Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄: ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

Τά γνωρίσματα-χαρίσματα τοληθινά θεραπευμένουνθρώπου

Γέροντας ζοσε μέσα στ’ στρα, μές στό πειρο, στόν ορανό. Ζοσε πέρ φύσιν, ταν «καινή κτίσις».

Τό χάρισμα τς διοράσεως, ποτέ δέν τό εχε πιθυμήσει. Οτε ζήτησε ποτέ, π’ τόν Θεό νά τοποκαλύψει κάτι. ταν μως ναγνώρισε τι το εχε δοθε, ζωή του λλαξε καί ταν λος χαρά καί γαλλίαση. Χάρη το Θεο πολλαπλασίασε λα τά χαρίσματα. «βλεπε» πολλά πράγματα, λλά δέν μιλοσε, πως μαρτυρεδιος1. Γέροντας βλεπε τούς λόγους τν ντων. Μετά τη λήψη το χαρίσματος πέκτησε τήν κανότητα νά συνομιλε μέ τά βράχια, μέ τήν λογη κτίση. Μποροσε νά ὀσφρανθεῖ ἀπό μακρυά τό ρωμα τν λουλουδιν καί νά ναγνωρίσει τά πουλιά (τό εδος τους), πού ψάλλουν καί δοξολογον τόν Πλάστη. Μέ τή χάρη το Θεοβλεπε τά πάντα.

Εχε πίσης τό χάρισμα νά βρίσκει πόγεια νερά, πως διηγεται διος. Προσευχότανε καί βρισκε νερό πολύ βαθιά. Κάποτε τό δοκίμαζε γιά νά διακριβώσει τή γεύση του. Ἐντόπιζε ἀκριβῶς τήν τοποθεσία ὅπου ὑπῆρχε νερό φθονο καί ραο γιά τούς νθρώπους πού τό ζητοσαν.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Βίος καί λόγοι, σελ. 84-85.