Ἐρώτηση:

Τί εἶναι ἡ Σύγχρονη Ὑποκριτικὴ Ἀγαπολογία – Μεταπατερικὴ Θεολογία;

Ἀπάντηση Γέροντος Ἀναστάσιου Κουδουμιανοῦ:

Τί τὰ θὲς παιδί μου; Θὰ τὸ πῶ περιφραστικά.

1.) Γλυκὰ λογάκια, ποὺ χαϊδεύουν τ᾿ αὐτάκια

2.) καὶ εὔκολα πραγματάκια, ποὺ βολεύουν τὰ παθάκια

3.) καὶ καταντοῦν μαξιλαράκια γιὰ νὰ κοιμᾶται ἡ συνείδηση.

Μαρτυρία Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου!