἐσχατολογία),
 • τήν κτίση (Κτισεολογία),
 • τούς ἑτερόδοξους, τίς ἄλλες θρησκεῖες καί τό διάβολο,

Στήν Β΄ἑνότητα ἐντάξαμε λόγους- συμβουλές τοῦ Γέροντα γιά:

 • ποικίλα ἄλλα θέματα ὅπως γιά τά ψυχολογικά προβλήματα, γιά τό γάμο, γιά τήν ἐργασία, γιά τόν πνευματικό ἀγώνα κ.λ.π.

Γ) μέ τό ἦθος του (τήν ἐξαγιασμένη προσωπικότητά του). Διακρίναμε καί ἐδῶ ἐπί μέρους ἑνότητες γιά μία συστηματικώτερη παρουσίαση τῶν στοιχείων τῆς προσωπικότητας τοῦ Γέροντα καθώς καί σχετικῶν μέ αὐτά λόγων του. Ὁ Γέροντας προβάλλει ὡς ψυχοθεραπευτικό πρότυπο, ὡς ἕνας ἀληθινά θεραπευμένος ἄνθρωπος καί μᾶς διδάσκει μέ:

 • τήν ὑπακοή του,
 • τήν μετάνοιά του, τήν συντετριμμένη του καρδία, τήν ταπείνωση, τήν συνεχή Ἐξομολόγηση καί Θεία Κοινωνία του,
 • τήν εὐλάβειά του, τήν διάλειπτη προσευχή καί τόν Θεο ρωτά του,
 • τήν θυσιαστική νιδιοτελή γάπη του γιά λους,
 • τήν σωματική κακοπάθεια, τή φιλοπονία καί τήν γενικότερη ἄσκηση του.

λη του ἡ ζωή, Χριστός. Τό πν Χριστός. Πνευματικός ἀγώνας, δόγμα καί θος4, λήθεια καί ζωή, πίστη καί ργα, λληλένδετα καί ξεχώριστα, συνοψίζονται σέ μιά λέξη: «Χριστός».

θεολογία του εναι καρπός τς ν γί Πνεύματι ζως του. «Ο λόγοι του εναι μιά λόκληρη βιωματική, μπειρική δογματική τς κκλησίας μας»5.

Τό πνεμα του εναι τό γιο Πνεμα· Ατό, πού διος φησε να νεργοποιηθε διά τῆς μετανοίας του καί νά φανερωθε διά τῆς ἐξαγιασμένης προσωπικότητάς του, ζώντας μέσα στήν πακοή, στήν σκηση, στή μετάνοια, στήν μυστηριακή ζωή. Κινούμενος μέ «λαχτάρα» καί «πόθο» γάπησε τόν Θεό περισσότερο πό ,τιδήποτε λλο. ν καί χαριτώθηκε μ’ να πλθος γιοπνευματικν χαρισμάτων, παρέμεινε σέ μιά κρα ταπείνωση μέχρι τς κοιμήσεώς του, λέγοντας: «δέν εμαι χριστιανός ρθόδοξος, λλά προσπαθ νά γίνω»6.

Μέχρι σήμερα δέν θέλησε νά γίνει γνωστό τό πο βρίσκονται τά γιασμένα λείψανά του, μισώντας κάθε νθρώπινη δόξα καί ὑστεροφημία.

Ἐμβαθύνει μέ καταπληκτική εκολία σέ Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, καί ἑρμηνεύει αὐθεντικά τίς θεόπνευστες Γραφές διότι χει τό Πνεμα το Θεο, πού τόν φωτίζει. «κτινογραφε» πνευματικά, λλά καί σωματικά, ατούς, πού κατά Θεόν θέλει, μέ τά χαρίσματα πού χει. θεολογία του καί ζωή του εναι μιά διαρκής δοξολογία το «ν γίοις θαυμαστο» Τριαδικο Θεο.

