«ΤΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΑΥΤΑΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΟΥΚ ΕΞΙΣΤΑΤΑΙ;» ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 
(Για τη βλασφημία του ανίερου κορανίου)
 
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Προικώον δώρημα στη Εκκλησία, είναι οι «Κατά Αρειανών» λόγοι του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας.  Ο Μέγας αυτός Ιεράρχης της Εκκλησίας μας, πολέμησε την αρειανική μάνητα.  Νέος ακόμα Διάκονος, το έτος 325 μ.Χ. συνόδευσε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο στη Νίκαια, όπου είχε συγκληθεί η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος.  Η Σύνοδος αυτή κατεδίκασε την αίρεση του Αρείου. Ο ίδιος ο Άγιος Αθανάσιος αναφέρει (Κατά Αρειανών Α΄) «Δια τούτο γαρ και η Οικουμενική Σύνοδος ταύτα λέγοντα τον Άρειον εξέβαλε της Εκκλησίας και αναθεμάτισεν ου φέρουσα την ασέβειαν». 
Η παρουσία του Αγίου Αθανασίου στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο ήταν καθοριστική.   Προς τούτο συνηγορεί και η αναφορά στην εν Αλεξανδρεία Σύνοδο του έτους 399 μ.Χ.  για τον Άγιο Αθανάσιο, ότι «την νόσον του Αρειανισμού έστησεν».  Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι όλη η ζωή του σχεδόν ήταν ένας αγώνας κατά της αίρεσης του Αρείου. Οι πολυποίκιλοι διωγμοί που είχε υποστεί, καταμαρτυρούν το μεγαλείο του αγώνα του για την αλήθεια της Πίστεως.
Είναι πράγματι πολύ λυπηρό να σκεφτεί κανείς, τον τρόπο που πονηρός, ο υιός της απωλείας εφεύρε τρόπο, «μετ’ ου πολύ» της αρειανικής αίρεσης, να συνεχισθεί το βλάσφημο της μη παραδοχής της Θεότητας του Ιησού Χριστού.  Διάδοχος απωλείας, είναι η μάστιγα του Ισλάμ. Εκατομμύρια συνάνθρωποί μας βρίσκονται στο σκότος της δαιμωνιώδους αυτής πλάνης.
Στις μέρες μας δυστυχώς η δαιμωνιώδης πλάνη του ανίερου κορανίου κουβαλά την αρειανική μάνητα και μάλιστα στην χειρίστη της μορφή. Ιδού τι λέει για τον Χριστό  το Κοράνι, κεφ. Ε, στιχ. 75 «Βλασφημούν όποιοι λένε ότι ‘’Ο Θεός είναι ο Χριστός ο γιός της Μαριάμ’’ ».  Η θεομάχος κορανική διδασκαλία δεν είναι «της του Αρείου μανίας διάδοχος», όσον αφορά τη διδασκαλία της μη παραδοχής της Θεότητας του Χριστού;
Λέγει αλλού το κοράνι, κεφ. Ε, στιχ. 76 «Πράγματι βλαστήμησαν όποιοι είπαν :  ο Θεός είναι ένας από τους τρεις της Τριάδας, γιατί δεν υπάρχει άλλος Θεός από αυτόν».  «Τις επί τοιαύταις βλασφημίας ουκ εξίσταται;», ερωτά  ο Άγιος Αθανάσιος. «Ελέγχεται δε πανταχόθεν ο Άρειος άθεος, αρνούμενος τον Υιόν, και τοις ποιήμασιν αυτόν συναριθμών» λέγει ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (Κατά Αρειανών Α΄).  Το αυτό συμβαίνει και με την Ισλαμική μάνητα.  Ορθώς χαρακτηρίσθηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο Ισλαμισμός ως αίρεση.
