Π. Σάββας 2007-08-10_Τά 4 ὄπλα τοῦ Χριστιανοῦ_Ἀόρατος Πόλεμος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 10-08-2007 στό Ἅγιο Ὄρος.