Ἡ ἀπόπειρά μας, μέ τή βοήθεια το Θεο, νά προσεγγίσουμε κάπως: α)τήν πνευματική πορεία καί ζωή, β)τό δόγμα-διδασκαλία του καί γ) τό θος-προσωπικότητα το Γέροντα διαπιστώσαμε7 ὅτι αὐτά τά τρία ἀλληλοσυμπλέκονται8. Ἡ ὀρθόδοξη Πνευματική ἀγωνιστική πορεία τοῦ π. Πορφυρίου, ὁδήγησε στή διαμόρφωση μιᾶς ὀρθόδοξης δογματικῆς συνείδησης καί ἑνός ὀρθοδοξοτάτου ἤθους.

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, θά ἐπικεντρωθοῦμε στά οὐσιώδη, ὥστε νά μή χαθεῖ ὁ στόχος τοῦ παρόντος ταπεινοῦ πονήματος: Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς μέσα ἀπό τή μελέτη τῆς ζωῆς, τῆς διδασκαλίας καί τῆς προσωπικότητας τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Πορφυρίου.

Ἄς εὐχηθοῦμε ἡ συγκομιδή τῶν πολύτιμων πνευματικῶν θεραπευτικῶν μαργαριταριῶν πού θά προκύψει ἀπό τήν μελέτη νά εἶναι πλούσια καί ἀνακαινιστική τῶν ψυχῶν ὅλων μας, πρός δόξαν τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πάντων τῶν Ἁγίων καί τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Πορφυρίου. Ἀμήν!

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

 


1 Ἰω. 17, 11:«Πάτερ ἅγιε͵ τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι͵ ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς».

2Οἱτρεῖςἐχθροίεἶναι:κόσμος(κοσμικόφρόνημα), ἀρχέκακος(διάβολος) καίπαλαιόςἄνθρωπος(πάθη).

3 Γ. Παπαζάχου, καθ. Καρδιολογίας, ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία γιά τό Γέροντα Πορφύριο.

4 Τό θέμα τοῦ δόγματος καί τοῦ ἤθους γενικά εἶναι τεράστιο, διότι οὐσιαστικά ἀγκαλιάζει τό εἶναι τῆς Ἐκκλησίας καί τό εἶναι τῶν πιστῶν. Περιέχει ὅλη τήν πίστη μας καί ὅλη τήν ἁγιοπνευματική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἀδύνατο (διότι σέ τελευταία ἀνάλυση ἀποτελεῖ μυστήριο καί μάλιστα μέγα), νά τό ἐκδιπλώσει κανείς μέσα σέ λίγες σελίδες, ἔστω καί ἄν ἀφορᾶ σέ ἕνα μόνο σύγχρονο ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὅπως τό σύνταγμα τῆς χώρας καθορίζει σέ γενικές γραμμές τή ζωή τῶν πολιτῶν, ἔτσι πρέπει, τηρουμένων βεβαίως τῶν ἀναλογιῶν, νά ἐκλάβουμε καί τό δόγμα στή ζωή τῶν πιστῶν.

Τό δόγμα εἶναι αὐτό, πού ἡ Ἐκκλησία ἔχει καθορίσει ὡς πιστευτέο, ἑπομένως εἶναι τό περιεχόμενο τῆς πίστης ἀκριβῶς ὁριοθετημένο. Τό δόγμα εἶναι αὐτό, πού ὁριοθετεῖ τή ζωή τῶν πιστῶν μέσα στά πλαίσια τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ζωή τῶν πιστῶν ἀπό τήν ἄλλη μεριά εἶναι τό ἦθος. Αὐτό ἀγκαλιάζει τήν ὁλότητα τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ἀνθρώπου, δέν εἶναι κάτι ἐπιμέρους. Ὅ,τι κι ἄν κάνει κανείς, εἶναι ἦθος.

Αὐτά λοιπόν τά δύο πράγματα δέν μποροῦν νά αὐτονομοῦνται.