Το κοράνι λέγει (κεφ. Ε, στιχ. 119) «Και πρόσεξε, όταν ο Θεός είπε : Ω! Ιησού, γιέ της Μαριάμ! Μήπως είπες στους ανθρώπους : ‘’Λατρεύετε εμένα και την μητέρα μου σαν Θεούς’’, μειώνοντας έτσι το Θεό;».  «Τις επί τοιαύτας βλασφημίας ουκ εξίσταται;» ερωτά ο Άγιος Αθανάσιος. Η κορανική διδασκαλία λέγει περίπου ότι και ο αιρεσιάρχης Άρειος.  Να προσθέσουμε ότι η πλανεμένη αναφορά του κορανίου για τον Ιησού Χριστό, ήταν και η αιτία που ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέγει για το Ισλάμ στο «Περί αιρέσεων» ΡΑ΄  «Έστι δε και  μέχρι του νυν κρατούσα λαοπλάνος θρησκεία των Ισμαηλιτών πρόδρομος ούσα του Αντιχρίστου».
Άλλη πάλι πλάνη στο κοράνι (κεφ. ΙΘ, στιχ. 88-92)  αναφέρει «Και είπαν ‘’Ο Φιλάνθρωπος (Θεός) επήρε (γέννησε) ένα γιο!  Πραγματικά προσφέρατε κάτι το τερατώδες!  Λίγο έλειψε κι οι ουρανοί ήταν έτοιμοι να εκραγούν, η γη να χωριστεί στα δύο και τα βουνά να πέσουν κάτω σε ερείπια.  Κι αυτό γιατί είχαν επικαλεστεί ένα γιο για τον  Φιλάνθρωπο (Θεό).  Και δεν μπορεί να διευκρινιστεί πως η (μεγαλειότητα) του Φιλάνθρωπου (Θεού) ήταν δυνατό να πάρει (να γεννήσει) ένα γιο! » «Τις επί τοιαύτας βλασφημίας ουκ εξίσταται;» ερωτά ο Άγιος Αθανάσιος.
Είναι πολύ χειρότερο από την αρειανική αίρεση, αυτό που γράφει το κοράνι (κεφ. Δ, στιχ. 157) «Κι ακόμη καυχήθηκαν : ‘’Φονεύσαμε τον Χριστόν Ιησού, το παιδί της Μαριάμ, τον Απόστολο του Θεού’’.  Κι όμως δεν τον σκότωσαν κι ούτε τον σταύρωσαν, αλλ’ έτσι γίνηκε ώστε να φαίνεται σ’ αυτούς.  Εκείνοι όμως που είχαν διαφορετική γνώμη (που διαφώνησαν) σ’ αυτό (το θέμα), είναι γεμάτοι αμφιβολίες, γιατί δεν γνωρίζουν (θετικά), αλλά μόνο εικασίες ακολουθούν, και μια βεβαιότητα ότι δεν τον σκότωσαν…».  «Τις επί τοιαύτας βλασφημίας ουκ εξίσταται;»
Λύπη μεγάλη αισθάνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός γι’ αυτό που γράφει το κοράνι (κεφ. Ε, στιχ. 119) «Και πρόσεξε, όταν ο Θεός είπε : Ω! Ιησού, γιέ της Μαριάμ! Μήπως είπες στους ανθρώπους : ‘’Λατρεύετε εμένα και την μητέρα μου σαν Θεούς’’, μειώνοντας έτσι το Θεό;». «Τις επί τοιαύτας βλασφημίας ουκ εξίσταται;»
Ιδού ¨τι λέγει αλλού στο  κοράνι (κεφ. Δ, στιχ. 171) «Ο Χριστός Ιησούς, ο γυιός της Μαριάμ, δεν είναι περισσότερο από Απόστολος του Θεού», (κεφ. Ε, στιχ. 78) «Ο Μεσσίας ο γιός της Μαριάμ, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας Απόστολος », (κεφ. Δ, στιχ. 171) «Πιστεύετε λοιπόν στο Θεό και στους Αποστόλους του και μη λέτε ‘’Τριάδα’’.  «Τις επί τοιαύτας βλασφημίας ουκ εξίσταται;»

*Τα εντός εισαγωγικών εδάφια του κορανίου είναι παρμένα από το κοράνι των εκδόσεων Λάτση

 http://aktines.blogspot.gr/2014/11/blog-post_40.html