Αποτέλεσμα εικόνας για ὁ Παπουλάκος

Τά κρίματα μας ξεπερνάνε καί τήν ἄμμο τῆς θάλασσας. Γιά τοῦτο ἕνας δρόμος μᾶς μένει πρός σωτηρία:

  Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ. Τά Βαγγέλια, οἱ Ψαλμοί, τό Χτοήχι. Σέ τοῦτα τά βιβλία εἶναι μαζωμένη ὅλη ἡ σοφία τοῦ κόσμου, ὅλη ἡ ἀλάθευτη γνώση… Ὄξω ἀπ᾿ αὐτά, γνώση καί ἀλήθεια δέν ὑπάρχουν. Νά τά μάθετε λοιπόν γράμματα τά παιδιά σας, ἀλλά νά τά μάθετε γράμματα τοῦ Θεοῦ κι ὄχι γράμματα τοῦ διαβόλου. Ὑπάρχουν δυό λογιῶ γράμματα. Τά Θεοτικά γράμματα καί τ᾿ ἄθεα γράμματα….
   Ὁ πατέρας τοῦ Ἔθνους, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μᾶς ὁρμήνεψε νά μάθουνε γράμματα, ἀλλά μᾶς δίδαξε ν᾿ ἀκονίζουμε τό μυαλό μας στό ἀκόνι τοῦ Χριστοῦ….

Γιατί νά μήν ἀρματώσουμε τά παιδιά μας μέ τ᾿ ἄρματα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά τά φορτώνουμε μέ τά σύνεργα τοῦ διαβόλου; Τ᾿ ἄθεα γράμματα εἶναι ἡ ρίζα κάθε συμφορᾶς, Χριστιανοί μου. Σ᾿ αὐτά ἔχουνε θεμελιωθεῖ ὅλου τοῦ κόσμου οἱ συμφορές. Αὐτά πασχίζουν νά σβύσουν ἀπό τά μάτια μας τήν ἅγια ὄψη τοῦ Χριστοῦ μας…. Μιλούνια ἀνθρῶποι πλανήθηκαν ἀπ᾿ αὐτή τήν ξεγελάστρα μάθηση…. Τέτοια γνώση εἶναι καρπός τῆς ὑπερηφάνειας, πού εἶναι τό πιό θανάσιμο κρίμα, εἶναι τό ψήλωμα τοῦ νοῦ, εἶναι κατάρα Θεοῦ, πού στέλνει ὁλόϊσα στήν κόλαση καί θά μεταλλάξει καί τούτη τή γῆς σέ κόλαση…. Αὐτά τ᾿ ἄθεα γράμματα πᾶνε νά ξεράνουνε καί τό δέντρο τῆς λευτεριᾶς, πού πότισαν μέ τό αἷμα τους οἱ ἥρωες τοῦ γένους.

συνεχίζεται….

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό “Φυλάδιο τῶν ἐκδόσεων  «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ἀφυπνιστικές πικρές ἀλήθειες” σταχυολογημένες ἀπό τό βιβλίο ὁ Παπουλάκος τοῦ Κωστῆ Μπαστιᾶ”

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά φυλλάδια πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/