Ἡ μεγαλύτερη αἵρεση εἶναι ἡ αὐτονόμηση αὐτων τῶν δύο πραγματικοτήτων. Ἡ πίστη καί ἡ ζωή, τό δόγμα καί τό ἦθος, πρέπει νά θεωροῦνται ὀντολογικά, πραγματικά, στό εἶναι τους, ἑνωμένα. Ὅπως, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, εἶναι οἱ δυό φύσεις τοῦ Χριστοῦ, πραγματικά ἑνωμένες στό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου, σύμφωνα μέ τόν ὅρο τῆς Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, δηλαδή ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως, ἀτρέπτως καί ἀσυγχύτως· ἔτσι καί αὐτά.

Τό δόγμα δέν εἶναι κάτι τό σκληρό καί ἄκαμπτο, ὅπως νομίζουν κάποιοι, τό ὁποῖο ἐπιβάλλεται ἄνωθεν· εἶναι ἕνα πλαίσιο ζωῆς.

Εἶναι ἡ διατύπωση τῆς ἀλήθειας, ὡς περιεχόμενο ὅμως ζωῆς, ἡ ὁποία ἁπλῶς βάζει κάποια ὅρια στή ζωή.

Ὅταν κανείς ὑπερβεῖ αὐτά τά ὅρια, τότε ἡ ἐκτροπή, ἄν δέν ὑπαρξει μετάνοια, εἶναι θανάσιμη. Αὐτό σημαίνει ὅτι τό δόγμα, ἐνῶ λέει τί εἶναι αὐτό πού πιστεύουμε, δέν ἐξαντλεῖ τό περιεχόμενό του· ἁπλῶς μᾶς βάζει ἐκεῖνα τό ὅρια, ἀπό τά ὁποῖα ἐάν ἐκτραποῦμε συνειδητά, ξέρουμε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι ἔχουμε ἀκυρώσει τήν ἴδια μας τή ζωή.

Μιλᾶμε βεβαίως πάντοτε γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Ἄν δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια, ἕνας δέν πιστεύει σωστά στό Τριαδικό δόγμα, καί σφάλλει ἐν γνώσει του, ἔστω καί ἐλάχιστα, ὅσον ἀφορᾶ σ’αὐτό, μᾶς λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, αὐτό τό «ἐλάχιστα», τόν βγάζει ἔξω ἀπό αὐτό τό πλαίσιο τῆς ζωῆς (δηλαδή ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία). Θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι οἱ δύο πραγματικότητες, τό δόγμα καί τό ἦθος, ἡ πίστη καί ἡ ζωή, ἀλληλοπεριχωροῦνται.

Ἄν κανείς δέν πιστεύει σωστά, δέν μπορεῖ νά ζεῖ σωστά. Ὁ Θεός δέν περνᾶ στή ζωή του, οὔτε καί ἐνεργεῖ δι’ αὐτοῦ. Στούς ἁγίους μας ὅμως ἀντιθέτως, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ζώσα σχέση μέ τόν Θεό, ὁ Θεός ἐνεργοῦσε καί συνεχίζει νά ἐνεργεῖ δι’ αὐτῶν. Στήν περίπτωση τῶν Ἁγίων ἔχουμε καί τήν ἔξωθεν καλή μαρτυρία (τῶν ἄλλων ἀνθρώπων πού τούς γνώρισαν) ὅτι ὄντως ὁ Θεός ἐνεργεῖ δι’ αὐτῶν.

