1. Ἦταν οἰκουμενιστής ὁ Ἅγιος Πορφύριος; 
Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἦταν ἐνάντια στόν Οἰκουμενισμό καί τήν Πανθρησκεία. Μέ τήν φωτισμένη δογματική του συνείδηση, ἄν καί ἀγράμματος κοσμικά, ἔλεγε χαριτωμένα: «Ἡ θρησκεία μας εἶναι ἡ θρησκεία τῶν θρησκειῶν, ἡ ἐξ ἀποκαλύψεως, ἡ πραγματική, ἡ ἀληθινή θρησκεία. Οἱ ἄλλες θρησκεῖες εἶναι ἀνθρώπινες, κούφιες»[1]. Σέ μία συνομιλία μέ παιδιά ἐπηρρεασμένα ἀπό ἀνατολικές θρησκεῖες τόνιζε τά ἑξῆς: «Μόνο ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ ἑνώνει καί ὅλοι πρέπει νά προσευχόμαστε νά ἔρθουνε σ’ αὐτή τή θρησκεία, ἔτσι θά γίνει ἡ ἕνωσις, ὄχι μέ τό νά πιστέψεις ὅτι ὅλοι εἴμαστε τό ἴδιο κι’ ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τό ἴδιο· δέν εἶναι τό ἴδιο, ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ»[2].
Ἡ ἀλήθεια εἶναι μόνο στήν Ὀρθοδοξία 
Ἔλεγε ὁ Ὅσιος Πορφύριος: «… Πρέπει νά δοῦμε ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καί ἡ ἀλήθεια εἶναι στήν Ὀρθοδοξία. Ἐγώ τήν ἔχω ζήσει καί τήν ξέρω, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί ἔχω ζήσει, μέσα σέ ἁγίους ἀνθρώπους, πού πέφτουν, στό πνεῦμα αὐτό τῆς ἀληθείας.Ὑπάρχουν πολλά φῶτα, πού βλέπει κανείς καί ἐντυπωσιάζεται. Μά ἕνα εἶναι τό Φῶς τό Ἀληθινό… ἀξίζει νά λατρέψει κανείς τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν. Τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν».
Τόνιζε ὁ Ὅσιος ὅτι δέν ὑπάρχουν ἄλλες ἀλήθειες 
«Δέν μπορεῖ κάθε ἕνας νά λέει» παρατηροῦσε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὅτι «Εἶμαι ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ κι ἐγώ φέρνω μιά νέα ἀλήθεια, πού ταιριάζει σήμερα στόν κόσμο». Οἱ ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ, ὅπως τίς ἔχει πεῖ ἀπό τήν ἀρχή, αὐτές εἶναι. Δέν ὑπάρχουν ἄλλες ἀλήθειες, νέες. .. πᾶτε μέ τήν Ὀρθοδοξία, ρέ παιδιά…».
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
[1] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 206.
[2] Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.