«Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα,

 δημοσίως να ελέγχονται…»
 Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Τι κάνεις άνθρωπε; Παραβιάστηκε ο νόμος, περιφρονήθηκε η σωφροσύνη,

τόσα πολλά παραπτώματα τόλμησε και έκανε ιερέας

τα άνω κάτω έγιναν, και δεν φρίττεις…
δεν πονάς, δεν επιτιμάς, δεν γίνεσαι φοβερός τιμωρός των νόμων του Θεού…

αλλά συμμετέχεις; 

Και ποια συγγνώμη είναι δυνατόν να έχεις;

Μήπως ο Θεός δηλαδή χρειάζεται εκδικητή; Μήπως χρειάζεται βοηθούς;

Αλλά θέλει να γίνεις υπηρέτης του,
για να μην πέσεις στα ίδια παραπτώματα…

γινόμενος σωφρονέστερος με την αγανάκτηση σου με τον άλλον,

ώστε και από αυτό να δείξεις την ευσέβεια σου προς τον Θεό…

 ~ Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
(Πηγή: ΕΠΕ 6, 275, Ρ.G. 55, 252)
http://pneumatoskoinwnia.blogspot.com/2018/11/blog-post_64.html?m=1