Ὅταν κάποιος δέν πιστεύει σωστά καί γιά παράδειγμα ἀπορρίπτει τόν Χριστό, ὁ Χριστός μᾶς εἶπε ὅτι αὐτός δέ δέχεται οὔτε τόν Θεό Πατέρα. Τότε αὐτός ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει τόν Θεό Πατέρα ἀλλά, ὅπως εἶπε ὁ Χριστός, συζητώντας μέ τούς Ἰουδάίους, πού δέν τόν δέχονταν, ἔχει γιά πατέρα τό σατανά καί αὐτοῦ τό θέλημα κάνει. Δέν μπορεῖ νά ζήσει σωστά, διότι ἀφοῦ δέν δέχεται τόν Θεό, δέν Τόν ἀφήνει νά ἐνεργήσει μέσα του.

Ὁ Χριστός μᾶς εἶπε: «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν», ἄρα κανένα καλό δέν μποροῦμε νά κάνουμε χωρίς τόν Θεό («Πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθεν ἐστί καταβαῖνον»).

Ζεῖ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος αὐτός μιά σατανοκρατούμενη ζωή, ἐπειδή δέν πιστεύει σωστά.

Τό ἀλλοιωμένο δόγμα συνεπάγεται ἀλλοτριωμένη ζωή (ἦθος) καί ἡ ἀλλοτρίωση ἀπό τήν ὀρθόδοξη ζωή, πού εἶναι ζωή μετανοίας καί ταπεινώσεως, ὁδηγεῖ στήν κατασκευή ἀλλοτρίων δογμάτων, τά ὁποῖα θά στεγάσουν αὐτή τήν ἀνορθόδοξη ζωή.

Αὐτό συνέβη μέ τήν Παπική «λεγόμενη Ἐκκλησία», ἡ ὁποία λόγῳ τοῦ «μεγάλου ἐγωισμοῦ» (παρέκκλιση ἀπό τό ὀρθόδοξο ἦθος) τοῦ Πάπα (λόγια τοῦ π. Πορφυρίου), εἰσήγαγε καί διατηρεῖ τό πρωτεῖον, τό «ἀλάθητο», τό Filioque καί πλεῖστα ἄλλα δόγματα, πού συνιστοῦν παρέκκλιση ἀπό τό ὀρθό δόγμα.

[Τά ἀνωτέρω εἶναι βασισμένα σέ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ καθηγητοῦ Δ. Τσελεγγίδη μέ θέμα: «Δόγμα καί ἦθος», πού ἔγινε στή Θεσσαλονίκη στίς 15-01-05 στή ΧΦΕ (κτίριο «Φάρος»)].

5 Μητρ. ἱεροθέου Βλάχου, Βίος καί Λόγοι τοῦ γέροντος Πορφυρίου, Ἀπρίλιος 2003, Περιοδικό Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση, (στόἑξῆς: Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση).

6 Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές, ἀπομαγνητοφωνημένη συνομιλία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου μέ φίλους τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν πού ἔγινε τό 1989, ἔκδοσις Γυναικείου ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Κ.Π. 3. (στό ἑξῆς: Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές).

7Tό ἴδιο θά διαπιστώσει καί ὁ ἀναγνώστης.

8 Τί εἶναι ὅμως ἐκεῖνο πού προηγεῖται σ’ αὐτή τή σχέση δόγματος καί ἤθους; Δόγμα καί ἦθος εἶναι δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου πράγματος. Δέν μπορεῖ τό ἕνα νά χωρίζεται ἀπό τό ἄλλο. Πολλές φορές γίνεται λόγος γιά τό τί πρέπει νά προηγεῖται καί τί πρέπει νά ἕπεται, ἤ ποιό εἶναι τό σημαντικότερο.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς εἶπαν ὅτι προηγεῖται ἡ πίστις καί ἐκεῖνο πού ἕπεται εἶναι ἡ ζωή, εἶναι ἡ ἀγάπη. Προϋπόθεση ἑπομένως τῆς ὀρθῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ, εἶναι ἡ ὀρθή πίστις. Ἄς θυμηθοῦμε ἐδῶ, αὐτό πού λέει ὁ Χριστός μας, ὅτι πρέπει νά εἴμαστε «φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί».

