Παύει νὰ εἶναι ἀργία γιὰ τὰ σχολεῖα ἡ γιορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀλλὰ θὰ πραγματοποιοῦνται στὰ σχολεῖα ἐκδηλώσεις ποὺ μπορεῖ νὰ περιλαμβάνουν θρησκευτικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα «Ἡ 30ή Ἰανουαρίου κάθε ἔτους , ἡμέρα τῆς θρησκευτικῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν , παύει νὰ συμπεριλαμβάνεται στὶς ἡμέρες σχολικῆς ἀργίας. Ἀποκαθίσταται ὡς ἡμέρα πραγματοποίησης ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴ τῶν Μεγάλων αὐτῶν Πατέρων ἀλλὰ καὶ τῆς Παιδείας, καθὼς καὶ τῶν μετόχων τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας, ἐκπαιδευτικῶν καὶ μαθητῶν.

Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτὲς μπορεῖ νὰ περιλαμβάνουν θρησκευτικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς δραστηριότητες σχετικὰ μὲ τὴν προβολὴ τοῦ κοινωνικοῦ καὶ παιδαγωγικοῦ ἔργου τῶν Μεγάλων Πατέρων καὶ τῆς ἕν γένι προσφορᾶς τους στὴν Ἐκπαίδευση καὶ τὰ Γράμματα.Η ἐν λόγῳ ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο τὴν Πρωτοβάθμια ὅσο καὶ τὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική, ἔτσι ὥστε ὁ τρόπος ἑορτασμοῦ τῆς συγκεκριμένης θρησκευτικῆς καὶ σχολικῆς ἑορτῆς νὰ εἶναι καθολικὸς καὶ ἑνιαῖος”. Θυμίζουμε ὅτι μὲ διάταξη τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Παιδείας…
Κ. Γαβρόγλου τὰ Δημοτικὰ σχολεῖα καὶ Νηπιαγωγεῖα παρέμεναν κλειστὰ τὴν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν…
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/01/blog-post_93.