«Ἀπό τότε πού δημιουργήθηκε ὁ κόσμος οἱ ἀόρατες ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τόσο ἡ δύναμή Του, ὅσο καί κάθε θεία τελειότητα, γίνονται κατανοητές διά μέσου τῶν δημιουργημάτων».
Ρωμ. α΄: 20

«Ἀπό τότε πού δημιουργήθηκε ὁ κόσμος οἱ ἀόρατες ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τόσο ἡ δύναμή Του, ὅσο καί κάθε θεία τελειότητα, γίνονται κατανοητές διά μέσου τῶν δημιουργημάτων», ὥστε νά θυμόμαστε τόν Εὐεργέτη μας Θεό καί ἀπό τή γῆ καί ἀπό τόν ἀέρα καί τή νύχτα καί ἀπό τήν ἡμέρα καί ἀπό ὅλα τά ὁρατά. Ἔτσι οὔτε στήν ἁμαρτία θά δώσουμε καμιά εὐκαιρία, οὔτε στόν ἐχθρό διάβολο θά παραχωρήσουμε τόπο στήν καρδιά μας, ἀφοῦ μέ τή συνεχῆ ἀνάμνηση θά ἔχουμε μέσα μας μόνιμο κάτοικο τό Θεό».
Ἁγίου Βασιλείου, Εἰς τήν Ἑξαήμερον,
ὁμιλ. Ι΄, ΕΠΕ 4, 140-142