Ἑρμηνεύοντάς το, ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει, ὅτι ἡ φρονιμάδα τοῦ ὄφεως ἔγκειται στό ὅτι, ὅταν κινδυνεύει, προφυλάσσει τό κεφάλι του. Ἄν δέν μπορεῖ νά βάλει ὁλόκληρο τό σῶμα του κάτω ἀπό μιά πέτρα, τό ὀλιγότερο διασφαλίζει αὐτό, πού τοῦ εἶναι ἐντελῶς ἀπαραίτητο, δηλαδή τό κεφάλι του. Τό σῶμα του, ἄν τυχόν συμβεῖ νά τό χτυπήσει κανείς, καί νά τό κόψει, ἐξακολουθεῖ νά ζεῖ, ἐπειδή τό κεφάλι εἶναι ἀκέραιο.

Κατ’ ἀνάλογο τρόπο, λέει ὁ ἱερός Πατήρ καί ἐμεῖς στό θέμα τῆς πίστεως δέν κάνουμε κανένα συμβιβασμό· κυρίως αὐτήν θέλουμε νά διασώσουμε. Βέβαια, ὅποιος ἔχει τήν ὀρθή πίστη δέ σημαίνει ὅτι αὐτομάτως καί σώζεται. Θά πρέπει ὁπωσδήποτε νά ὑπάρχει καί ἡ συνέπεια αὐτῆς τῆς ὀρθῆς πίστης, πού εἶναι ἡ ὀρθή ζωή. Ἄν δέν συντρέχουν ἀμφότερα, τότε μπορεῖ νά φτάσουμε μέχρι καί τόν δαιμονισμό. Ὁ διάβολος, ὅπως εἶναι γνωστό, πιστεύει καί γνωρίζει πολύ καλά ποιός εἶναι ὁ Θεός, ἀφοῦ κάποτε Τόν ζοῦσε καί Τόν ὑπηρετοῦσε ὡς Ἑωσφόρος.

Χρειάζεται ἑπομένως μαζί μέ τή φρονιμάδα τοῦ ὄφεως (=ἀκέραιη πίστη) νά ὑπάρχει ὁπωσδήποτε καί τό δεύτερο ἥμισυ, ἡ ἀκεραιότητα τῆς περιστερᾶς, (=ἡ ἁγνότητα δηλαδή τῆς ζωῆς).

Τά ἀνωτέρω δέν σημαίνουν ὅτι εἶναι δευτέρας κατηγορίας ἡ ζωή, σέ σχέση μέ τό δόγμα. Ἡ ζωή ἔχει γιά τό δόγμα τήν ἴδια σημασία, πού ἔχει τό ἀντίκρυσμα τοῦ χρυσοῦ, γιά τό κυκλοφοροῦν χρῆμα. Εἶναι γνωστό ὅτι τό κυκλοφοροῦν χρῆμα γιά νά εἶναι ἔγκυρο, θά πρέπει ὁπωσδήποτε νά ὑπάρχει ἕνα ἀντίστοιχο ἀντίκρυσμα χρυσοῦ.

Κατ’ ἀναλογίαν καί ἡ ἀκεραιότητα τῆς πίστης (=τό κυκλοφοροῦν χρῆμα) δέ διασφαλίζει τή σωτηρία μας, ἐάν δέν ὑπάρχει καί ἡ ὀρθή ζωή (=τό ἀντίκρισμα σέ χρυσό). Ἡ ζωή μας λοιπόν, ἡ ὁποία «κέκρυπται ἐν Χριστῷ», ἔχει αὐτή τήν τεράστια βαρύτητα.

[Τά ἀνωτέρω εἶναι βασισμένα σέ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ καθηγητοῦ Δ. Τσελεγγίδη μέ θέμα: «Δόγμα καί ἦθος», πού ἔγινε στή Θεσσαλονίκη στίς 15-01-05 στή ΧΦΕ (κτίριο «Φάρος»)].