Τό λιβάνι πρέπει νά ριχτεῖ στή φωτιά, γιά νά ἐλευθερωθεῖ ἡ μυρωδιά του. Τό χωράφι πρέπει νά τό σχίσει τό ἀλέτρι, γιά νά δεχθεῖ τή σπορά.

Καί τό σιτάρι πρέπει νά συνθλιβεῖ κάτω ἀπ᾿ τή μυλόπετρα, γιά νά γίνει ἀλεύρι (ψωμί).

Φαίνεται, λοιπόν, πώς τά πολυτιμότερα πράγματα στή ζωή ἔρχονται ἔπειτα ἀπό πολλές δοκιμασίες.

Πατερικός λόγος