Αποτέλεσμα εικόνας για ὁ Παπουλάκος…. Ἀπό τήν ὥρα πού ψευτίσει ἡ ζυγαριά, τό πνέμα τοῦ ἀνθρώπου ὑποδουλώνεται καί δουλεύει τό διάβολο. Λευτερωθήκαμε ἀπό τόν ἀγαρηνό καί πρώτη μας πράξη στό δρόμο τῆς λευτεριᾶς ἤτανε νά κλείσουμε τό στόμα τῆς ἀλήθειας. Νά ψευτίσουμε τή ζυγαριά τῆς πίστης. Νά λησμονήσουμε πώς τά μοναστήρια, στά μαῦρα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, φυλάξανε καί τήν πίστη καί τήν παιδεία, καί πώς ὅσοι μάθανε γράμματα στά μοναστήρια τά μάθανε. Ἐκεῖ πρωτοσυλλάβησε τό χωριατόπουλο καί κεῖ ἀκόνισε τό νοῦ του ὁ γραμματισμένος. Λίγο ὁ μακαρίτης ὁ κυβερνήτης, λίγο ἡ ἀντιβασιλεία, λίγο οἱ προεστοί, λίγο οἱ δεσποτάδες, ὅλοι τους βοηθήσανε τό κράτος νά γίνει ἡ κεφαλή τῆς ἐκκλησίας.

Ἔτσι ἡ ἐκκλησία ἔπαψε πιά νἆναι τό πνευματικό μας κεφάλι κι ἔγινε ὅμοια μέ τόν φορο ἤ τόν χωροφύλακα. Ἕνα παρακλάδι στό δέντρο τῆς πολιτείας κι ὁ πιό ἀσήμαντος τροχός στή μηχανή.
  • Καί ποιά εἶν᾿  ἡ ζυγαριά πού ψεύτισε;

  • Ἡ ἱεραρχία, ἀποκρίθη μέ δάκρυα στά μάτια ὁ Ἰγνάτιος. Ἀπαράτησε τά δικά της ζύγια, τά ζύγια τοῦ Χ ρ ι σ τ ο ῦ καί ζυγιάζει μέ τά ψευτισμένα ζύγια πού τῆς ἔδωσε ἡ ἐξουσία. Ἔτσι τό Ἔθνος γελιέται, χωρίς νά τοῦ τό λένε κι ὁ σατανάς χασκογελᾶ κρυμένος σ᾿  ὅλα τά σκιερά μέρη τοῦ δρόμου μας….

   συνεχίζεται….

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 Ἀπό τό “Φυλάδιο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ἀφυπνιστικές πικρές ἀλήθειες” σταχυολογημένες ἀπό τό βιβλίο ὁ Παπουλάκος τοῦ Κωστῆ Μπαστιᾶ”

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά φυλλάδια πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 

http://hristospanagia3.blogspot.gr/